>

FESENKO Mykola Vasyliyovych

FESENKO Mykola Vasyliyovych, born in 1976.

Leading Research Fellow. Candidate of Political Science, Senior Research Fellow.

Specialty: political scientist, international specialist, specialist in political problems of international systems and global development.

The sphere of scientific interests is the problems of the transformation of the international system and the formation of a new international order, the consolidation of the world-system entities in overcoming the crisis of world governance, the problems of sustainable development, the problems and prospects of global governance, US foreign policy.

У 1999 р. закінчив Марiупольський гуманiтарний інститут за спецiальнiстю «Англiйська мова i лiтература» і здобув кваліфікацію фiлолога, викладача англiйської мови i лiтератури.

У 2003 р. закінчив Дипломатичну академiю України при Мiнiстерствi закордонних справ України за спеціальністю «Зовнішня політика» і здобув кваліфікацію магістра зовнішньої політики.

У 2004 р. закінчив Донецький нацiональний унiверситет за спеціальністю «мiжнароднa економіка» і здобув кваліфікацію eкономiста. У 2007 р. закінчив аспірантуру (без відриву від виробництва) в Інституті світової економіки і міжнародних відносин НАН України за спецiальнiстю «Полiтичнi проблеми мiжнародних систем та глобального розвитку», захистив кандидатську дисертацію на тему: «Трансформація сучасної системи   міжнародних відносин: концептуальний i прогностичний вимір».

З жовтня 1998 р. по жовтень 1999 р. працював перекладачем англійської мови і літератури та органiзатором турiв до Великої Британiї у туристичнiй фiрмi «Iмперiя» (м. Маріуполь).

З жовтня 1999 р. по жовтень 2001 р. працював викладачем англійської мови і літератури в загальноосвітній школі м. Маріуполя № 36.

З лютого 2000 р. по травень 2000 р. працював викладачем спецiалiзованого курсу англійської мови для вищого менеджменту торговельного будинку «Азовсталь» (м. Маріуполь), а також консультантом з органiзацiї туристичної дiяльностi та турiв до Великої Британiї.

З липня 2006 по січень 2008 р. – викладач кафедри міжнародних відносин Українсько-Арабського інституту міжнародних відносин ім. Аверроеса МАУП (м. Київ) за сумісництвом.

З лютого 2008 р. по вересень 2008 р. – доцент Міжнародного науково-технічного університету (м. Київ) за сумісництвом з погодинною оплатою праці.

З вересня 2008 р. по січень 2010 р. – старший викладач Дипломатичної академії України при МЗС України за сумісництвом.

З квітня 2008 р. по грудень 2008 р. – науковій співробітник відділу міжнародних валютно-фінансових відносин Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України.

З 2009 р. по 2014 р. старший науковий співробітник відділу трансатлантичних досліджень Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України.

З 2014 р. доцент кафедри міжнародної інформації Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка за сумісництвом з погодинною оплатою праці.

З січня 2014 р. – старший науковий співробітник відділу трансатлантичних досліджень ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України».

У 1997 р. проходив закордонне стажування у Королiвськiй школi англiйської мови (м. Лондон, Велика Британiя), де закiнчив повний iнтенсивний курс вивчення англійської мови, та отримав сертифiкат, що пiдтверджує професійний рiвень володiння мовою.

У 2009 р. закінчив навчання у міжнародній літній школі з проблем нерозповсюдження ядерної зброї у м. Одесса.        

З 2012 р. по 2014 р. – вчений секретар спеціалізованої вченої ради в Інституті світової економіки і міжнародних відносин з захисту кандидатських та докторських дисертацій зі спеціальності 23.00.04 «політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку».

Автор понад 85 наукових праць, у тому числі 1 індивідуальної монографії, 12 розділів у колективних монографіях, учасник понад 100 наукових заходів.

