>

ФЕСЕНКО Микола Васильович

Фесенко Микола Васильович, 1976 р.н.

Старший науковий співробітник.

Кандидат політичних наук, старший науковий співробітник.

Фах: політолог-міжнародник, фахівець з політичних проблем міжнародних систем та глобального розвитку.

Сфера наукових інтересів – проблеми трансформації міжнародної системи та формування нового міжнародного порядку, консолідація суб’єктів світ-системи у подоланні кризи світоуправління, проблеми сталого розвитку, проблеми та перспективи глобального управління, зовнішня політика США.

У 1999 р. закінчив Марiупольський гуманiтарний інститут за спецiальнiстю «Англiйська мова i лiтература» і здобув кваліфікацію фiлолога, викладача англiйської мови i лiтератури.

У 2003 р. закінчив Дипломатичну академiю України при Мiнiстерствi закордонних справ України за спеціальністю «Зовнішня політика» і здобув кваліфікацію магістра зовнішньої політики.

У 2004 р. закінчив Донецький нацiональний унiверситет за спеціальністю «мiжнароднa економіка» і здобув кваліфікацію eкономiста. У 2007 р. закінчив аспірантуру (без відриву від виробництва) в Інституті світової економіки і міжнародних відносин НАН України за спецiальнiстю «Полiтичнi проблеми мiжнародних систем та глобального розвитку», захистив кандидатську дисертацію на тему: «Трансформація сучасної системи   міжнародних відносин: концептуальний i прогностичний вимір».

З жовтня 1998 р. по жовтень 1999 р. працював перекладачем англійської мови і літератури та органiзатором турiв до Великої Британiї у туристичнiй фiрмi «Iмперiя» (м. Маріуполь).

З жовтня 1999 р. по жовтень 2001 р. працював викладачем англійської мови і літератури в загальноосвітній школі м. Маріуполя № 36.

З лютого 2000 р. по травень 2000 р. працював викладачем спецiалiзованого курсу англійської мови для вищого менеджменту торговельного будинку «Азовсталь» (м. Маріуполь), а також консультантом з органiзацiї туристичної дiяльностi та турiв до Великої Британiї.

З липня 2006 по січень 2008 р. – викладач кафедри міжнародних відносин Українсько-Арабського інституту міжнародних відносин ім. Аверроеса МАУП (м. Київ) за сумісництвом.

З лютого 2008 р. по вересень 2008 р. – доцент Міжнародного науково-технічного університету (м. Київ) за сумісництвом з погодинною оплатою праці.

З вересня 2008 р. по січень 2010 р. – старший викладач Дипломатичної академії України при МЗС України за сумісництвом.

З квітня 2008 р. по грудень 2008 р. – науковій співробітник відділу міжнародних валютно-фінансових відносин Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України.

З 2009 р. по 2014 р. старший науковий співробітник відділу трансатлантичних досліджень Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України.

З 2014 р. доцент кафедри міжнародної інформації Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка за сумісництвом з погодинною оплатою праці.

З січня 2014 р. – старший науковий співробітник відділу трансатлантичних досліджень ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України».

У 1997 р. проходив закордонне стажування у Королiвськiй школi англiйської мови (м. Лондон, Велика Британiя), де закiнчив повний iнтенсивний курс вивчення англійської мови, та отримав сертифiкат, що пiдтверджує професійний рiвень володiння мовою.

У 2009 р. закінчив навчання у міжнародній літній школі з проблем нерозповсюдження ядерної зброї у м. Одесса.        

З 2012 р. по 2014 р. – вчений секретар спеціалізованої вченої ради в Інституті світової економіки і міжнародних відносин з захисту кандидатських та докторських дисертацій зі спеціальності 23.00.04 «політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку».

Автор понад 85 наукових праць, у тому числі 1 індивідуальної монографії, 12 розділів у колективних монографіях, учасник понад 100 наукових заходів.

