>

Международная научная конференция «Cтратегии партнерства и сотрудничества в контексте актуальных проблем всемирной истории и международных отношений»

Приглашаем Вас к участию в Международной научной конференции «Cтратегии партнерства и сотрудничества в контексте актуальных проблем всемирной истории и международных отношений», которая состоится 31 марта 2015 года.
 
 
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ
 
Толстов С. В., к.і.н., доцент, в.о. завідувача відділу трансатлантичних досліджень Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України»;

Лакішик Д. М., к.і.н., с.н.с., старший науковий співробітник Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України»;

Мітрофанова О. О., к.політ.н., с.н.с., старший науковий співробітник Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України»;

Фесенко М. В., к.політ.н., с.н.с., старший науковий співробітник Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України»;

Чорногор Я. О., к.і.н., старший науковий співробітник Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України»;

Пугачова Д. В., молодший науковий співробітник Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України».

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Реєстрація учасників: 9-00 – 10-00

Пленарне засідання:  10-00 – 12-30

Кава-брейк:               12-30 – 13-30

Робота секцій:           13-30 – 15-45

Підбиття підсумків:     15-45 – 16-00

Доповіді на пленарному засіданні – до 15 хвилин

Виступи на секційних засіданнях  – до 10 хвилин

Участь в обговоренні, дискусії      – до   5 хвилин

Адреса: 01030, м. Київ, вул. Леонтовича, 5

Зала засідань Вченої ради (1-й поверх)

Запрошені: Надзвичайні і Повноважні Посли Республіки Австрія, Республіки Азербайджан, Республіки Молдова, Румунії, Республіки Польща, Федеративної Республіки Німеччина в Україні, Республіки Словенія в Туреччині

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

Вступне слово:

Кудряченко Андрій Іванович, доктор історичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, директор Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України»

Вітальне слово:

Мадатлі Ейнулла, Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Азербайджан в Україні

ЮренієнеВіргінія, доктор гуманітарних наук, професор Вільнюського університету (м. Вільнюс, Литва)

Ведрін Олів`є, ректор Континентального університету (м. Київ)

ДОПОВІДІ:

Кудряченко Андрій Іванович, доктор історичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, директор Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (м. Київ)

УКРАЇНСЬКО-АЗЕРБАЙДЖАНСЬКІ ВИМІРИ СТРАТЕГІЧНИХ ВІДНОСИН

Ткаченко Василь Миколайович,доктор історичних наук, професор,член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, головний науковий співробітник Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (м. Київ)

«НОВИЙ СВІТОВИЙ ПОРЯДОК»: БРЕНД ЧИ ТРЕНД?

Метельова Тетяна Олександрівна,кандидат філософських наук, доцент, в.о. заступника директора з наукової роботи Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (м. Київ)

ВЗАЄМОДІЯ МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ І СУЧАСНИХ ПРОТЕСТНИХ РУХІВ У КРАЇНАХ СВІТУ: ЗАГАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Потєхін Олександр Володимирович,доктор історичних наук, професор, головний науковий співробітник Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (м. Київ)

УКРАЇНСЬКО-АМЕРИКАНСЬКЕ ПАРТНЕРСТВО В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ СТРУКТУРИ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

Шергін Сергій Олександрович,доктор політичних наук, професор,завідувач кафедри регіональних систем та європейської інтеграціїДипломатичної академії України при МЗС України (м. Київ)

ГЕОПОЛІТИЧНІ РИЗИКИ АЗІЙСЬКО-ТИХООКЕАНСЬКОГО РЕГІОНАЛІЗМУ

Дудко Ірина Дмитрівна,доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри політичної історії ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (м. Київ)

ФЕНОМЕН СТРАТЕГІЧНОГО ПАРТНЕРСТВА США Й УКРАЇНИ: АНАЛІТИЧНІ ПОГЛЯДИ

Дьомін Олег Борисович, доктор історичних наук, професор,завідувач кафедри нової та новітньої історії Одеського національного університету імені І.І. Мечникова (м. Одеса)

ВИТОКИ АТЛАНТИЧНОЇ ПОЛІТИКИ: АНГЛО-ФРАНКО-НІДЕРЛАНДСЬКЕ СПІВРОБІТНИЦТВО В КІНЦІ XVI – НА ПОЧАТКУ XVII СТ.

