>

ШЕРГИН Сергей Александрович

Головний науковий співробітник.

Доктор політичних наук, професор.

Заслужений працівник освіти України.

Фах: політолог-міжнародник, сходознавець.

Народився в м. Олександрівськ Сахалінської області, Росія в 1947 р. Закінчив Куйбишевський (Самара) державний педагогічний інститут (історичний факультет) в 1974 р., аспірантуру Інституту США і Канади (Москва) в 1981 р. (без відриву від виробництва) і в тому ж році захистив кандидатську дисертацію – «Еволюція концептуального підходу США до Південно-Східної Азії. Політика та дослідження 60 – 70- рр.» за спеціальністю «Історія міжнародних відносин і зовнішньої політики». У 1992 р. в Інституті США і Канади РАН (Москва) захистив докторську дисертацію – «Еволюція концептуального підходу США до проблем тихоокеанської безпеки. 70 – 80-і рр.» за спеціальністю «Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку» (після переатестації в 1996 р. отримав український диплом доктора політичних наук).

Підвищував кваліфікацію та стажувався за напрямом підготовки в Йоркському університеті (Канада), університетах Упсала, Лунд, Стокгольмському інституті державного управління (Швеція), в центрах європейських і міжнародних студій в Австрії (Зальцбург), Угорщині (Сегед) та Бельгії (Брюссель).

1974 – 1979 рр. – вчитель історії в СШ № 17; лектор-референт Товариства «Знання України» (1979 – 1982); ст. викладач Центрального інституту вдосконалення вчителів (1982 – 1988); доцент Київського політехнічного інституту (1988 – 1993); професор Київського інституту міжнародних відносин (1993 – 1997); радник Посольства України в СРВ (1997 – 2002). У 2002 – 2017 рр. – завідувач кафедри Дипломатичної академії України при МЗС України (ДАУ).

У 2014 – 2015 рр. та з червня 2016 р. – провідний науковий співробітник відділу трансатлантичних досліджень; у 2015 – 2016 рр. – провідний науковий співробітник відділу історії країн Азії та Африки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України»..

Член редакційних колегій наукових видань «Освіта регіону», «Україна дипломатична» та ін.

Голова науково-методичної ради з міжнародних відносин Товариства «Знання» України.

Нагороджений Почесною відзнакою МЗС України.

Сфера наукових інтересів: теорія й політологія міжнародних відносин, проблеми інтеграції та безпеки в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.

Автор понад 150 наукових праць, з яких 2 індивідуальні та 9 колективних монографій; 2 індивідуальні та 5 колективних підручників; понад 130 статей у наукових виданнях Україні та за кордоном.

Монографії індивідуальні

Беспокойный Тихий океан: Проблемы безопасности и сотрудничества. – К.: Политиздат Украины, 1989. – 238 с.

Зоря над Меконгом: Питання соціально-економічного розвитку Кампучії. К.: Політвидав України, 1986. – 167 с.

Розділи в колективних монографіях

Азійсько-Тихоокеанський регіоналізм: концептуальні моделі та сучасна практика // Міжнародні регіональні процеси та зовнішньополітичні пріоритети України: Монографія / Заг. ред. професорів С. Шергіна, В. Космини, Л. Чекаленко. – Київ: Дипломатична академія України при МЗС України, 2017. – 420 с. – С. 68-108.

Азійсько-Тихоокеанський регіоналізм як варіант і альтернатива глобалізації // Парадигмальні трансформації сучасної глобалістики: монографія. За ред. О.С. Токовенка. – Дніпропетровськ: Іма-прес, 2015. – С. 367-398.

Туреччина: фактор безпеки // Україна – Туреччина: історія, політика, економіка, право, дипломатія, культура: монографія / В.І. Сергейчук, Н.О. Татаренко та ін. – К.: Укр. Письменник, 2014. – 549 с. – С. 101-114.

Парадигмальний аспект глобалізації міжнародних відносин // Америка і Європа в сучасних міжнародних трансформаціях: монографія. – К.: Центр вільної преси, 2014. – 472 с. – С. 13-25.

Парадигмальний вимір міжнародних відносин в європейській і американській політичній науці // США і світ ХХІ століття: монографія / Пахомов Ю.М., Коваль І.М., та ін. – К. : Центр вільної преси, 2013. – 620 с. – С. 30-54.