Основні публікації:

Монографії

Фесенко М.В. Трансформація сучасної системи міжнародних відносин: концептуальний і прогностичний вимір / М.В. Фесенко. ‒ К. : Центр вільної преси, 2008. – 236 с.

Фесенко М.В. Консолідація суб’єктів світ-системи у розбудові нового міжнародного порядку. – К. : Центр вільної преси, 2015. – 527 с.

Колективні монографії

Фесенко М.В. Особливості функціонування і закономірності еволюції міжнародних систем / М.В. Фесенко /Цивілізаційна структура сучасного світу. За ред. Ю. Н. Пахомова та Ю. В. Павленко. Том 1. Глобальні трансформації сучасності. – Київ: «Наукова думка», 2006. – 685 с. – C. 362-369.

Фесенко М.В. Процес формування нової політичної структури світу в умовах глобалізації / М.В. Фесенко /Цивілізаційна структура сучасного світу. Том 1. Глобальні трансформації сучасності. Глава 6. Особливості функціонування та розвиток сучасних міжнародних систем. – К. «Наукова думка», 2006. – 685 с. – С. 369-377.

Фесенко М.В. Множинність учасників на сучасній міжнародній арені світу як фактор зміни політичної структури світу / М.В. Фесенко /Цивілізаційна структура сучасного світу. Том 1. Глобальні трансформації сучасності. Глава 6. Особливості функціонування та розвиток сучасних міжнародних систем. – К. «Наукова думка», 2006. – 685 с. –C.392-403.

Фесенко М.В. Проблеми та перспективи глобального керування міжнародною системою / М.В. Фесенко /Цивілізаційна структура сучасного світу. Том 1. Глобальні трансформації сучасності. Глава 6. Особливості функціонування та розвиток сучасних міжнародних систем. - К. «Наукова думка», 2006. – 685 с. – C.403-411.

Фесенко М.В. Глобалізаційний чинник трансформації міжнародної системи / М.В. Фесенко /Глобалізація і сучасний міжнародний процес / Під редакцією Гуменюка Б.І. та Шергіна С.О.– Київ: Університет «Україна», 2009. – 508 с. – С. 140-161.

Фесенко М.В. Основні напрями адаптації валютно-фінансових систем ризикових економік в сучасних умовах / М.В. Фесенко /Адаптація валютно-фінансових систем ризикових економік до світових інтеграційних процесів. Монографія / О.В.Плотніков, О.О.Сльозко та ін. – К. : ІСЕМВ НАН України, LAT&K, 2011. – 2011. – 214 c. – C. 28-37.

Фесенко М.В. Геополітичне та геоекономічне протистояння США і Китаю: стан та перспективи / М.В. Фесенко /США і світ ХХІ століття : монографія / Пахомов Ю.М., Коваль І.М., Шергін С.О. та інші. – К. : Центр вільної преси, 2013. – 620 с. – C. 273-301.

Фесенко М.В. Глобальне управління в контексті трансформації міжнародної системи / М.В. Фесенко /Америка і Європа у сучасних міжнародних трансформаціях. Монографія. – К. : Центр вільної преси, 2013. – 472 с. – С. 37-49.

Фесенко М.В. Консолідація акторів міжнародної системи: концептуальні підходи / М.В. Фесенко /Америка і Європа у сучасних міжнародних трансформаціях. Монографія. – К. : Центр вільної преси, 2013. – 472 с. – С. 49-59.

Фесенко М.В. Погорська І.І., Лакішик Д.М. Політика адміністрації президента США Б. Обами щодо країн Північної Африки / М.В. Фесенко /Америка і Європа у сучасних міжнародних трансформаціях. Мо нографія. – К. : Центр вільної преси, 2013. – С. 203 –221. – 472 с.

Фесенко М.В. Интеллект как ключевой фактор прогресса человечества / М.В. Фесенко /XXI век: интеллект-революция: монография / под ред. Ю.М. Осипова, Е.С. Зотовой. – Москва, Киев: Издательско-информационный центр Нац. ун-та гос. налоговой службы Украины, 2012. – 454 с. – С. 66-72.