Чекаленко Людмила Дмитрівна,доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри зовнішньої політики і дипломатії Дипломатичної академії України при МЗС України (м. Київ)

СТРАТЕГІЧНЕ ПАРТНЕРСТВО: «ЗА» І «ПРОТИ»

Рудяков Павло Миколайович,доктор філологічних наук, професор, провідний науковий співробітник Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (м. Київ)

ДОСВІД СПІВПРАЦІ МІЖ УЧАСНИКАМИ КОНФЛІКТУ (НА ПРИКЛАДІ БАЛКАНСЬКОГО ПІВОСТРОВУ)

Городня Наталія Данилівна,доктор історичних наук, доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ)

РОЛЬ АСЕАН У РОЗВИТКУ МІЖДЕРЖАВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ КРАЇН ПІВДЕННО-СХІДНОЇ АЗІЇ

Толстов Сергій Валеріанович,кандидат історичних наук, доцент, в.о. завідувача відділу трансатлантичних досліджень Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (м. Київ)

ПАРАМЕТРИ ТА КРИТЕРІЇ ОНОВЛЕНОЇ МОДЕЛІ МІЖНАРОДНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Секція 1

ФЕНОМЕН СТРАТЕГІЧНОГО ПАРТНЕРСТВА В МІЖНАРОДНО-ПОЛІТИЧНИХ ПРОЦЕСАХ

Бузань Віталій Юрійович, кандидат історичних наук, викладач Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» (м. Київ)

СТРАТЕГІЧНЕ ПАРТНЕРСТВО МІЖ США ТА ІЗРАЇЛЕМ У ПЕРІОД «ХОЛОДНОЇ ВІЙНИ»

Бульвінський Андрій Григорович, кандидат історичних наук, доцент, провідний науковий співробітник Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (м. Київ)

МОЖЛИВОСТІ ПАРТНЕРСТВА З ІМПЕРІЄЮ: ІЛЮЗІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Вовк Віра Миколаївна, кандидат філологічних наук, старший науковий співробітникДержавної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (м. Київ)

ВОЄННІ ДОКТРИНИ І ПАРАДИГМА СТРАТЕГІЧНОГО ПАРТНЕРСТВА

Жангожа Рустем Наїльули,доктор політичних наук, головнийнауковий співробітник Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (м. Київ)

СТРАТЕГІЧНЕ ПАРТНЕРСТВО УКРАЇНИ З КРАЇНАМИ ЦАР: СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ

Клімов Максим Мирославович,здобувач Запорізького національного університету (м. Запоріжжя)

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ОСОБЛИВОГО ПАРТНЕРСТВА УКРАЇНИ ТА КАНАДИ

Княждвірська Катерина Олексіївна,кандидат політичних наук, доцент, завідувач кафедри гуманітарних дисциплін ПрАТ «Вищий навчальний заклад «Київська гуманітарна академія» (м. Київ)

СТРАТЕГІЧНІ ІНТЕРЕСИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПОЛІТИКИ КИТАЮ НА АФРИКАНСЬКОМУ КОНТИНЕНТІ

Лакішик Дмитро Михайлович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (м. Київ)

ПРІОРИТЕТИ ДОКТРИНИ СВІТОВОГО ЛІДЕРСТВА США У ХХІ СТ.

