>

Проблемы всемирной истории: научный журнал. - № 1 (13) – К., 2021

Проблеми всесвітньої історії: науковий журнал. - № 1 (13) – К., 2021 – 228 с. http://doi.org/10.46869/2707-6776-2021-13 Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 21441-11241Р від 04.08.2015 р.

Перейти до початку