Новые поступления в библиотеку - Государственное учреждение «Институт всемирной истории НАН Украины»
У доповіді розглянуто проблемні питання консолідації українського суспільства у ситуації соціально-економічної, внутрішньо- та зовнішньополітичної кризи, оцінено стан національної згуртованості, розкрито причини та фактори конфронтаційних явищ у суспільних відносинах, розгорнуто модель національної єдності та стратегію її досягнення.
У доповіді розглянуто питання світоглядної, духовно-культурної спорідненості України та євроатлантичної спільноти, ціннісних засад і органічного зв’язку української та західноєвропейської ідентичності, цивілізаційної суб’єктності та суверенітету Української держави. Розкрито особливості сприйняття українським суспільством євроатлантичного вектора, динаміку ставлення населення до вступу України до ЄС і НАТО. Особливу увагу приділено висвітленню європейських стандартів та їх забезпеченню в процесі євроатлантичної інтеграції України, політичним, економічним, безпековим і правовим аспектам євроатлантичного курсу держави. Показано здобутки і недоліки…
Відзначається, що міжнародні відносини у Європі упродовж ХХ століття були позначені наростанням національно-визвольних змагань, значним протистоянням між великими державами. Переможці Першої світової війни, країни Антанти (Франція, Велика Британія, США), нав’язавши несправедливу Версальську систему мирних договорів, не спромоглися зробити належні висновки з уроків війни, справедливіше врегулювати міжнародні, міжетнічні та міждержа вні протиріччя і подолати головне джерело антагонізму – несправедливі кордони, розчленування одних держав і народів на користь інших та виробити нові…
SBN. 978-617-7061-93-8 В посібнику містяться схеми  (матриці) підготовки дипломатів МЗС України; Пропозиції щодо тематики  занять контингенту МЗС України, що повернувся з-за кордону; Тематика навчання працівників МЗС України.    Дистанційний курс підвищення кваліфікації працівників зарубіжних представництв ДКС МЗС України. Програми тематичних занять, організованих Центром професійної підготовки ДАУ: Військово-технічне співробітництво. Підготовка проектів документів до участі в міжнародних заходах. Конфесійний чинник: що треба знати  дипломатам. Сучасна консульська служба  в реалізації зовнішньої політики України.…
В сборник научных трудов вошли тезисы научных докладов участников I - IV Всеукраинских конференций индологов (2000-2018 гг.), Речи послов Республики Индия на этих конференциях, выбранные научные доклады на пленарных и секционных заседаниях конференций, а также исследования (статьи) по проблемам индологии , подготовленные по материалам конференций. Сборник посвящен освещению различных аспектов истории Индии с глубокой древности до наших дней, а также отдельным вопросам индийской религии, философии, филологии и искусства. Значительное внимание…
Нещодавно наш лексикон поповнився новим політологічним образом-поняттям: «чорні лебеді». Зазвичай вважалося, що лебеді можуть бути лише біли­ми. Однак голландська експедиція в Австралію 1697 року виявила популя­цію чорних лебедів. У наші дні «чорний лебідь» - це метафора, що уособлює в собі рідкісні й важкопрогнозовані події, котрі мають значні наслідки «Чорні лебеді» - це не лише негативні події, а й не прогнозовані удачі. З погля­ду автора цього терміну Нассіма Талева, всі значимі наукові…
Ользі Зернецькій, зізнається вона, “пощастило знайти “свою тему” і досліджувати її майже від самого зародження феномену (ґлобальної медіа-сфери)” [Зернецька, 2017: с. 223], про що, власне, свідчать її цікаві роботи з особливою інтонацією, що випереджає час, відомі від початку 1990-х років. У своєму дослідницькому кредо, або місткому позначенні програмових завдань автор прояснює вектори релевантно! аналітики надихального для неї предмета. “Найяскравіше виявив себе цей феномен у Глобальних медіа-імперіях, виникнення та розвиток яких…
В этой работе коротко представлены теоретически установленные праксеологические механизмы функционального взаимодействия факторов суть объективной и субъективной глобализации, позитивы и негативы их влияния в процессах управления социокультурными и экономическими системами, а также некоторые по-сути алгоритмические рекомендации преодоления наступающего мирового глобальносистемного кризиса. Автор искренне надеется, что все эти инновации предстанут более понятными для читателей из внимательного рассмотрения результатов исследований и раздумий, одной нитью изложенных во всех разделах книги.
В монографии автор раскрывает проблематику внешней политики Украины от древнейших времен до современности. Освещая исторические этапы становления украинской государственности, анализирует истоки, принципы и результаты внешней политики Украины, опирающейся на принципы международного права. Характеризует двух- и многостороннее сотрудничество, очерчивает перспективы движения Украины по пути европейской интеграции. По структуре и содержанию книга соответствует учебным программам высших учебных заведений Украины: "Внешняя политика Украины", "Международные отношения и мировая политика», «История Украины», «Евроинтеграция и политика…
Эта книга является первым в Украине учебным пособием, в котором рассматривается политическая история стран мира последних трех десятилетий. В отличие от традиционных подходов, используемых в новейшей истории, изложение материала осуществляется на основе междисциплинарности, что позволяет на основе богатого фактического материала выделить основные черты и тенденции политического развития ведущих государств, регионов, всего человечества. Акцент сделан на проблемах модернизации, которую различными способами представляют и претворяют в жизнь различные политические силы. Для студентов…
Страница 1 из 3
Перейти до початку