Лимар Маргарита Юріївна,аспіранткаЧорноморського державного університету імені Петра Могили (м. Миколаїв)

NEW PROSPECTS FOR THE U.S.-EUROPEAN STRATEGIC PARTNERSHIP

Лоссовський Ігор Євгенович,кандидат фізико-математичних наук, Надзвичайний і повноважний посланник України, Посол з особливих доручень Міністерства закордонних справ України (м. Київ)

СТРАТЕГІЧНЕ ПАРТНЕРСТВО УКРАЇНИ З КРАЇНАМИ ЄВРОПИ: ФОРМАЛЬНІ ДЕКЛАРУВАННЯ ТА РЕАЛЬНІ ЗДОБУТКИ

Лукаш Ольга Іванівна,кандидат історичних наук, доцент, провідний науковий співробітникДержавної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (м. Київ)

ІНДІЯ – КИТАЙ: СТРАТЕГІЧНЕ ПАРТНЕРСТВО ТА РЕГІОНАЛЬНЕ СУПЕРНИЦТВО

Мазур Юлія Вадимівна,аспірантка Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (м. Київ)

ЦІННІСНО-ПОЛІТИЧНА ІДЕНТИФІКАЦІЯ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЧНОГО ПАРТНЕРСТВА В КРАЇНАХ СХІДНОЇ АЗІЇ

Мальшина Катерина Володимирівна,кандидат історичних наук, доцент Дипломатичної академії України при МЗС України (м. Київ)

ДОСВІД СЛОВЕНСЬКО-ТУРЕЦЬКОГО СТРАТЕГІЧНОГО ПАРТНЕРСТВА ДЛЯ УКРАЇНИ

Мітрофанова Оксана Олександрівна, кандидат політичних наук, старший науковий співробітник Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (м. Київ)

ДОСЛІДЖЕННЯ ФЕНОМЕНУ СТРАТЕГІЧНОГО ПАРТНЕРСТВА В КОНТЕКСТІ ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ

Миклащук Ігор Миколайович,кандидат політичних наук, старший науковий співробітник Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (м. Київ)

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ УКРАЇНО-АМЕРИКАНСЬКОГО СТРАТЕГІЧНОГО ПАРТНЕРСТВА

Олійник Олег Миколайович,кандидат економічних наук, старший науковий співробітник Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (м. Київ)

СТРАТЕГІЧНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК ІНСТРУМЕНТ КИТАЙСЬКОЇ ДИПЛОМАТІЇ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ «ГЛОБАЛІЗАЦІЇ» КИТАЮ

Поспєлов Андрій Сергійович,кандидат історичних наук, доцентОдеського національного університету імені І.І. Мечникова (м. Одеса)

СЕРЕДЗЕМНЕ МОРЕ ЯК АКВАТОРІЯ СТРАТЕГІЧНОГО ПАРТНЕРСТВА ВІЙСЬКОВИХ ФЛОТІВ (1999 – 2013 РР.)

Пугачова Дар`я Володимирівна,молодший науковий співробітник Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (м. Київ)

СТРАТЕГІЧНЕ ПАРТНЕРСТВО СКАНДИНАВСЬКИХ КРАЇН У РЕГІОНІ ПІВНІЧНОЇ ЄВРОПИ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ

Чорногор Ярослав Олексійович,кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (м. Київ)

СТАНОВЛЕННЯ ТА ДОСВІД СТРАТЕГІЧНОГО ПАРТНЕРСТВА У ВІДНОСИНАХ УКРАЇНИ ТА ЛИТВИ

Шаповалова Олександра Ігорівна,кандидат політичних наук, докторант Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ)

КООПЕРАТИВНІ СТРАТЕГІЇ У ЗОВНІШНІЙ ПОЛІТИЦІ ДЕРЖАВ В УМОВАХ ПОСТБІПОЛЯРНОЇ СИСТЕМИ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

Шморгун Олександр Олександрович,кандидат філософських наук, доцент, провідний науковий співробітник Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (м. Київ)

ДЕМІФОЛОГІЗАЦІЯ ГЕОПОЛІТИКИ: СТРАТЕГІЧНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК ПОХІДНА ВІД НАЦІОНАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ

Язбец Мілан,кандидат політичних наук, професор Університету міста Любляни, Надзвичайний та Повноважний Посол Республіки Словенія в Туреччині (м. Любляна, Словенія)

ДОСВІД СЛОВЕНСЬКО-ТУРЕЦЬКОГО СТРАТЕГІЧНОГО ПАРТНЕРСТВА ДЛЯ УКРАЇНИ

Ялі Максим Харлампійович,кандидат політичних наук, старший науковий співробітник Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (м. Київ)

УКРАЇНСЬКО-АМЕРИКАНСЬКЕ СТРАТЕГІЧНЕ ПАРТНЕРСТВО НА ПОЧАТКУ ХХІ СТ.: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Секція 2

РОЛЬ МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У РОЗВИТКУ МІЖДЕРЖАВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ

Бессонова Марина Миколаївна, кандидат історичних наук, доцент, старший науковий співробітник Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (м. Київ)

БАГАТОСТОРОННЄ ПАРТНЕРСТВО МІЖ КРАЇНАМИ-УЧАСНИЦЯМИ ОБ’ЄДНАННЯ НАФТА

Вєтринський Ігор Михайлович, кандидат політичних наук, науковий співробітник Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (м. Київ)

ДІЯЛЬНІСТЬ МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У КОНТЕКСТІ РОСІЙСЬКОЇ АГРЕСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ

Власова Альона Юріївна, аспірантка Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (м. Київ)

РОЛЬ ФРАНЦІЇ У РОЗВИТКУ МІЖДЕРЖАВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ В ПИТАННЯХ УЧАСТІ ЖІНОК У ПОЛІТИЧНОМУ ТА СОЦІАЛЬНОМУ ЖИТТІ (ПРОТЯГОМ 70-Х РР. ХХ СТ.)

Вонсович Олександр Сергійович, кандидат політичних наук, доцент ПрАТ «Вищий навчальний заклад «Київська гуманітарна академія» (м. Київ)

РОЛЬ НАТО ТА ЄС У СИСТЕМІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ БЕЗПЕКИ

Врадій Олексій Сергійович,кандидат політичних наук, старший науковий співробітник Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (м. Київ)

РОЛЬ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ В РОЗВИТКУ МІЖДЕРЖАВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ

Годлюк Альона Миколаївна,кандидат політичних наук, науковий співробітник Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (м. Київ)

ВІДНОСИНИ НАТО – УКРАЇНА: ПЕРЕДІСТОРІЯ

Лукіянчук В’ячеслав Юрійович,аспірант Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (м. Київ)

РОЛЬ ООН У ВИРІШЕННІ ПИТАННЯ РОМІВ В ЄВРОПІ НАПРИКІНЦІ XX СТ.

Маковеєнко Володимир Павлович, аспірант Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (м. Київ)

ФОРМУВАННЯ ПІДХОДІВ КРАЇН ЄС ЩОДО СПІЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ БЕЗПЕКИ Й ОБОРОНИ

Матюшко Вікторія Вікторівна,молодший науковий співробітник Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (м. Київ)

ДІЯЛЬНІСТЬ МІЖНАРОДНОЇ ТУРИСТИЧНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ UNWTO В РОЗВИТКУ МІЖДЕРЖАВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ

Оврамець Михайло Анатолійович,аспірант Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (м. Київ)

ПРИНЦИПИ СОЛІДАРНОСТІ ТА СУБСИДІАРНОСТІ В ПОЛІТИЧНІЙ ВЗАЄМОДІЇ КЕРІВНИХ УСТАНОВ ТА ДЕРЖАВ-ЧЛЕНІВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Перга Тетяна Юріївна,кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (м. Київ)

ВИШЕГРАДСЬКА ЧЕТВІРКА: ПОШУК НОВИХ МЕХАНІЗМІВ ПАРТНЕРСТВА

Сльозко Олена Олександрівна,кандидат економічних наук,провідний науковий співробітник Інституту економіки і прогнозування НАН України (м. Київ)