Розвиток теорії міжнародних відносин і світової політики в Україні (Гл. 2, С. 30-52); Концептуально-праксєологічні аспекті глобалізаційного розвитку (Гл. 5, С. 104-122); Рушійні сили азійсько-тихоокеанського регіоналізму (Гл. 17, С. 381-405) // Глобалізація і сучасний міжнародний процес / за заг. ред. Б. Гуменюка і С. Шергіна. – К.: Університет «Україна», 2009. – 508 с.

Південно-Східна Азія та країни-члени АСЕАН у контексті національних інтересів України // Геополітичні трансформації в Євразії: погляд з Києва та Сєулу / Наук. ред. Г.М. Перепелиця, Хо Сун Чьол. – Київ: «Демид», 2008. – 399 с. – С. 264-307.

Вплив глобальних і регіональних тенденцій на зовнішню політику України // Зовнішня політика України – 2006: стратегічні оцінки, прогнози та пріоритети / За ред. Г.М. Перепелиці. – К.: Стилос, 2007. – 201 с. – С. 9-30.

Преемственность и новые черты политики США в Юго-Восточной Азии // Конфронтация или диалог. Стереотипы антисоветизма в региональной политике США / Л.А. Лещенко, В.А. Кременюк, С.А. Караганов и др .– К.: Наукова думка, 1989. – С. 260-270.

Підручники, навчальні посібники індивідуальні

Політологія міжнародних відносин: навч. посіб. – К.: Дипломатична академія України при МЗС України, 2013. – 204 с.

Азіатско-Тихоокеанський регіон: історія і сучасність: Навч. посібник. – К.: Вища школа, 1993. – 91 с.

Підручники, навчальні посібники у співавторстві

Світові інтеграційні процеси в умовах трансформації міжнародних систем: навч. посіб. – К.: Дипломатична академія України при МЗС України, 2013. – С. 364-404 (у співавторстві з М.А. Кулінічем, Н.О. Татаренко, В.Г. Ціватим, Л.Д. Чекаленко та ін.).

Сучасна глобалістика: провідні концепції та модерна практика: Навч. посіб. – К.: Університет «Україна», 2006. – 208 с. (у співавторстві з В.М. Бебиком, Л.О. Дегтерьовою).

Статті

The impact of globalization on the transformation of political systems of the post-Soviet space’s states // Social and Human Sciences. Polish-Ukrainian scientific journal, 01 (17). [Електронне видання] – Режим доступу : https://sp-sciences.io.ua/s2624533/sherhin_serhiy_2018_._the_impact_of_globalization_on_the_transformation_of_political_systems_of_the_post-soviet_spaces_states._social_and_human_sciences._polish-ukrainian_scientific_journal_01_17_

Кінець Транстихоокеанського партнерства? // Зовнішні справи. – 2017. – № 3. – С. 20-23.

 «Золотий» ювілей АСЕАН: досягнення і проблеми розвитку // Зовнішні справи. – 2017. – № 9. – С.5-10

Національна та міжнародна безпека: сутність типологія, пріоритети // Зовнішні справи. – 2017. – № 7. –  С. 26-31

Політологічний концепт національної безпеки // Науковий вісник Дипломатичної академії. Вип. 24. Част. ІІ. – 2017. – С.4-10

Україна-Таджикистан: фактори трансрегіональної співпраці // Матеріали міжнародної наукової конференції. К., ДАУ, 2017

Сінгапур в АСЕАН: історичний і політичний нарис // Зовнішні справи. – 2016. – № 11. – С. 36-39.

США і криза неоліберальної моделі глобалізації // Зовнішні справи. – 2016. – № 5. – С. 18-21.

Геополітична ідентифікація України: ретроспектива та реальність // Зовнішні справи. – 2016. – № 4. – С. 9-13.

Постглобалізація як модерна тенденція формування нового міжнародного порядку // Україна дипломатична. Науковий щорічник. Вип. 17. – К., 2016. – С. 717-226.

Азійсько-тихоокеанський регіоналізм у сучасних міжнародних реаліях // Історичний розвиток глобальної периферії як чинник трансформації сучасної світосистеми : зб. наук. пр. / [Білоконь О. С. та ін. ; відп. наук. ред. О. І. Лукаш] ; НАН України, Держ. установа «Ін-т всесвіт. історії НАН України», Ін-т Конфуція Київ. нац. лінгвіст. ун-ту. – Київ : ДУ «Ін-т всесвіт. історії НАН України», 2016. – 271 с. – С. 31-53.

