>

ЧОРНОГОР Ярослав Олексійович

Чорногор Ярослав Олексійович, 1979 р. н.

Старший науковий співробітник.

Кандидат історичних наук.

Фах: історик, політолог, германіст.

Сфера наукових інтересів: актуальні питання в діяльності ЄС та євроінтеграція України, зовнішня політика та внутрішні аспекти громадсько-політичного життя окремих європейських країн, двохсторонні відносини України з країнами басейну Балтійського моря та країнами Вишеградської групи.

У 2001 р. закінчив історичний та економічний факультети Київського національного університету імені Тараса Шевченка, у 2004 р. закінчив аспірантуру історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка (з відривом від виробництва). У жовтні 2005 р. захистив кандидатську дисертацію «Утворення партії «Зелених» та її роль у суспільно-політичному житті ФРН (1977-1993 рр.)».

У березні 2003 р. пройшов стажування в Московському державному університеті ім. М.В.Ломоносова в рамках Євразійського співробітництва між університетами; у березні 2004 р. – стажування в Університеті м. Констанц (ФРН) у рамках двосторонньої угоди між університетами; у 2005-2006 рр. – курси німецької мови в Гьоте-Інституті (м. Київ); у липні-серпні 2006 р. – Міжнародна літня школа при Університеті м. Кіль (ФРН); 24-28 лютого 2015 р. – тренінг «Реформування сектору безпеки. Словацький досвід» – Фонд «Open Ukraine» (Україна) та Центр Європейських та Північно-Атлантичних справ (CENAA, Словаччина).

Був стипендіатом Міжнародного Благодійного Фонду творчої молоді України «Смолоскип» (1997-2001 рр.), Університету м. Констанц (ФРН), (2004), Університету Христіана-Альбрехта м. Кіль (ФРН) (2006), стипендіатом Національної академії наук України (2009-2012 рр.), стипендіатом Президента України (2012-2014 рр.).

У 2004 – 2009 рр. працював в Інституті світової економіки та міжнародних відносин НАН України – молодшим науковим співробітником, науковим співробітником.

У 2009 р. переведений до Інституту європейських досліджень НАН України, а після створення на його базі у 2011 р. Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» продовжує працювати старшим науковим співробітником Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України».

У 2007 – 2010 рр. старший викладач, доцент кафедри політології Національного університету «Києво-Могилянська академія».

2011 – 2013 рр. – доцент кафедри менеджменту Інституту підготовки кадрів Державної служби зайнятості України.

2012 р. – доцент кафедри регіональних систем та європейської інтеграції Дипломатичної академії України при МЗС України.

2013 – 2014 рр. – доцент кафедри гуманітарної освіти і соціології Київського економічного інституту менеджменту.

Під час навчання (1996-2001 рр.) активно займався громадсько-політичною діяльністю, перебував на посадах: організатора, помічника-консультанта, координатора, наукового консультанта в громадських організаціях та політичних партіях, очолював молодіжну організацію Українського козацтва «Молода Січ». У 2008-2015 рр. – член Молодіжної ради КРК Профспілки працівників НАН України, з червня 2014 р. – заступник голови профкому Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України».

У 2012 – 2013 рр. – участь як експерта у міжнародних проектах Фонду Фрідріха Еберта (ФРН).

У 2013 – 2014 рр. – координатор освітньої програми Консорціуму із удосконалення менеджмент-освіти в Україні (Consortium for Enhancement of Ukrainian Management Education – CEUME).

У 2014 – 2015 рр. – волонтерська допомога 93 ОМБР (отримав лист-подяку командування 93 ОМБР за надання допомоги бійцям цієї військової частини), а також участь у діяльності робочої групи зі створення Навчально-методичного центру з реабілітації учасників АТО на базі Ірпінського військового госпіталю.

Автор понад 40 наукових публікацій, учасник понад 60 наукових заходів.

Основні публікації:

Колективні монографії

Чорногор Я.О. Основні ідеї Римського клубу: зміна ціннісних орієнтирів в умовах глобалізації – В кн.: Сучасні європейські культурно-історичні цінності в контексті викликів глобалізації: моногр. / керівник авторського колективу і науковий редактор доктор історичних наук, професор А.І. Кудряченко, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: Фенікс, 2014. – 444 с. – С. 224-241.

