>

Chekalenko L.D. Foreign policy of Ukraine

Chekalenko L.D. Foreign policy of Ukraine. Ed. by Tsivatyi V.G. –K: LAT&K, 2016. – 294 p., 8 p. pic.

У монографії автор розкриває проблематику зовнішньої політики України від найдавніших часів до сьогодення. Висвітлюючи історичні етапи становлення української державності, аналізує витоки, принципи і результати зовнішньої політики України, що спирається на засади міжнародного права. Характеризує дво- і багатостороннє співробітництво, окреслює перспективи посування України шляхом європейської інтеграції.

Для викладачів, студентів, аспірантів, політиків, всіх, хто прагне опанувати досвідом минулого, щоби будувати Україну – спроможну стати рівною серед рівних, провідних країн Європи і світу.

Editors: Mykhaylo Kirsenko, Doctor of Historic Sciences, Professor, Iryna Pohorska, Doctor of Political Sciences, Professor, Andriy Kudryachenko, Doctor of Historic Sciences, Professor

Line editor, Eng.: Mariia Vasylieva, PhD. ISBN 978-617-7061-13-6  Published by “LAT&K” Kyiv, 2016 Copyright © Lyudmyla D. Chekalenko, 2016

Перейти до початку