Основні публікації:

Монографії

Фесенко М.В. Трансформація сучасної системи міжнародних відносин: концептуальний і прогностичний вимір / М.В. Фесенко. ‒ К. : Центр вільної преси, 2008. – 236 с.

Фесенко М.В. Консолідація суб’єктів світ-системи у розбудові нового міжнародного порядку. – К. : Центр вільної преси, 2015. – 527 с.

Колективні монографії

Фесенко М.В. Особливості функціонування і закономірності еволюції міжнародних систем / М.В. Фесенко /Цивілізаційна структура сучасного світу. За ред. Ю. Н. Пахомова та Ю. В. Павленко. Том 1. Глобальні трансформації сучасності. – Київ: «Наукова думка», 2006. – 685 с. – C. 362-369.

Фесенко М.В. Процес формування нової політичної структури світу в умовах глобалізації / М.В. Фесенко /Цивілізаційна структура сучасного світу. Том 1. Глобальні трансформації сучасності. Глава 6. Особливості функціонування та розвиток сучасних міжнародних систем. – К. «Наукова думка», 2006. – 685 с. – С. 369-377.

Фесенко М.В. Множинність учасників на сучасній міжнародній арені світу як фактор зміни політичної структури світу / М.В. Фесенко /Цивілізаційна структура сучасного світу. Том 1. Глобальні трансформації сучасності. Глава 6. Особливості функціонування та розвиток сучасних міжнародних систем. – К. «Наукова думка», 2006. – 685 с. –C.392-403.

Фесенко М.В. Проблеми та перспективи глобального керування міжнародною системою / М.В. Фесенко /Цивілізаційна структура сучасного світу. Том 1. Глобальні трансформації сучасності. Глава 6. Особливості функціонування та розвиток сучасних міжнародних систем. - К. «Наукова думка», 2006. – 685 с. – C.403-411.

Фесенко М.В. Глобалізаційний чинник трансформації міжнародної системи / М.В. Фесенко /Глобалізація і сучасний міжнародний процес / Під редакцією Гуменюка Б.І. та Шергіна С.О.– Київ: Університет «Україна», 2009. – 508 с. – С. 140-161.

Фесенко М.В. Основні напрями адаптації валютно-фінансових систем ризикових економік в сучасних умовах / М.В. Фесенко /Адаптація валютно-фінансових систем ризикових економік до світових інтеграційних процесів. Монографія / О.В.Плотніков, О.О.Сльозко та ін. – К. : ІСЕМВ НАН України, LAT&K, 2011. – 2011. – 214 c. – C. 28-37.

Фесенко М.В. Геополітичне та геоекономічне протистояння США і Китаю: стан та перспективи / М.В. Фесенко /США і світ ХХІ століття : монографія / Пахомов Ю.М., Коваль І.М., Шергін С.О. та інші. – К. : Центр вільної преси, 2013. – 620 с. – C. 273-301.

Фесенко М.В. Глобальне управління в контексті трансформації міжнародної системи / М.В. Фесенко /Америка і Європа у сучасних міжнародних трансформаціях. Монографія. – К. : Центр вільної преси, 2013. – 472 с. – С. 37-49.

Фесенко М.В. Консолідація акторів міжнародної системи: концептуальні підходи / М.В. Фесенко /Америка і Європа у сучасних міжнародних трансформаціях. Монографія. – К. : Центр вільної преси, 2013. – 472 с. – С. 49-59.

Фесенко М.В. Погорська І.І., Лакішик Д.М. Політика адміністрації президента США Б. Обами щодо країн Північної Африки / М.В. Фесенко /Америка і Європа у сучасних міжнародних трансформаціях. Мо нографія. – К. : Центр вільної преси, 2013. – С. 203 –221. – 472 с.

Фесенко М.В. Интеллект как ключевой фактор прогресса человечества / М.В. Фесенко /XXI век: интеллект-революция: монография / под ред. Ю.М. Осипова, Е.С. Зотовой. – Москва, Киев: Издательско-информационный центр Нац. ун-та гос. налоговой службы Украины, 2012. – 454 с. – С. 66-72.

