В статті підбиваються підсумки останніх виборів в США та їх вплив на можливі зміни стратегії Сполучених Штатів на міжнародній арені після обрання президентом США Дональда Трампа щодо України, НАТО, Росії та Сирії. Здійснено аналіз передвиборних заяв кандидата в президенти США Дональда Трампа щодо майбутньої зовнішньої політики, членів президентського адміністрації та кандидатів у члени американського уряду, останніх заяв впливових представників Республіканської партії у Конгресі США та точки зору міжнародного експертного середовища.…
Стаття містить огляд українсько-білоруських двосторонніх відносин з точки зору прагматичного підходу. Білорусь тісно пов'язана з Росією в політичному та економічному відношенні, що не може не позначатися на відносинах між Києвом і Мінськом. У той же час, наявні можливості економічного співробітництва й політичного діалогу дозволяють мінімізувати зовнішні загрози безпеці України. Ключові слова: двосторонні відносини, діалог, загрози, взаємозалежність, торгівля, мінський процес.
По материалам Международной научной конференции «Глобальні трансформаційні процеси у країнах світової периферії (регіон Субсахарської Африки): виклики та можливості для України» (16 июня 2016 года). Журнал "Зовнішні справи". Історичні науки. № 6 за 2016 год. стр.8-11.    
В книге рассматривается вопрос исторических трансформаций мировоззрения европейского человека от архаичных времен до эпохи Модерна включительно. Выявлены мировоззренческие инварианты каждой исторической эпохи и генетическую связь между ними. На широком мифологическом и историко-философском материале автор доказывает возникшие вследствие несовпадения родового эйдетического бытия человека с его лично-экзестенционным бытием, аксиологемы определяют не только мировоззренческие личности представителей различных хронотопов, но и задают вектор развития социальных систем.
В книге «Мультикультурализм: pro et contra» рассматриваются процессы активизации глобализации, которая несет в себе масштабные системные изменения цивилизационных процессов, а также в социальном, культурном и индивидуальном измерении цивилизации. Эти изменения несут в себе как отрицательные, так и положительные признаки и характеристики, которые рассматриваются автором в контексте мультикультурализма и транскультурации.
В сборнике научных трудов представлены статьи участников Международной научной конференции «Модернизация и безопасность развития в условиях глобализации», проведенной Государственным учреждением «Институт всемирной истории НАН Украины» в ноябре 2015 года.
Чекаленко Людмила. Дипломатія. Україна в системі міжнародних відносин / Словник-довідник (навчальний посібник).- К.: МАУП, 2007. – 176 с.
Чекаленко Людмила. ОБСЄ: українське головування: навч-метод. посібник. - К.: «LAT&K», 2012. – 78 с.
Чекаленко Людмила. Зовнішня політика України (від давніх часів до наших днів): підручник для студентів вищих навч. закл. – К.: Кондор, 2011 – 281 с.
Чекаленко Людмила. Світові інтеграційні процеси в умовах трансформації міжнародних систем: Навчальний посібник. МА.Кулініч, Н.О.Татаренко, В.Г.Ціватий, за наук. ред. проф. Л.Д.Чекаленко. – К.: ДАУ, 2013. – 628 с.
Страница 23 из 33
Перейти до початку