У збірнику наукових праць представлені статті учасників першої Всеукраїнської наукової конференції, присвяченої дослідженню проблем Австралії «Становлення держави Австралія: здобутки та подолання проблем», проведеної Державною установою «Інститут всесвітньої історії НАН України» у жовтні 2020 р. Досліджено соціальний, економічний і культурний контексти утворення та становлення держави Австралійський Союз; проаналізовано процеси подолання колоніальної спадщини Британської імперії в Австралійському Союзі; розглянуто вплив становлення Австралії на міжнародно-політичні процеси в Азійсько-Тихоокеанському регіоні; висвітлено історію українців Австралії.Збірник…
У збірнику представлені тези доповідей на Всеукраїнських наукових конференціях «Зовнішньополітичні стратегії держав євроатлантичного співтовариства: історія та сучасність» (м. Київ, 11 квітня 2017 р.) та «Тенденції міжнародних відносин та проблеми європейської безпеки» (м. Київ, 29 березня 2018 р.), проведених Державною установою «Інститут всесвітньої історії НАН України». У статтях авторів збірника висвітлено актуальні проблеми міжнароднихвідносин у контексті формування зовнішньополітичного курсу різних країн світу. Проаналізовано тенденції та особливості зовнішньополітичних позицій США, держав ЄС…
У збірнику представлені тези доповідей учасників міжнародних конференцій, проведених Державною установою «Інститут всесвітньої історії НАН України». Розглянуто історичний розвиток цивілізацій у контексті глобалізації, досліджено еволюцію цінностей у відповідь на виклики світового розвитку; проаналізовано регіональні та локальні цивілізації та їхні цінностей; виявлено вплив європейських цінностей на розвиток Украї ни; розкрито науковий дискурс з проблеми цивілізаційних цінностей. Збірник представляє інтерес для науковців і фахівців з проблем історії, філософії, політології, глобалістики, світової економіки…
У збірнику наведено стислий виклад доповідей, поданих на IІ всеукраїнську науково-практичну конференцію «Історія, культура, пам’ять у науковому вимірі: стан, перспективи», присвячених широкому колу актуальних питань з історії України, всесвітньої історії, джерелознавства, антропології, методології історичних досліджень нового та новітнього періодів. Для істориків, фахівців із суміжних дисциплін, усіх, хто цікавиться малодослідженими сторінками минулого.
У збірнику наведено стислий виклад доповідей, поданих на І всеукраїнську науково-практичну конференцію «Історія, культура, пам’ять у науковому вимірі: стан, перспективи», присвячених широкому колу актуальних питань з історії України, всесвітньої історії, джерелознавства, антропології, методології історичних досліджень нового та новітнього періодів. Для істориків, фахівців із суміжних дисциплін, усіх, хто цікавиться малодослідженими сторінками минулого.
У збірнику наукових праць представлено статті, у яких аналізуються історичні витоки формування зовнішньої політики пострадянських країн; внутрішні та зовнішні чинники міжнародного позиціювання країн Балтії, пострадянської Східної Європи, Південного Кавказу та Центральної Азії; зовнішньополітичні інтереси Росії на пострадянському просторі; вплив соціально-економічних проблем на формування зовнішньої політики пострадянських країн.

Проблеми всесвітньої історії: науковий журнал. - № 3 (15) – К., 2021

Актуальні проблеми історії, філософії та права у дослідженнях молодих учених: збірник тез учасників конференції молодих учених / за заг. ред. к.і.н., доцента Солошенко В.В. Відповідальні редактори: к.і.н. Мудрієвська І.І., к.і.н. Сафар’янс Є.В., к.ю.н. Малишев О.О.; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». Київ : Фенікс, 2020. 384 с.
Официальный визит премьер-министра Израиля Н. Беннетта в Объединенные Арабские Эмираты 12-13 декабря 2021 г. уже успели охарактеризовать как исторический. Он стал ярким символом тех изменений, которые принесли с Соглашением Авраама во взаимоотношениях между Израилем и рядом арабских стран, концентрированным обобщением сущности этого процесса. Вследствие ряда факторов, среди которых главными стали: заметное уменьшение присутствия США в регионе Ближнего Востока, серьезное увеличение влияния иранского режима на геополитическую и ситуацию в регионе, начало…
До збірки включені документи, що висвітлюють превентивну депортацію 1941-1942 рр., депортацію етнічних німців, які залишилися на території УРСР та отримали статус «фольксдейче», у покарання за колаборацію з окупаційною владою, і направлення виявлених на території УРСР і за кордоном репатріантів-німців на примусові роботи в ВТТ НКВС і на спецпоселення під нагляд спецкомендантів НКВС-МВС СРСР. Заборона на повернення в місця проживання до депортації була знята 9 січня 1974 р. Одним із результатів…
Страница 1 из 33
Перейти до початку