Fesenko M Activation of external foreign policy and international cooperation / М. Fesenko /Sustainable development. Monograph/ Executive editor Olena Slozko / Chapter 6.8. - Activation of external foreign policy and international cooperation. – Kyiv-Kaunas-Szczecin : Institute of World Economy and International Relations, National Institute of Food Technologies, University of Szczecin, Vilnus University, – K. : LAT&K, 2013. – 534 p. – P. 156-162.

Статті

Фесенко М.В. ТНК і держава: Суперечливі взаємовідносини в умовах фінансової глобалізації / М.В. Фесенко //Зовнішні справи – 2008. – Жовтень. – С. 46-50.

Фесенко М.В. Нові імперативи фінансової глобалізації: ТНК проти Держави / М.В. Фесенко //Дослідження світової політики Зб. наук. праць. – Вип. 54. – К. : ІСЕМВ НАН України, 2007. – С. 69-87.

Фесенко М.В. Глобальне управління міжнародною системою в контексті трансформації інституту національних держав / М.В. Фесенко //Актуальні проблеми міжнародних відносин: Зб. наук. праць. Випуск 78 (частина ІІ).– К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, 2008. – С. 3-10.

Фесенко М.В. Інформаційне суспільство як якісно новий тип соціального устрою пост сучасності / М.В. Фесенко //Актуальні проблеми міжнародних відносин: Зб. наук. праць.– К. : Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2008. – Випуск 80 (частина ІІ). – С. 171-177.

Фесенко М.В., Камінський Є.Є. Порівняльний аналіз діяльності президентів США Б.Обами та Франції Н. Саркозі / М.В. Фесенко //Зовнішні Справи. – 2009 – Березень. – С. 22-26.

Фесенко М.В., Камінський Є.Є. Антикризові заходи ЄС / М.В. Фесенко //Зовнішні Справи. – 2009 – № 6. – С. 30-34.

Фесенко М.В. Соціально-економічні наслідки діяльності ТНК в умовах фінансової глобалізації / М.В. Фесенко //Дослідження світової політики: Зб. наук. праць.праць / Гол. ред. Ю.М. Пахомов – К. : Інститут світової економіки та міжнародних відносин НАН України, 2007. – Вип. 55. – С. 56-70.

Фесенко М.В., Камінський Є.Є. Позиційна парадигма діяльності президентів США Б. Обами та Франції Н. Саркозі / М.В. Фесенко // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. – Випуск 84 (Частина 1).– К. : Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – 2009 – С. 13-25.

Фесенко М.В. Глобальне управління міжнародною системою в контексті трансформації інституту національних держав / М.В. Фесенко //Дослідження світової політики: Зб. наук. праць / Гол. ред. Ю.М. Пахомов – К. : Інститут світової економіки та міжнародних відносин НАН України, 2007. – Вип. 41. – С. 114-127.

Фесенко М.В. Проблеми адаптування України до формування нового міжнародного порядку / М.В. Фесенко //Дослідження світової політики Зб. наук. праць. – 2009. – Вип. 48. – К. : ІСЕМВ НАН України. – C. 172-182.

Фесенко М.В., Шергін С.О. Багатовимірність взаємовідносин ТНК і держави в умовах фінансово-економічної глобалізації (В 2-х примірниках : українською і англійською) / М.В. Фесенко //Україна Дипломатична. Науковий щорічник. – Випуск десятий. – К. : Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв Київської міської Ради, 2009 – С. 617-671.

Фесенко М.В. Визначальні фактори глобальних міжнародно-політичних трансформацій / М.В. Фесенко //Дослідження світової політики: Зб. наук. праць / Гол. ред. Ю.М. Пахомов – К. : Інститут світової економіки та міжнародних відносин НАН України, 2008. – Вип. 44. – C. 134-149.