Fesenko M Activation of external foreign policy and international cooperation / М. Fesenko /Sustainable development. Monograph/ Executive editor Olena Slozko / Chapter 6.8. - Activation of external foreign policy and international cooperation. – Kyiv-Kaunas-Szczecin : Institute of World Economy and International Relations, National Institute of Food Technologies, University of Szczecin, Vilnus University, – K. : LAT&K, 2013. – 534 p. – P. 156-162.

Статті

Фесенко М.В. ТНК і держава: Суперечливі взаємовідносини в умовах фінансової глобалізації / М.В. Фесенко //Зовнішні справи – 2008. – Жовтень. – С. 46-50.

Фесенко М.В. Нові імперативи фінансової глобалізації: ТНК проти Держави / М.В. Фесенко //Дослідження світової політики Зб. наук. праць. – Вип. 54. – К. : ІСЕМВ НАН України, 2007. – С. 69-87.

Фесенко М.В. Глобальне управління міжнародною системою в контексті трансформації інституту національних держав / М.В. Фесенко //Актуальні проблеми міжнародних відносин: Зб. наук. праць. Випуск 78 (частина ІІ).– К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, 2008. – С. 3-10.

Фесенко М.В. Інформаційне суспільство як якісно новий тип соціального устрою пост сучасності / М.В. Фесенко //Актуальні проблеми міжнародних відносин: Зб. наук. праць.– К. : Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2008. – Випуск 80 (частина ІІ). – С. 171-177.

Фесенко М.В., Камінський Є.Є. Порівняльний аналіз діяльності президентів США Б.Обами та Франції Н. Саркозі / М.В. Фесенко //Зовнішні Справи. – 2009 – Березень. – С. 22-26.

Фесенко М.В., Камінський Є.Є. Антикризові заходи ЄС / М.В. Фесенко //Зовнішні Справи. – 2009 – № 6. – С. 30-34.

Фесенко М.В. Соціально-економічні наслідки діяльності ТНК в умовах фінансової глобалізації / М.В. Фесенко //Дослідження світової політики: Зб. наук. праць.праць / Гол. ред. Ю.М. Пахомов – К. : Інститут світової економіки та міжнародних відносин НАН України, 2007. – Вип. 55. – С. 56-70.

Фесенко М.В., Камінський Є.Є. Позиційна парадигма діяльності президентів США Б. Обами та Франції Н. Саркозі / М.В. Фесенко // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. – Випуск 84 (Частина 1).– К. : Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – 2009 – С. 13-25.

Фесенко М.В. Глобальне управління міжнародною системою в контексті трансформації інституту національних держав / М.В. Фесенко //Дослідження світової політики: Зб. наук. праць / Гол. ред. Ю.М. Пахомов – К. : Інститут світової економіки та міжнародних відносин НАН України, 2007. – Вип. 41. – С. 114-127.

Фесенко М.В. Проблеми адаптування України до формування нового міжнародного порядку / М.В. Фесенко //Дослідження світової політики Зб. наук. праць. – 2009. – Вип. 48. – К. : ІСЕМВ НАН України. – C. 172-182.

Фесенко М.В., Шергін С.О. Багатовимірність взаємовідносин ТНК і держави в умовах фінансово-економічної глобалізації (В 2-х примірниках : українською і англійською) / М.В. Фесенко //Україна Дипломатична. Науковий щорічник. – Випуск десятий. – К. : Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв Київської міської Ради, 2009 – С. 617-671.

Фесенко М.В. Визначальні фактори глобальних міжнародно-політичних трансформацій / М.В. Фесенко //Дослідження світової політики: Зб. наук. праць / Гол. ред. Ю.М. Пахомов – К. : Інститут світової економіки та міжнародних відносин НАН України, 2008. – Вип. 44. – C. 134-149.