Чорногор Я.О. Миротворча діяльність України: здобутки та перспективи – В кн.: Україна в Європі: контекст міжнародних відносин. Колективна монографія за ред. Кудряченка А.І. – К.: Фенікс, 2011. – 632 с. – С. 603-615.

Чорногор Я., Гнатюк М. Історичне становлення ідеї об’єднання Європи – В кн.: Культурно-цивілізаційний простір Європи і України: особливості становлення та сучасні тенденції розвитку: монографія. – К.: Університет «Україна», 2010. – 405 с. – С. 43 – 54.

Чорногор Я.О. Україна та країни Балтії: розвиток партнерства – В кн.: Україна в Європі: пошуки спільного майбутнього: монографія. – К.: Фенікс, 2009. – 544 с. – С. 261 – 271.

Енциклопедії, довідники, словники:

Чорногор Я.О., Кудряченко А.І. Придністровська Молдавська Республіка // Енциклопедія історії України. - Том 8. – К.: Наукова думка, 2011. – 520 с. – С. 499-501.

Чорногор Я. О., Корюкалов М. В. Вазиристанська угода 2006 р. // Українська дипломатична енциклопедія: у 5-ти т. / редкол.: Д. В. Табачник (голова) та ін.; худож.-оформлювач О.М. Іванова. – Харків: Фоліо, 2013. – Т. 1.– 526 с. – C. 277.

Чорногор Я. О., Каменецький М. С. Війна за незалежність Греції 1821-29 // Українська дипломатична енциклопедія: у 5-ти т. / редкол.: Д. В. Табачник (голова) та ін.; худож.-оформлювач О.М. Іванова. – Харків: Фоліо, 2013. – Т. 1.– 526 с. – C. 384-385.

Чорногор Я. О. Війни за незалежність Італії 1859-1860 (Італійська революція 1859-60) // Українська дипломатична енциклопедія: у 5-ти т. / редкол.: Д. В. Табачник (голова) та ін.; худож.-оформлювач О.М. Іванова. – Харків: Фоліо, 2013. – Т. 1.– 526 с.– C. 390-391.

Чорногор Я. О. Європейське Енергетичне Співтовариство // Українська дипломатична енциклопедія: у 5-ти т. / редкол.: Д. В. Табачник (голова) та ін.; худож.-оформлювач О.М. Іванова. – Харків: Фоліо, 2013. – Т. 2. – 494 с. – C. 236.

Брошури:

Чорногор Я.О. Напрями взаємодії ОГС з владою щодо реалізації євроінтеграційного курсу і практика залучення громадського сектора до прийняття публічно-правових рішень в країнах ЦСЄ // Формування взаємовідносин «особа-суспільство-держава» в країнах Центрально-Східної Європи: досвід для України. Аналітична доповідь. – K.: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2014. – 56 с. – С. 35-38.

Chornogor I. Ukraine-Slovakia // Ukrainian prism. Perspectives of Bilateral Relations of Ukraine with Neighboring Countries. – Study. FES Kyiv. – November 2012. – Friedrich Ebert Foundation. – 68 p. – P. 56-62.

Підручники, навчальні посібники

Чорногор Я. О. Співробітництво України з Північноатлантичним Альянсом – В кн.: Світові інтеграційні процеси в умовах трансформації міжнародних систем: навч. посібник. – К.: Дипломатична академія України при МЗС України, 2013. – 628 с. – С. 547-561. – посібник рекомендований МОН України.

Статті

Чорногор Я.О. Наслідки придністровського конфлікту: регіональний контекст // Актуальні проблеми всесвітньої історії: конфлікти як складова розвитку міжнародних відносин: збірник наукових праць / ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – K.: «Фенікс», 2014. – С. 305-309.

Чорногор Я.О. Місцеве самоврядування в ФРН: взаємодія влади і громади // Актуальні проблеми всесвітньої історії: аксіологічні та культурно-історичні засади державотворення: збірник наукових праць / ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – K.: «Фенікс», 2013. – С. 198-205.

