Архив - Государственное учреждение «Институт всемирной истории НАН Украины»

Це польське видання є авторизованим перекладом з російського видання: «Экономическая система глобализма». – К.: КНЕУ, 2003.

У монографії уперше в український і  світовій економічній літературі досліджується економічна система глобалізму, що формується як самостійний соціально-економічний феномен, як результат і  наслідок силової глобалізації в умовах глобальної конкуренції.

Страница 11 из 11
Перейти до початку