У другій книзі ювілейного видання публікуються статті, присвячені проблемам історіографії, джерелознавства, історичної пам’яті й дослідницького інструментарію та ін. Матеріали згруповано за проблемно-тематичними рубриками – «Інструментарій та лабораторія історика», «Історіографічні дискурси», «Memory», «Рецепції та образи», «Ad fontes», «Рефлексії». Для науковців, викладачів, студентів, усіх, хто вивчає історію України.
У першій книзі ювілейного видання публікуються статті, присвячені розмаїтим фаховим проблемам, сферам і площинам студіювання історії України. Статті згруповано за проблемно-тематичними рубриками – «Цивілізація. Ідентичність. Регіоналістика», «Світ соціального: структури, ієрархії, спільноти», «Personalia», «Екстремальний хронотоп ХХ століття». Для науковців, викладачів, студентів, усіх, хто вивчає історію України.

Проблеми всесвітньої історії: науковий журнал. - № 3 (9) – К., 2019

Проблеми всесвітньої історії: науковий журнал. - № 2 (8) – К., 2019

Ежегодно лидеры стран, дипломаты, бизнесмены, военные и эксперты собираются в Мюнхене (ФРГ) для обсуждения ключевых вопросов мировой безопасности. Мюнхенская конференция по безопасности (Munich Security Conference), уже более полувека является одним из международных форумов, на котором политики и эксперты со всего мира ведут прямой диалог и выражают свой взгляд на региональные конфликты и глобальные вызовы.
Відзначається, що міжнародні відносини у Європі упродовж ХХ століття були позначені наростанням національно-визвольних змагань, значним протистоянням між великими державами. Переможці Першої світової війни, країни Антанти (Франція, Велика Британія, США), нав’язавши несправедливу Версальську систему мирних договорів, не спромоглися зробити належні висновки з уроків війни, справедливіше врегулювати міжнародні, міжетнічні та міждержа вні протиріччя і подолати головне джерело антагонізму – несправедливі кордони, розчленування одних держав і народів на користь інших та виробити нові…
Надежды, что очередная встреча мировых лидеров, общественных деятелей и владельцев промышленно-финансовых корпораций облегчит решение глобальных проблем человечества, уже стали традиционными. Такие ожидания высказывались и накануне 50-й сессии Всемирного экономического форума, которая состоялась 21-24 января 2020 года в Давосе. Политический климат на форуме определяли два важных события.
16 декабря в Мадриде завершилась Всемирная конференция ООН по проблемам изменения климата, в которой приняли участие около 25 000 представителей 196 стран мира, многих международных организаций и Европейского Союза. Она стала 25-й конференцией, проводимой под эгидой Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР 25), 15-й - в рамках совещания сторон Киотского протокола (CMP-14) и 2-й в рамках Парижского Соглашения (CMA2).
У навчальному посібнику розкриваються складові ділового / дипломатичного протоколу та етикету, які запроваджено у всьому світі і зокрема в Україні. Від історичного минулого до сьогодення розкриваються правила поведінки у різноманітних ситуаціях, висвітлюються такі питання, як вітання, знайомство, представлення, рукостискання, правила ділової бесіди і телефонної розмови, вимоги до офіційного повсякденного і святкового одягу/дрес-коду  чоловіків і жінок, дарування подарунків, квітів, оформлення візитних карток, організація і проведення застілля, національні особливості ділового /дипломатичного  протоколу…
SBN. 978-617-7061-93-8 В посібнику містяться схеми  (матриці) підготовки дипломатів МЗС України; Пропозиції щодо тематики  занять контингенту МЗС України, що повернувся з-за кордону; Тематика навчання працівників МЗС України.    Дистанційний курс підвищення кваліфікації працівників зарубіжних представництв ДКС МЗС України. Програми тематичних занять, організованих Центром професійної підготовки ДАУ: Військово-технічне співробітництво. Підготовка проектів документів до участі в міжнародних заходах. Конфесійний чинник: що треба знати  дипломатам. Сучасна консульська служба  в реалізації зовнішньої політики України.…
Страница 13 из 33
Перейти до початку