Чорногор Я.О. Місце і роль українських козаків у війні 1812 р. // Вітчизняна війна 1812 р. в контексті поступу всесвітньої історії: збірник наукових праць / ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». –К.: «Фенікс», 2013. – С. 196-206.

Чорногор Я. О.Конвент як форма взаємодії з владою по реалізації євроінтеграційного курсу. // Віче. – № 20. – жовтень 2013. – С. 30-32.

Чорногор Я.О. Комунікативний аспект європейської інтеграції та його значення для України // Сучасна українська політика. Спецвипуск: «Інтеграційні процеси в сучасному світі: регіональні виміри». – К., 2012. – С. 256-264.

Чорногор Я.О. Перспективи утвердження європейської ідентичності України // Україна між Росією та Європейським Союзом: пошук ідентичності. – К.: Київський університет ім. Б. Грінченка, 2011. – 148 с. – С. 138-141.

Чорногор Я.О. Формування європейської ідентичності та місце України в ній // Трибуна. – 2011. – № 1-2, 3-4 . – С. 16 – 17.

Чорногор Я.О., Гнатюк М.М. Зародження ідей об’єднання Європи. // Віче. –2010. – № 22. – С. 13 – 15.

Чорногор Я.О., Дяченко О.Місцеве самоврядування Швеції: фундамент «держави загального добробуту» // Європейські перспективи. –2010. – № 2. – С. 11 – 16.

Чорногор Я.О., Михайлюк Т.С. Розвиток інформаційного суспільства у Скандинавських країнах // Віче. – Грудень 2009. – № 24. – С. 20 – 22.

Чорногор Я.О. Російсько-український газовий конфлікт в січні 2009 р. в контексті енергетичної безпеки сучасної Європи // Дослідження світової політики. Вип. 49. – К.: ІСЕМВ НАН України, 2009. – С. 251 – 262.

Чорногор Я.О., Врадій О.С. Енергетична безпека сучасної Європи // Віче. – Жовтень 2009. – № 20. – С. 14 – 16.

Чорногор Я.О. Ставлення західнонімецьких «Зелених» до об’єднання Німеччини // Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. Спецвипуск. Європейські перспективи. – К.: Видавництво «Український центр політичного менеджменту», 2009. – С. 73 – 79.

Чорногор Я.О. Монархічна форма правління та особливості зовнішньої політики скандинавських країн (на прикладі Данії, Швеції та Норвегії) // Дослідження світової політики. Вип. 48. – К.: ІСЕМВ НАН України, 2009. – С. 230 – 241.

Чорногор Я.О. Інноваційний розвиток країн ЄС в умовах глобалізації // Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. – Вип. 18. – К.: Видавництво «Український центр політичного менеджменту», 2009. – С. 344 – 352.

Чорногор Я.О. Международная нелегальная миграция: вызовы современности // Україна-Казахстан: в сучасних міжнародних відносинах і глобальних інноваційних процесах. Збірник наукових праць. – Київ: ІСЕМВ НАН України, 2007. – С. 18-24.

Чорногор Я.О. Участь партії «Зелених» ФРН в масових соціальних рухах антивоєнного характеру в 1983-1985 рр. // Каразінські читання (історичні науки). – Харків: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2007. – С. 332-333.

Чорногор Я.О. Об`єднання протестного потенціалу: створення партії «Союз 90/Зелен» ФРН (1990-1993 рр.) // Український історичний збірник. – Випуск 7. – Київ, 2004. – С. 388-396.

Чорногор Я.О., Іванов О.Ф. Партія «Зелених» ФРН на шляху до консолідації: внутрішньопартійні конфлікти та боротьба течій за вплив (1980 – 1993 рр.) // Наука. Релігія. Суспільство. – №2’2004. – Донецьк, 2004. – С. 126-132.

Чорногор Я.О. Утворення Партії зелених у ФРН (кін. 1970-х – 1980-і роки) // Вісник Київського національного університету. Історія. Випуск 74-76. – Київ, 2004. – С. 40-43.

Володіє німецькою, російською мовами вільно.

Електронна адреса:

Другие материалы в этой категории:

Перейти до початку