Дилема східноазійського регіоналізму // Науковий вісник Дипломатичної академії України. Вип. 11. Част. ІІ. – К., 2015. – С. 36-40.

Азійсько-тихоокеанський регіоналізм у контексті проблем безпеки // Зовнішні справи. – 2015. – С. 16-21.

Theoretical Base and Specific of East-Asian Regionalism // Social and Human Sciences. Polish-Ukrainian Scientific Journal. – Warsaw, 2015. – № 4. – P. 39-50.

Теоретичні засади та специфіка східноазійського регіоналізму // Цивілізаційні чинники світобудови: джерела походження, потенціал взаємодії та виміри конструктивізму (країни Азії та Африки): Збірник наукових праць / НАН України, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України»; редкол.: В.О. Швед, О.І. Лукаш, Н.Д. Городня та ін. – К., 2015. – 230 с. – С. 9-25.

Суспільна модернізація та регіональна безпека: східноазійський варіант // Зовнішні справи. – 2015. – № 11. – С. 6-10.

Україна – Туркменістан: співробітництво в контексті зовнішньополітичних пріоритетів // Зовнішні справи. – 2015. – № 3. – С. 24-27.

Foreign Policy and Diplomacy of Ukraine under Conditions of Globalization and Regionalzation // Social and Human Sciences. Polish-Ukrainian Scientific Journal. – 2014. – № 2. – P. 8-17.

Чорноморський регіон: конфронтація чи діалог? // Зовнішні справи. – 2014. – № 5. – С. 14-17.

Цивілізаційні та інтеграційні фактори східноазійського регіоналізму // Третій світ у контексті цивілізаційних вимірів розвитку і глобальних викликів ХХІ століття / відп. ред. В.К. Гура. – К.: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2014. – С. 46-51.

Східноазійський регіоналізм у контексті інтересів України: цілі, пріоритети, можливості та сценарії розвитку //         Стратегія розвитку України. – 2014. – № 3. – С. 56-71

Зовнішня політика та дипломатія України за умов глобалізації та регіоналізації // Україна дипломатична. Вип. XV. – К., 2014. – С. 464-474.

Політологічні аспекти глобалізації // Освіта регіону. – 2013. – № 1. – С. 130-136.

Парадигмальний вимір глобалізації міжнародних відносин // Дослідження світової політики / Збірник наукових праць. Вип. 2. – К.: ІСЕМВ НАНУ, 2013. – С. 3-13.

Політологічний дискурс ґенези та еволюції міжнародних відносин // Зовнішні справи. – 2013. – № 5. – С. 58-59.

Політологічні аспекти дослідження азійсько-тихоокеанського регіоналізму // Україна дипломатична. Вип. 14. – К., 2013. – С. 565-58 

21-й саміт АТЕС на Балі: цілі та пріоритети розвитку за умов кризи глобалізації // Зовнішні справи. – 2013. – № 11. – С. 22-25.       

АСЄМ – діюча модель міжрегіональної співпраці // Зовнішні справи. – 2013. – № 3. – С. 32-36.

«Тихоокеанський трикутник» за умов економічних і геополітичних трансформацій // Дослідження світової політики. Збірник наукових праць. Вип. 3. – К.: ІСЕМВ НАНУ, 2012. – С. 35-44.

Реалізм і модернізм в американській політології міжнародних відносин: еволюція «реалістичної» парадигми // Актуальні проблеми міжнародних відносин. Вип. 107. Част. 1. – К., 2012. – С. 13-21.        

Пріоритети стратегічного партнерства та дилема неоєвразійського розвитку // Зовнішні справи. – 2012. – № 5. – С. 20-24.   

Росія в азійсько-тихоокеанській інтеграції: погляд з Києва та Владивостоку // Зовнішні справи. – 2012. – № 9. – С. 16-21.

Геополітичні пріоритети України та Росії в контексті неоєвразійської парадигми розвитку // Науковий вісник Дипломатичної академії України, – Вип. 18. – К.: 2012. – С. 287-292.        

Парадигмальна еволюція в політології міжнародних відносин // Освіта регіону. – 2012. – № 1. – С. 132-146.