Фесенко М.В., Шергін С.О. Система міжнародних відносин в концептуальній ієрархії багатополярності / М.В. Фесенко //Дослідження світової політики: Зб. наук. праць / Гол. ред. Ю.М. Пахомов – К. : Інститут світової економіки та міжнародних відносин НАН України, 2010. – Вип. 2 (51). – С. 211-239.

Фесенко М.В. Чинник міжнародної безпеки в зовнішній політиці адміністрації американського президента Б. Обами / Актуальні проблеми міжнародних відносин: Зб. наук. праць. –Випуск 95 (частина І),– К. : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, 2010. – С. 67-75.

Фесенко М.В. Антикризові заходи адміністрації Б.Обами в умовах фінансово-економічних потрясінь світової економіки / М.В. Фесенко //Актуальні проблеми міжнародних відносин: Зб. наук. праць. – Випуск 93 (частина ІІ),– К. : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, 2010. – С. 78-85.

Фесенко М.В., Шергін С.О. Трансформація в умовах послаблення глобального лідерства США / М.В. Фесенко //ЄвроАтлантика : часопис / Ін-т Євро-Атлантичного співробітництва. – Київ, 2010. – № 2. – С. 6-17.

Фесенко М.В., Шергін С.О. Трансформація взаємодій міжнародно-політичних акторів в умовах послаблення глобального лідерства США / М. Фесенко // Науковий вісник Дипломатичної Академії України. – 2009. – Вип. 15. – С. 346-355.

Фесенко М.В., Рибченко Т. Зовнішньополітичні амбіції Москви в умовах «перезавантаження» відносин з Вашингтоном / М.В. Фесенко //Зовнішні справи. – 2010. – Вересень. – № 3-4. – С. 46-50.

Фесенко М.В., Рибченко Т. Україна в трикутнику взаємовідносин зі США та РФ. / М.В. Фесенко //Трибуна. – № 3-4, 2010. – С. 21-23.

Фесенко М.В. Концептуальна інтерпретація системи міжнародних відносин / М.В. Фесенко // Дослідження світової політики: Зб. наук. праць / Гол. ред. Ю.М. Пахомов – К. : Інститут світової економіки та міжнародних відносин НАН України, 2010. – Вип. 2 (51). – С. 211-239.

Фесенко М.В. Структурно-функціональні особливості та закономірності розвитку міжнародної системи / М.В. Фесенко // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Зб. наук. праць. – Випуск 103. – К. : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, 2011. – С. 108-119.

Фесенко М.В. Політика адміністрації президента США Б.Обами щодо країн Північної Африки / М.В. Фесенко //Дослідження світової політики: Зб. наук. праць / Гол. ред. Ю.М. Пахомов – К. : Інститут світової економіки та міжнародних відносин НАН України, 2011. – Випуск 4 (57). – С. 92-98.

Фесенко М.В. США та Китай: боротьба за нанотехнологічне лідерство / М.В. Фесенко //Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. – Випуск 107. (Частина IІ) – К. : Київський національний університет імені Тараса Шевченка Інститут міжнародних відносин, 2012. – С. 33-40.      

Фесенко М.В.Трансформація суверенітету в умовах глобалізації / М.В. Фесенко //Дослідження світової політики. Зб. наук. праць. – Випуск 4 (61). – К., 2012. – С. 80-92.

Фесенко М.В. Криза американської економічної моделі і підйом Китаю / М.В. Фесенко //Проблеми міжнародних відносин: [зб. наук. праць/ наук. ред. Б. Канцелярук та ін.]. – К. : КиМУ, 2012. – Вип.4. – С. 147-161.

Фесенко М.В. Консолідація учасників міжнародної системи в подоланні кризи світоуправління / М.В. Фесенко //Зовнішні справи. – 2013. – № 2. – С. 17-20.

