Захист дисертаційного дослідження Чжен Віри Абрамівни «Конфуціанський складник трансформації китайського суспільства в період «реформ та відкритості (1978-2013 рр.)»  відбудеться 13 травня 2021 р. о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К.26.259.01 ДУ «Інститут всесвітньої історії Національної академії наук України» за адресою: 01054, м. Київ, вул. Леонтовича, 5, конференц-зала. З дисертацією можна ознайомитись в Науковій бібліотеці Державної установи «Інститут всесвітньої історії Національної академії наук України» (01054, м. Київ, вул. Леонтовича, 5).

Дисертацією є кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. Робота виконана у відділі історії та методології всесвітньої історії Державної установи «Інститут всесвітньої історії Національної академії наук України».

Науковий керівник: провідний науковий співробітник відділу теорії та методології всесвітньої історії,  кандидат філософських наук, доцент Метельова Тетяна Олександрівна.

Офіційні опоненти: доктор історичних наук, професор Городня Наталія Данилівна, Київський Національний університет імені Тараса Шевченка, історичний факультет, професор кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн;

кандидат історичних наук Кошовий Сергій Анатолійович Управління забезпечення міжпарламентських зв’язків Апарату Верховної Ради України, Головний консультант відділу забезпечення зв’язків з національними парламентами.

17 грудня 2020 року о 14.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К.26.259.01. Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» за адресою 01001, м. Київ, вул. Грушевського 4, к. 213, відбудеться захист дисертаційного дослідження Садовніка Олександра Васильовича «Придністровський конфлікт в період 1988-2014 рр.», поданого на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук, за спеціальністю 07.00.02 – Всесвітня історія.

Запрошуються всі бажаючі

8 жовтня 2020 року о 14.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К.26.259.01. Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» за адресою 01054, м. Київ, вул. Леонтовича 5, відбудеться захист дисертаційного дослідження Нагнибіди Ольги Олександрівни «Реалізація принципу нейтралітету в зовнішній політиці Ірландії (1937-2009 рр.)», поданого на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук, за спеціальністю 07.00.02 – Всесвітня історія.

Запрошуються всі бажаючі.

04 липня 2019 року о 14.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К.26.259.01. Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» за адресою 01030, м. Київ, вул. Леонтовича 5, відбудеться захист дисертаційного дослідження Римара Ігоря Володимировича «Стратегія і тактика ІІІ Інтернаціоналу в 1935-1943 рр.», поданого на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук, за спеціальністю 07.00.02 – Всесвітня історія.

Запрошуються всі бажаючі.

Перейти до початку