Фесенко М.В., Шергін С.О. Система міжнародних відносин в концептуальній ієрархії багатополярності / М.В. Фесенко //Дослідження світової політики: Зб. наук. праць / Гол. ред. Ю.М. Пахомов – К. : Інститут світової економіки та міжнародних відносин НАН України, 2010. – Вип. 2 (51). – С. 211-239.

Фесенко М.В. Чинник міжнародної безпеки в зовнішній політиці адміністрації американського президента Б. Обами / Актуальні проблеми міжнародних відносин: Зб. наук. праць. –Випуск 95 (частина І),– К. : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, 2010. – С. 67-75.

Фесенко М.В. Антикризові заходи адміністрації Б.Обами в умовах фінансово-економічних потрясінь світової економіки / М.В. Фесенко //Актуальні проблеми міжнародних відносин: Зб. наук. праць. – Випуск 93 (частина ІІ),– К. : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, 2010. – С. 78-85.

Фесенко М.В., Шергін С.О. Трансформація в умовах послаблення глобального лідерства США / М.В. Фесенко //ЄвроАтлантика : часопис / Ін-т Євро-Атлантичного співробітництва. – Київ, 2010. – № 2. – С. 6-17.

Фесенко М.В., Шергін С.О. Трансформація взаємодій міжнародно-політичних акторів в умовах послаблення глобального лідерства США / М. Фесенко // Науковий вісник Дипломатичної Академії України. – 2009. – Вип. 15. – С. 346-355.

Фесенко М.В., Рибченко Т. Зовнішньополітичні амбіції Москви в умовах «перезавантаження» відносин з Вашингтоном / М.В. Фесенко //Зовнішні справи. – 2010. – Вересень. – № 3-4. – С. 46-50.

Фесенко М.В., Рибченко Т. Україна в трикутнику взаємовідносин зі США та РФ. / М.В. Фесенко //Трибуна. – № 3-4, 2010. – С. 21-23.

Фесенко М.В. Концептуальна інтерпретація системи міжнародних відносин / М.В. Фесенко // Дослідження світової політики: Зб. наук. праць / Гол. ред. Ю.М. Пахомов – К. : Інститут світової економіки та міжнародних відносин НАН України, 2010. – Вип. 2 (51). – С. 211-239.

Фесенко М.В. Структурно-функціональні особливості та закономірності розвитку міжнародної системи / М.В. Фесенко // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Зб. наук. праць. – Випуск 103. – К. : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, 2011. – С. 108-119.

Фесенко М.В. Політика адміністрації президента США Б.Обами щодо країн Північної Африки / М.В. Фесенко //Дослідження світової політики: Зб. наук. праць / Гол. ред. Ю.М. Пахомов – К. : Інститут світової економіки та міжнародних відносин НАН України, 2011. – Випуск 4 (57). – С. 92-98.

Фесенко М.В. США та Китай: боротьба за нанотехнологічне лідерство / М.В. Фесенко //Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. – Випуск 107. (Частина IІ) – К. : Київський національний університет імені Тараса Шевченка Інститут міжнародних відносин, 2012. – С. 33-40.      

Фесенко М.В.Трансформація суверенітету в умовах глобалізації / М.В. Фесенко //Дослідження світової політики. Зб. наук. праць. – Випуск 4 (61). – К., 2012. – С. 80-92.

Фесенко М.В. Криза американської економічної моделі і підйом Китаю / М.В. Фесенко //Проблеми міжнародних відносин: [зб. наук. праць/ наук. ред. Б. Канцелярук та ін.]. – К. : КиМУ, 2012. – Вип.4. – С. 147-161.

Фесенко М.В. Консолідація учасників міжнародної системи в подоланні кризи світоуправління / М.В. Фесенко //Зовнішні справи. – 2013. – № 2. – С. 17-20.