МВФ: МИНУЛЕ, СЬОГОДЕННЯ, МАЙБУТНЕ

Сободар Олександр Олегович,аспірант Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (м. Київ)

БЕЛЬГІЙСЬКО-ЛЮКСЕМБУРЗЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ СОЮЗ У КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ

Стельмах Вікторія Олександрівна,молодший науковий співробітник Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (м. Київ)

ДОСВІД РЕГІОНАЛЬНОЇ СПІВПРАЦІ В ЄВРОПІ (НА ПРИКЛАДІ ВИШЕГРАДСЬКОЇ ГРУПИ)

Фесенко Микола Васильович,кандидат політичних наук, старший науковий співробітник Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (м. Київ)

ГЛОБАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО СУБ’ЄКТІВ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН У ПРОТИДІЇ МІЖНАРОДНОМУ ТЕРОРИЗМУ

Секція 3

ІСТОРИЧНИЙ ДОСВІД МІЖДЕРЖАВНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ТА ПАРТНЕРСТВА: ПРОБЛЕМИ І ТЕНДЕНЦІЇ

Богданович Іван Іванович, кандидат економічних наук, доцент, заступник директора з науково-організаційної роботи Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (м. Київ)

МІЖДЕРЖАВНИЙ СОЮЗ БІЛОРУСЬ-РОСІЯ: ЗДОБУТКИ, ТЕНДЕНЦІЇ І ПЕРСПЕКТИВИ

Бойчук Орест Ігорович,аспірант ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (м. Івано-Франківськ)

ПРОБЛЕМА ІСТОРИЧНОЇ ПАМ’ЯТІ У ФОРМУВАННІ СТРАТЕГІЧНОГО ПАРТНЕРСТВА МІЖ НІМЕЧЧИНОЮ ТА ПОЛЬЩЕЮ       (90-ТІ РР. ХХ СТ. – ПОЧАТОК ХХІ СТ.)

Бондарець Марина Вадимівна, кандидат економічних наук, провідний науковий співробітник Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (м. Київ)

СТРАТЕГІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ТРАНЗИТИВНИХ КРАЇН СНД У СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІЙ СФЕРІ

Брайлян Єгор Сергійович, аспірантКиївського національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ)

ЕКОНОМІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО БРИТАНСЬКИХ КОЛОНІЙ У КАРИБСЬКОМУ БАСЕЙНІ З КРАЇНАМИ ЛАТИНСЬКОЇ АМЕРИКИ (50-ТІ-60-ТІ РР. ХХ СТ.)

Бурунов Олександр Олександрович, аспірант Одеського національного університету імені І.І. Мечникова (м. Одеса)

Г. КІССІНДЖЕР ПРО ЄВРОПЕЙСЬКЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ТА СИСТЕМУ КОНФЕРЕНЦІЙ (1812 – 1822)

Васильєв Олександр Аркадійович,доктор технічних наук, головний науковий співробітник Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (м. Київ)

ВЗАЄМОЗВ`ЯЗОК ПРОЦЕСІВ МОДЕРНІЗАЦІЇ У ГЕОПОЛІТИЧНОМУ ТРИКУТНИКУ: КАЗАХСТАН-РОСІЯ-КИТАЙ

Гладченко Ірина Андріївна,аспірантка Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (м. Київ)

ДОСВІД ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У КРАЇНАХ СХІДНОЇ ЄВРОПИ (НА ПРИКЛАДІ ГРУЗІЇ)

Глазов Данііл Володимирович,аспірант Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (м. Київ)

НІМЕЦЬКО-ТУРЕЦЬКЕ СПІВРОБІТНИЦТВО: ПРОБЛЕМА ІНТЕГРАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН ТУРЕЧЧИНИ В НІМЕЦЬКЕ СУСПІЛЬСТВО

Гришина Катерина Андріївна, здобувач Одеського національного університету імені І.І. Мечникова (м. Одеса)

ПЕРСПЕКТИВИ БРИТАНО-РОСІЙСЬКИХ ВІДНОСИН У ВИСВІТЛЕННІ ЧАСОПИСУ «ВІСНИК ЄВРОПИ» 1885 Р.

