>

Об участии научных сотрудников Института в работе Международной научной конференции, посвященной 390-летию со дня рождения белорусского ученого, гуманиста и просветителя Симеона Полоцкого

6 февраля этого года научные сотрудники отдела истории новых независимых государств, главный научный сотрудник, доктор филологических наук, профессор Рудяков П.Н. и ведущий научный сотрудник, кандидат исторических наук, доцент Цапко А.Н. в составе украинской делегации приняли участие в работе Международной научной конференции, посвященной 390 - летию со дня рождения выдающегося белорусского ученого, гуманиста и просветителя Симеона Полоцкого, под названием «Симеон Полоцкий в культурном пространстве восточных славян», которая проходила в Минске. В работе конференции принимали участие представители трех стран: Беларуси, России и Украины.

На пленарному засіданні конференції виступив Цапко О.М. з доповіддю «Симеон Полоцький в контексті українсько – білоруських культурних зв’язків». Зокрема, у своєму виступі доповідач наголосив, що у творчому доробку С. Полоцького були відображені всі кращі і найбільш прогресивні досягнення як слов'янської православної, так і європейської культур. У свій доповіді Цапко О.М., також робить висновок, що становлення особистості С. Полоцького та формування його релігійно - філософських поглядів відбувалося перш за все під впливом українсько - білоруського культурного середовища XVII століття, особливістю якого була спроба тогочасних українських і білоруських мислителів знайти компромісний «третій шлях» цивілізаційного та культурного розвитку обох народів. Ці погляди він згодом розвивав і пропагував в Московській державі, чим зробив неоціненний внесок у становлення і розвиток російської культури.  Активну участь у обговоренні проблем, піднятих на конференції взяв професор Рудяков П.М. Науковець звернув увагу присутніх на питання ролі С. Полоцького у розвитку культури південнослов’янських народів, особливо сербської культури. Конференція проходила в конструктивній та доброзичливій атмосфері.

Перейти до початку