Туркменістан на шляху соціально-економічної модернізації: концепції та реальність // Зовнішні справи. – 2011. – № 1. – С. 40-43.

Три різних країни однієї Азії: країни АСЕАН у фокусі уваги України // Зовнішні справи. – 2011. – № 4. – С. 16-21.

Політологічний дискурс міжнародних відносин // Освіта регіону. – 2011. – № 4. – C. 278-288.

Тихоокеанська стратегія Вашингтона: від Клінтона до Обами // Дослідження світової політики Збірник наукових праць. Вип. 57. – К.: ІСЕМВ НАНУ, 2011. – С. 28-36.        

Трансформація геополітичної ідентичності України в контексті українсько-російських відносин // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя: ЗНУ, 2010. – Вип. ХХІХ. – С. 258-265.

Китай і США в глобальних трансформаціях // Зовнішні справи. – 2010. – № 11-12. – С. 50-55.

Геополітична ідентичність України в умовах глобалізації // Освіта регіону. – 2010. – № 2. – С.         81-86.

Саміт АТЕС у Сінгапурі: парадигма «нового зростання» // Зовнішні справи. – 2010. – № 1.        – С. 38-41.

Трансформація в умовах послаблення глобального лідерства США // ЄвроАтлантика. – 2010. – № 2. – С. 6-17.

Глобалізація і регіоналізація як фактори впливу на зовнішню політику та дипломатію // Трибуна. – 2009. – № 3-4. – С. 17-18.       

Рушійні сили азійсько-тихоокеанського регіоналізму // Зовнішні справи. – 2009. – № 2. – С. 36-39.       

Парадокси і проблеми глобалізації // Зовнішні справи. – 2008. – № 5. –С. 42-45.

Ринки зброї Південно-Східної Азії в умовах нових геостратегічних реалій // Стратегічна панорама. – 2008. – № 1. – С. 35-42.

Комплексні проблеми інтеграції в АТР: від Пусанського до Ханойського саміту АТЕС // Зовнішні справи. – 2007. – № 6. – С. 24-27.

Відповідальність лідерів і доля аутсайдерів // Політика і час. – 2006. – № 2006. – № 7-8. – С. 49-61.

Роль ООН у забезпеченні економічної та політичної стабільності в Східноазійському регіоні // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – Вип. 58. Част. ІІ. – К., 2005. – С. 59-63.

Азійсько-Тихоокеанська дилема: асиметрична інтеграція та регіональна безпека // Політика і час. – 2004. – № 6, № 7-8. – С. 30-42; 115-122.

Геополітична конфігурація регіональних суб’єктів АТР у контексті трансформації міжнародної системи // Науковий вісник Дипломатичної академії України. Вип. 9. – К., 2003. – С. 51-61.

Евразийская проблематика в системе подготовки украинского дипломата // Проблемы подготовки дипломатов России и Украины. – К.: Институт международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, 2003. – С. 104-108.

До справедливого міжнародного порядку: китайські політологи про багатополюсний світ // Політика і час. – 2003. – № 5. – С. 56-60.      

Індикатор глобальних змін: Україна і Південно-Східна Азія в ХХІ ст. // Політика і час. – 2001. № 4. – С. 25-34.

В’єтнам: політика «оновлення» і трансрегіональне співробітництво // Політика і час. – 1998. – № 8. – С. 14-21.

Світовий порядок: концепції і реальність // Політика і час. – 1997. – № 1. – С. 14-21.

Ризик об’єднання у взаємопов’язаному світі // Політика і час. – 1996. – № 6. – С. 63-67.

Захід або Схід? Яким буде вибір // Політика і час. – 1994. – № 11. – С. 40-47.

Від стримання до поширення: Нова зовнішньополітична доктрина і стратегія Вашингтона // Політика і час. –1994. – № 3. – С. 15-19.

Проблемы тихоокеанской безопасности в американской политологии // США: Экономика. Политика. Идеология. 1992. – № 10. – С. 92-100.

Про Шергіна С.О. надруковано матеріали в таких виданнях:

У професора С.О. Шергіна – ювілей! // Всеукраїнський громадсько-політичний та теоретичний журнал «Трибуна», 2007. – № 7-8. – с. 16-17.

Володіє: англійською, російською мовами.

Електронна адреса:

Другие материалы в этой категории:

Перейти до початку