>

ФОЩАН Ярослав Игоревич, 1975 г.р.

Кандидат исторических наук

Научный сотрудник.

Специальность: историк, украиновед.

В 1997 г. окончил историко-филологический факультет Нежинского государственного педагогического института им.Гоголя. Окончил аспирантуру Центра украиноведения философского факультета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко в 2010 г. (С отрывом от производства). В 2011 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Георгий Канский как носитель украинских церковных и культурных традиций на территории Беларуси».

С 1997 по 2008 гг. работал учителем истории в школах г.Киев. 2011-2012 гг. - Младший научный сотрудник Международной школы украинистики НАН Украины. 2013 - научный сотрудник Государственного учреждения «Институт всемирной истории НАН Украины». С 2013 гг. - старший научный сотрудник Сектора общественных наук Научно-организационного отдела Президиума НАН Украины.

Сфера научных интересов: культурная и духовная жизнь украинского народа; история Украины и Беларуси XVII - XVIII вв .; новейшая история стран Балканского полуострова.

Автор около 20 научных работ, участник научных мероприятий.

Основные публикации:

Статьи

1. Фощан Я.І. Історія православ’я в науковому доробку Георгія Кониського: синтез теорії і церковної практики  // Ґілея (науковий вісник): Збірник наукових праць. – К., 2009. – Вип. 26. – С. 238–245.

2. Фощан Я.І. «Історія Русів» – окремі зауваги до концепції і авторства твору // Українознавчий альманах. – Вип. 2. – К., 2010. – С. 246–249.

3. Фощан Я.І. Відображення гносеологічної позиції Георгія Кониського в процесі його культурно-освітньої діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Українознавство». – 2010. – Вип.14. – С. 27–29.

4. Фощан Я.І. Українські культурно-релігійні впливи на Білорусь XVII–XVIII ст. // Студії з україністики. Випуск ХІІ. – Київ, 2012. – С. 307–317.

5. Фощан Я.І. Історія православ’я в доробку українських ієрархів – випускників Києво-Могилянської академії // Православ’я в Україні: збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської наукової конференції. – К., 2013. – С. 220–230.

6. Фощан Я.І. Українські архієреї Могильовської єпархії: сутність і перспективи дослідження / Фощан Ярослав // Українознавчий альманах. – Випуск 14. – К., 2013. – С. 172–175.

7. Фощан Я.І. Досвід та уроки розбудови сучасної Словенії як соціальної держави / Фощан Я.І. // Гілея: науковий вісник. – 2014. – Вип. 90. – С. 169–173.

8. Фощан Я.І. Перша світова війна та словенський народ – втрачений шанс побудови національної держави // Перша світова війна: історичні долі держав і народів (до 100-річчя від початку Першої світової війни): збірник наукових праць, 2015. – 252 с. – С. 119-126.

9. Фощан Я.І. Роль USAID у розбудові громадянського суспільства в Україні // «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності. Збірник наукових праць / За загальною редакцією д.філ.н., проф. Рудякова П.М. // Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К.: Вид-во «Фенікс», 2015. – 564 с. – С. 252-259.

10. Фощан Я.І. Словенія в складі ЄС: соціально-економічний розвиток // «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності. Збірник наукових праць / За загальною редакцією д.філ.н., проф. Рудякова П.М. // Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К.: Вид-во «Фенікс», 2015. – 564 с. – С. 448-457.

11. Фощан Я.І. Специфіка модернізації політичної системи Словенії за часів незалежності // «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності. Збірник наукових праць / За загальною редакцією д.філ.н., проф. Рудякова П.М. // Державна установа всесвітньої історії НАН України» – К.: Вид-во «Фенікс», 2015. – 564 с. – С. 457-464.

12 Фощан Я.І. Білорусь: курс на створення соціальної держави // Країни пострадянського простору в умовах формування баrатополюсноrо свіrу: історичні уроки та перспективи: збірник наукових праць / за заг. ред. канд. іст. наук, доцента А.Г. Бульвінського; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2016. – 268 с. – С. 224-237.

Владеет английским (базовый уровень), русским языками.

Электронный адрес:

Перейти до початку