Демченко Олександр Петрович, кандидат історичних наук, викладач Одеського національного університету імені І.І. Мечникова (м. Одеса)

ПРИЧОРНОМОР'Я В СИСТЕМІ БРИТАНСЬКО-ФРАНЦУЗЬКОГО ВІЙСЬКОВО-ПОЛІТИЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА (1917 – 1920 РР.)

Дергачова Анна Сергіївна,аспірантка Одеського національного університету імені І.І. Мечникова (м. Одеса)

СПІВРОБІТНИЦТВО ЧИЛІ І США В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

Держалюк Микола Степанович, доктор історичних наук, професор, в.о. завідувача відділу історії нових незалежних держав Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (м. Київ)

ФОРМУВАННЯ КОРДОНІВ У СХІДНІЙ ЄВРОПІ ЗА НАСЛІДКАМИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

Журавльова Людмила Віталіївна, аспірантка Інституту історичної освіти Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (м. Київ)

ПРОЕКТ МІЖНАРОДНОЇ КОСМІЧНОЇ СТАНЦІЇ У КОСМІЧНІЙ ПОЛІТИЦІ США

Ілюк Тетяна Василівна,кандидат історичних наук,старший науковий співробітник Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (м. Київ)

ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ ТА ГРЕЦЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ: ІСТОРИЧНИЙ ДОСВІД ТА ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ДВОСТОРОННЬОГО ПАРТНЕРСТВА

Ковальська Марина Сергіївна,кандидат історичних наук, доцент Одеського національного університету імені І.І. Мечникова (м. Одеса)

ДІАНА ДЕ ПУАТЬЄ ТА ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА ФРАНЦІЇ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХVІ СТ.

Ковальський Станіслав Валентинович,кандидат історичних наук, доцент Одеського національного університету імені І.І. Мечникова (м. Одеса)

ОБРАЗ ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНОГО ВОРОГА ТА ДРУГА В БРИТАНСЬКІЙ ПРЕСІ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ.

Корнієнко Наталія Василівна, аспірантка Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (м. Київ)

ПАРТНЕРСТВО США З КРАЇНАМИ ПОСТРАДЯНСЬКОГО ПРОСТОРУ: УКРАЇНСЬКИЙ ВЕКТОР

Кривонос Роман Анатолійович,кандидат політичних наук, доцент, докторант Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ)

МУЛЬТИЛАТЕРАЛІЗМ У ЗОВНІШНІЙ ПОЛІТИЦІ ФЕДЕРАТИВНОЇ РЕСПУБЛІКИ НІМЕЧЧИНА

Кшановський Владислав Станіславович, аспірант Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (м. Київ)

ІРАКСЬКИЙ КУРДИСТАН У ПЕРІОД ПРАВЛІННЯ АБДЕЛЬ КЕРІМА КАСЕМА І ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНІ ІНТЕРЕСИ США

Лукач Ілона Бейлівна,аспірантка Київського національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ)

ЗНАЧЕННЯ МІЖАМЕРИКАНСЬКИХ КОНФЕРЕНЦІЙ У ДИПЛОМАТІЇ США В ЛАТИНСЬКІЙ АМЕРИЦІ

Машевський Олег Петрович,доктор історичних наук, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка ( м. Київ)

УКРАЇНА І ЗМІНИ В МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ У 2014-2015 РР.

