>

Transformation of the post-cold war international system: trends and prospects

Natalia GORODNIA. Transformation of the post-cold war international system: trends and prospects (Трансформация международной системы после холодной войны: тенденции и перспективы).

Rozwój społeczności międzynarodowej: przeszłość oraz nowe wyzwania, Tom 2, R. Kordonski, O. Struk, J. Ruciński (red.), Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki, Lwów-Olsztyn 2016, 660 s. ІSBN 978-966-02-7224-7

Скачать вложения:
Перейти до початку