Фесенко М.В. Феномен міжнародно-політичної консолідації / М.В. Фесенко //Політичний менеджмент : наук. журнал / голов. ред. Ю.Ж. Шайгородський. – 2013. – № 1-2 (57-58). – С. 20-27.

Фесенко М.В.Демократизація як світова тенденція і передумова розвитку сучасної правової держави / М.В. Фесенко //Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право) : науковий журнал. – К. : НАУ. – 2013. – № 1. – С. 304-308.

Фесенко М.В. Теоретичні засади консолідації демократії / М.В. Фесенко //Дослідження світової політики: Зб. наук. праць / Гол. ред. Ю.М. Пахомов – К. : Інститут світової економіки та міжнародних відносин НАН України, 2013. – Випуск 3 (64). – С. 96-103.

Фесенко М.В. Интеллект как ключевой фактор прогресса человечества / М.В. Фесенко //Философия хозяйства. Альманах Центра общественных наук и зкономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. – 2012. – № 2. – С. 134-140. – 304 с.

Фесенко М.В. Фрагментація та інтеграція як основні мегатренди на початку ХХІ ст. / М.В. Фесенко //Вісник Маріупольського державного університету. – Серія: історія, політологія – 2014. – Випуск 10. – С. 164-174.

Фесенко М.В. Проблеми центру та периферії у глобальному управленні світ-системою / М.В. Фесенко //Вісник Маріупольського державного університету. – Серія : історія, політологія – 2014. – Випуск 11. – С. 220-228. 

Фесенко М.В. Україна як фактор трансформації міжнародного порядку. Ч. І. / М.В. Фесенко //Зовнішні справи. – 2014. – № 10. – С. 12-17.

Фесенко М.В. Україна як фактор трансформації міжнародного порядку. Ч. ІІ / М.В. Фесенко //Зовнішні справи. – 2014. – № 11. – С. 12-14.

Фесенко М.В. Концептуальна інтерпретація міжнародного та світового порядку / М.В. Фесенко //Вісник Дипломатичної академії України. – Серія : Політичні науки. – Випуск 21, Частина ІІ. – 2014. – С. 105-111.

Фесенко М.В. Криза світового порядку як причина та наслідок глобальної системної кризи / М.В. Фесенко //Актуальні проблеми міжнародних відносин: Зб. наук. праць. – Випуск 122, Частина ІІ., – К. : Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2014. – С. 15-30.

Фесенко М.В. Проблеми та перспективи формування нового міжнародного порядку в умовах нестаціонарності / М.В. Фесенко //Актуальні проблеми міжнародних відносин: Зб. наук. праць. – Випуск 120, Частина І.– К. : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2014. – С. 113-127.

Фесенко М.В. Проблеми та перспективи формування нового міжнародного порядку в умовах нестаціонарності / М.В. Фесенко //Актуальні проблеми міжнародних відносин Зб. наук. праць. – 2014. – Випуск 120, Частина І. – С. 113-127.

Фесенко М.В.Боротьба США та Китаю за глобальне лідерство у XXI столітті / М.В. Фесенко //Міжнародні відносини. Серія «Політичні науки». – 2015. – № 6. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://journals.iir.kiev.ua/index.php/pol_n/issue/view/135

39. Фесенко М.В., Шергін С.О. Чинники консолідації міжнародних суб’єктів у формуванні нового світового порядку в умовах демократизації: теоретико-методологічний вимір / М.В. Фесенко //Україна Дипломатична. Науковий щорічник. Випуск десятий. — К. : Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв Київської міської Ради. – 2015. – Випуск 16. – С. 749-761.

40. Фесенко М.В. Теоретичні засади консолідації демократії / М.В. Фесенко // Вісник Маріупольського державного університету. – Серія : історія, політологія. – 2015. – Випуск 12. – С. 315-322.

Володіє англійською, російською мовами вільно. Читає та перекладає голландською, німецькою та новогрецькою мовами.

Електронна адреса:

Другие материалы в этой категории:

Перейти до початку