Мурашкіна Мар`яна Зіновіївна,аспірантка Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (м. Київ)

ТЕНДЕНЦІЇ СПІВПРАЦІ ТА СУПЕРНИЦТВА В МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ КРАЇН РЕГІОНУ ЦЕНТРАЛЬНОЇ АЗІЇ

Перга Юрій Миколайович,аспірант Національного технічного університету України «Київський Політехнічний Інститут» (м. Київ)

ВИКОНАННЯ ПОЛОЖЕНЬ РИЗЬКОГО МИРНОГО ДОГОВОРУ 1921 Р. СТОСОВНО ЗАХИСТУ ПРАВ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН: ДОСВІД СПІВРОБІТНИЦТВА СРСР ТА ПОЛЬЩІ

Перовшек Юрій,кандидат історичних наук, доцент Інституту новітньої історії Академії наук та мистецтв Словенії (м. Любляна, Словенія)

СЛОВ'ЯНИ ПО ОБИДВІ СТОРОНИ ФРОНТУ: СЛОВЕНСЬКИЙ ДРУК 1914-1916 РР. ПРО ВІЙНУ ЗІ СЛОВ'ЯНСЬКИМ ПРОТИВНИКОМ

Покляцька Валерія Валеріївна,аспіранткаДержавної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (м. Київ)

ЕВОЛЮЦІЯ ОБРАЗУ ПРОТИЛЕЖНОЇ НАДДЕРЖАВИ В ІДЕОЛОГІЇ СРСР ТА США В КІНЦІ 80-Х – НА ПОЧАТКУ 90-Х РР. ХХ СТ.

Пронь Сергій Вікторович, доктор історичних наук, професорЧорноморського державного університету імені Петра Могили (м. Миколаїв)

ТЕРИТОРІАЛЬНО-КОРДОННІ СПІРНІ ПИТАННЯ РОСІЙСЬКО-КИТАЙСЬКИХ ВІДНОСИН (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ СТ. – 1978 Р.): IN ADVERSUM

Розумюк Володимир Михайлович,кандидат політичних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (м. Київ)

ФОРМИ МІЖДЕРЖАВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ: КОНФЛІКТ І СПІВРОБІТНИЦТВО У МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ

Семків Антоніна Сергіївна,кандидат історичних наук, старший викладачНаціонального педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова (м. Київ)

ІСТОРИЧНИЙ ДОСВІД ІРЛАНДСЬКО-ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СПІВПРАЦІ: ПРІОРИТЕТИ ТА НАСЛІДКИ (70-ТІ - 90-ТІ РР. ХХ СТ.)

Сльота Ірина Сергіївна,аспірантка Дипломатичної академії України при МЗС України (м. Київ)

МІЖДЕРЖАВНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ ТА ФРАНЦІЇ У МІГРАЦІЙНІЙ СФЕРІ НА ПОЧАТКУ ХХІ СТ.

Солошенко Вікторія Віталіївна,кандидат історичних наук, доцент, учений секретар Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (м. Київ)

УКРАЇНСЬКИЙ ВЕКТОР У ЗОВНІШНІЙ ПОЛІТИЦІ ОБ`ЄДНАНОЇ НІМЕЧЧИНИ

Толочко Олеся Ярославівна,аспірантка Київського національного університету імені Тараса Шевченка ( м. Київ)

ПРИЧИНИ ДИСБАЛАНСУ УКРАЇНСЬКО-ФРАНЦУЗЬКИХ ВІДНОСИН У СФЕРІ КУЛЬТУРИ (1991-2006 РР.)

Ціватий В’ячеслав Григорович,кандидат історичних наук, доцент, Заслужений працівник освіти України, Перший проректор Дипломатичної академії України при МЗС України (м. Київ)

ПОЛІТИКО-ДИПЛОМАТИЧНІ СИСТЕМИ ТА ІНСТИТУТИ ДИПЛОМАТІЇ В ЄВРОПІ ДОБИ РАННЬОГО НОВОГО ЧАСУ (XVI-XVIII СТ.): ІСТОРИЧНИЙ ДОСВІД МІЖДЕРЖАВНОГО ТА ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА.

Перейти до початку