Отдел истории стран Азии и Африки - Государственное учреждение «Институт всемирной истории НАН Украины»

Отдел основан в 2014 году.

История отдела связана с именами известных ученых, которые своим плодотворным трудом способствовали развитию украинской исторической науки. Среди них доктор исторических наук, профессор, тюрколог Игорь Федорович Черников - основатель отдела академического учреждения НАН Украины, доктор исторических наук, профессор, дипломат, китаевед Леонид Авдеевич Лещенко, доктор исторических наук, профессор, африканист Виктор Константинович Гура и другие известные специалисты в области востоковедческих исследований и африканистики.

Направления научных исследований отдела:

- история стран Азии и Африки в контексте всемирного развития;

- исторический и культурно-цивилизационное развитие стран Азии и Африки;

- история социально-экономических и культурных взаимоотношениях Украины со странами Азии и Африки, анализ и прогнозирование развития этих взаимоотношений;

- место стран Азии и Африки в миросистемного трансформациях в условиях глобального развития;

- цивилизационные сдвиги и конкурирующие версии прогресса современности на этапе глобализации и регионализации.

Отдел занимается исследованием проблем исторического развития и трансформационных преобразований, происходящих из мощных периферийных регионов Азии и Африки; выявлением значение цивилизационного фактора в этом процессе; определением закономерностей подъема новых центров и форматов интеграции в афро-азиатском пространстве как составляющей всемирного исторического развития.

Тематика НИР на 2017 - 2019 гг.:

«Интеграционные процессы в азиатских и африканских региональных системах в XXI в.».

Швед В’ячеслав Олександрович, 1950 р.н. Завідувач відділу історії країн Азії та Африки. Кандидат історичних наук, доцент. Фах: історик, арабіст, сходознавець. Сфера наукових інтересів: цивілізаційні аспекти сучасних трансформацій в арабо-ісламському світі, геополітичні аспекти міжнародних відносин на Близькому і Середньому Сході, політичний іслам у контексті сучасних арабських революцій. 
Аулин Александр Анатольевич, 1967 г.р. Старший научный сотрудник. Кандидат философских наук. Президент общественной организации «Украинский центр исламоведения». Фах: исламовед. Сфера научных интересов: общественно-политические процессы в странах исламского мира.
Городня Наталія Данилівна, 1967 р. н. Старший науковий співробітник. Доктор історичних наук, доцент. Фах: історик, сходознавець, американіст. Сфера наукових інтересів: міжнародні відносини і зовнішня політика США, особливо східноазійська політика США, регіональні процеси у «великій Східній Азії», Україна в міжнародних процесах і світовій політиці.
Гуцало Сергій Євгенович, 1963 р.н. Провідний науковий співробітник. Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник. Фах: історик, арабіст. Сфера наукових інтересів: міжарабська інтеграція. Конфлікти в історії і сьогоденні міжарабських відносин. Вплив армії на розвиток соціальних і політичних процесів в арабських країнах. Проблема Єрусалима в міжнародних відносинах. Наукові проблеми над якими працює: місце Ліги арабських держав в змаганнях за лідерство в Арабському світі. Армійська верхівка в соціальній структурі арабського суспільства. Кризові ситуації в Арабському світі: проблема Ємену. Арабський світ після Арабської весни. 
В.о. провідного наукового співробітника відділу історії країн Азії та Африки. Доктор історичних наук, старший науковий співробітник. Фах: історик, викладач історії, сходознавець, антикознавець.
Молодший науковий співробітник Фах: історик
Олійник Олег Миколайович, 1967 р.н. Кандидат економічних наук. Старший науковий співробітник. Фах: історик, синолог, економіст-міжнародник. Сфера наукових інтересів: всесвітня історія, світова економіка та міжнародні відносини. Займається дослідженням історичного, політичного та економічного розвитку Китаю за наступними напрямами: Китай в «Азіатське століття»: геополітичний вимір, глобальна економічна стратегія, регіональні пріоритети; порівняльний аналіз параметрів зовнішньополітичної діяльності США і КНР в пост-біполярну добу: принципи, цілі, досягнення; зовнішньоекономічна і валютно-кредитна політика Китаю в контексті трансформації світової фінансової системи та перспективи економічно-фінансового співробітництва України і Китаю.
Лукаш Ольга Іванівна, 1952 р.н. Провідний науковий співробітник. Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник. Фах: історик, індолог, сходознавець. Сфера наукових інтересів: сучасний розвиток Індії, її міжнародні відносини, регіональна політика країни, її специфіка у Південній Азії; історія міжнародних відносин Індії з провідними країнами світу, особливо з Китаєм, США, країнами ПСА; історія українсько-індійських відносин; розвиток індології в Україні.
Пророченко Наталія Олександрівна, 1970 р.н. Старший науковий співробітник. Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник, доцент. Фах: історик, ісламознавець. Сфера наукових інтересів: суспільно-політичні процеси в країнах Близького та Середнього Сходу, соціокультурна специфіка та особливості суспільної трансформації арабо-мусульманських соціумів у контексті глобалізаційних процесів сучасності, політичний іслам і його місце в сучасному світі.
Мхитарян Наталія Ігорівна, 1963 р.н. Старший науковий співробітник. Кандидат політичних наук, старший науковий співробітник. Фах: політолог, тюрколог, фахівець з політичних проблем міжнародних систем та глобального розвитку. Сфера наукових інтересів: міжнародна політологія – процеси внутрішньо- та зовнішньополітичних відносин Турецької Республіки, країн Центральної Азії, відносини цих країн з Україною.
Перейти до початку