>

GODLYUK Olena Mykolayovna

Godluk Alena Mykolayovna, born in 1984.

Research Fellow. Candidate of Political Science.

Specialty: historian, political scientist, internationalist, American.

Sphere of scientific interests - modern history, international relations, European Union policy, history of the United States, specializes in the field of studying Ukrainian-American relations.

У 2006 р. закінчила з відзнакою історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У 2009 р. закінчила аспірантуру Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України (з відривом від виробництва) і захистила кандидатську дисертацію на тему: «Зовнішньополітичний та безпековий феномен рейганізму» за спеціальністю «Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку» – 23.00.04.

Працювала помічником проректора з міжнародних зв’язків у Київському національному торговельно-економічному університеті (2006 р.), з листопада 2008 р. по січень 2014 р. – на посаді молодшого наукового співробітника відділу трансатлантичних досліджень Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України. З 16 січня 2014 р. – науковий співробітник Державної установи «Інститут всесвітньої історії» НАН України.

Автор понад 20 наукових публікацій, учасник понад 30 наукових заходів.

Основні публікації:

Статті

Годлюк А.М. Американське лідерство в XXI столітті // Актуальні проблеми міжнародних відносин. Зб. наукових праць. Випуск 103. Частина I (у двох частинах) К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин. – 2011. – С. 67-71.

Годлюк А.М. Б. Обама: невиправдані надії? Актуальні проблеми міжнародних відносин. Зб. наукових праць. Випуск 102. Частина I (у двох частинах) К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин. – 2011. – С. 189-194.

Годлюк А.М. Аналітичні інститути («Мозкові Центри») у зовнішній політиці США. Проблеми міжнародних відносин. Зб. наукових праць. – К.: Київський міжнародний університет, Інститут світової економіки і міжнародних відносин. – 2011. – С. 78-88.

Годлюк А.М. Америка і Європа: традиційні чинники суперництва на початку XXI століття. Дослідження світової політики. Зб. наукових праць. – Вип. 57. ІСЕМВ НАН України. – 2011. – С.76-80.

Годлюк А.М. Безпекова стратегія США в епоху глобальних трансформацій: вплив традицій рейганізму // Актуальні проблеми міжнародних відносин. Зб. наукових праць. Випуск 93. Частина I (у двох частинах). – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин. – 2010. – С. 91-100.

Годлюк А.М. Україна в зовнішній політиці США на сучасному етапі: глобальний контекст // Актуальні проблеми міжнародних відносин. Зб. наукових праць. Випуск 78. Частина 2 (у двох частинах). – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин. – 2008. – С. 30-35.

Годлюк А.М. Роль аналітичних інститутів у зовнішній політиці США // Актуальні проблеми міжнародних відносин. Зб. наукових праць Вип. 78 (Частина II).-Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут міжнародних відносин. – 2008. – С. 30 – 32.

Годлюк А.М. Американський федералізм і розподіл владних повноважень // Політологічний вісник. Зб. наукових праць. – Вип. 32. Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2008.– С. 137-146.

Годлюк А.М. Глобальний контекст зовнішньополітичної стратегії Р.Рейгана // Актуальні проблеми міжнародних відносин. Зб. наукових праць. Випуск 81 Частина II (у двох частинах) К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин. – 2008. – С. 119-123.

Годлюк А.М. Конференція в Рейк`явіку як переломний момент трансформації Рейганізму// Дослідження світової політики. Зб. наукових праць ІСЕМВ НАН України. – 2007. – Вип.39. – С. 135-145.

Годлюк А.М. Інститут президентства в політичному урядуванні США // Актуальні проблеми міжнародних відносин. Зб. наукових праць. Випуск 68. Частина I (у двох частинах) К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, 2007. – 208 с.

Годлюк А.М. Роль західної цивілізації і США у теорії «зіткнення цивілізацій» С. Хантінгтона // Дослідження світової політики. Зб. наукових праць. – Вип. 35. ІСЕМВ НАН України. – 2006. – С. 156-165.

Володіє англійською, російською мовами, вивчає польську.

Про Годлюк А.М. надруковано матеріали в таких виданнях:

Удовик В.М. Матеріали аналітичних організацій у інформаційному супроводі функціонування інституту президентства в країнах світу // Бібліотекознавство. Документознавтство. Інформологія. – № 1. – 2014. – С.81-88.

Електронна адреса:

Перейти до початку