Фесенко М.В. Феномен міжнародно-політичної консолідації / М.В. Фесенко //Політичний менеджмент : наук. журнал / голов. ред. Ю.Ж. Шайгородський. – 2013. – № 1-2 (57-58). – С. 20-27.

Фесенко М.В.Демократизація як світова тенденція і передумова розвитку сучасної правової держави / М.В. Фесенко //Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право) : науковий журнал. – К. : НАУ. – 2013. – № 1. – С. 304-308.

Фесенко М.В. Теоретичні засади консолідації демократії / М.В. Фесенко //Дослідження світової політики: Зб. наук. праць / Гол. ред. Ю.М. Пахомов – К. : Інститут світової економіки та міжнародних відносин НАН України, 2013. – Випуск 3 (64). – С. 96-103.

Фесенко М.В. Интеллект как ключевой фактор прогресса человечества / М.В. Фесенко //Философия хозяйства. Альманах Центра общественных наук и зкономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. – 2012. – № 2. – С. 134-140. – 304 с.

Фесенко М.В. Фрагментація та інтеграція як основні мегатренди на початку ХХІ ст. / М.В. Фесенко //Вісник Маріупольського державного університету. – Серія: історія, політологія – 2014. – Випуск 10. – С. 164-174.

Фесенко М.В. Проблеми центру та периферії у глобальному управленні світ-системою / М.В. Фесенко //Вісник Маріупольського державного університету. – Серія : історія, політологія – 2014. – Випуск 11. – С. 220-228. 

Фесенко М.В. Україна як фактор трансформації міжнародного порядку. Ч. І. / М.В. Фесенко //Зовнішні справи. – 2014. – № 10. – С. 12-17.

Фесенко М.В. Україна як фактор трансформації міжнародного порядку. Ч. ІІ / М.В. Фесенко //Зовнішні справи. – 2014. – № 11. – С. 12-14.

Фесенко М.В. Концептуальна інтерпретація міжнародного та світового порядку / М.В. Фесенко //Вісник Дипломатичної академії України. – Серія : Політичні науки. – Випуск 21, Частина ІІ. – 2014. – С. 105-111.

Фесенко М.В. Криза світового порядку як причина та наслідок глобальної системної кризи / М.В. Фесенко //Актуальні проблеми міжнародних відносин: Зб. наук. праць. – Випуск 122, Частина ІІ., – К. : Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2014. – С. 15-30.

Фесенко М.В. Проблеми та перспективи формування нового міжнародного порядку в умовах нестаціонарності / М.В. Фесенко //Актуальні проблеми міжнародних відносин: Зб. наук. праць. – Випуск 120, Частина І.– К. : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2014. – С. 113-127.

Фесенко М.В. Проблеми та перспективи формування нового міжнародного порядку в умовах нестаціонарності / М.В. Фесенко //Актуальні проблеми міжнародних відносин Зб. наук. праць. – 2014. – Випуск 120, Частина І. – С. 113-127.

Фесенко М.В.Боротьба США та Китаю за глобальне лідерство у XXI столітті / М.В. Фесенко //Міжнародні відносини. Серія «Політичні науки». – 2015. – № 6. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://journals.iir.kiev.ua/index.php/pol_n/issue/view/135

39. Фесенко М.В., Шергін С.О. Чинники консолідації міжнародних суб’єктів у формуванні нового світового порядку в умовах демократизації: теоретико-методологічний вимір / М.В. Фесенко //Україна Дипломатична. Науковий щорічник. Випуск десятий. — К. : Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв Київської міської Ради. – 2015. – Випуск 16. – С. 749-761.

40. Фесенко М.В. Теоретичні засади консолідації демократії / М.В. Фесенко // Вісник Маріупольського державного університету. – Серія : історія, політологія. – 2015. – Випуск 12. – С. 315-322.

Володіє англійською, російською мовами вільно. Читає та перекладає голландською, німецькою та новогрецькою мовами.

Електронна адреса:

Перейти до початку