>

ДРОНИВ Виктория Викторовна

Младший научный сотрудник.

Магистр экономики.

Специальность: экономист-международник.

Закончила Киевский университет туризма, экономики и права в 2014 году, квалификация - экономист-международник, магистр, специальность - международные экономические отношения.

Работала экономистом 1-й категории в Институте мировой экономики и международных отношений НАН Украины с апреля 2013 г. по январь 2014 г.

С 01.2014 г. - младший научный сотрудник ГУ «Институт всемирной истории НАН Украины».

Сфера научных интересов: глобалистика, геоэкономики, международный туризм, процесс функционуваннясвитового туристического рынка в условиях глобального кризиса.

Основные публикации:

Коллективные монографіии

1. Матюшко В.В. Розвиток глобальної туристичної індустрії та стратегія України на ринку туристичних послуг // Еволюція світ-системи глобалізму. (Стратегічні імперативи співрозвитку): Монографія / О.Г.Білорус, О.В. Зернецька, Р.Н.Жангожа та ін.], кер. авт. колективу і наук. ред. О.Г.Білорус. – К.: КНЕУ, 2014. – С. 246-259

Статьи

1. Матюшко В.В. Еволюція та тенденції реалізації інноваційних стратегій туристичного бізнесу: доповідь // «Еволюція світового розвитку: глобальні виклики і глобальна дипломатія»: міжнародна наукова конференція, 18 грудня 2014 р. – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», Дипломатична академія України при МЗС України, 2015. – С. 79-85.

2. Матюшко В.В. Міжнародна трудова міграція з 1945 по 1990 роки їх масштаби та основні напрями: доповідь / В.В. Матюшко // «Ялтинська 1945р. Конференція «Великої трійки» і еволюція міжнародних відносин у ХХ-ХХІ ст.»: засідання круглого столу, 12 лютого 2015 р. – К.: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2015.

3. Матюшко В.В. Торговельно-економічні відносини між Україною та Туркменістаном їх стан та перспективи: доповідь / В.В. Матюшко // «ХХ-та річниця позитивного нейтралітету Туркменістану як фактор безпеки і стабільності у світі»: міжнародна науково-практична конференція, 12 березня 2015 р. – К.: Міністерство закордонних справ України, Дипломатична академія України при МЗС України, Посольство Туркменістану в Україна, 2015. – С. 202-206

4. Матюшко В.В. Діяльність міжнародної туристичної організації UNWTO в розвитку міждержавної взаємодії: доповідь / В.В. Матюшко // Стратегічні партнерства і співробітництва у контексті актуальних проблем всесвітньої історії та міжнародних відносин: міжнародна наукова конференція, 31 березня 2015 р.. – К.: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2015. – С. 112-126

Владеет английским и русским языками.

О Матюшко В.В. упоминается в таких изданиях:

1. Власов В.І. Вагомий внесок у теорію глобального розвитку. Рецензія на колективну монографію «Еволюція світ-системи глобалізму (стратегічні імперативи співрозвитку)» / В.І.Власов // Економічний часопис-ХХІ. – 2015. – № 1-2 (1). – С. 110.

Электронный адрес: vip.matyushko@mail.ru

Другие материалы в этой категории:

Перейти до початку