Анонс научных мероприятий - Государственное учреждение «Институт всемирной истории НАН Украины»

Запрошує Вас до участі в міжнародній науковій конференції: «Теоретико-методологічні засади дослідження історичного дискурсу пам’яті про Другу світову війну» яка відбудеться 29 червня 2021 року.

Міжнародна конференція молодих учених «Актуальні проблеми історії, філософії та права у дослідженнях молодих учених» покликана залучити до обговорення актуальних проблем історії, філософії та права молодих науковців, тим самим сприяти подальшим науковим пошукам молодих учених і популяризувати соціогуманітарну науку.

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «ІНСТИТУТ ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ» Запрошує Вас до участі у міжнародній науковій конференції «Внутрішні та зовнішні складові формування зовнішньої політики країн пострадянського простору», яка відбудеться 30 квітня 2021 року.

У Державній установі «Інститут всесвітньої історії Національної академії наук України» заплановано проведення Міжнародної наукової конференції «Без права повернення…» До 80-ти річчя депортації етнічних німців України у віддалені райони Радянського Союзу.

Дата і місце проведення конференції: 15 – 16 жовтня 2021 р. м. Київ, вул. Леонтовича 5, зала засідань.

Організатори: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України», Рада німців України, «Міжнародне товариство німців України – Відергебурт».

Шановні колеги!

Державна установа «Інститут всесвітньої історії Національної Академії наук України» запрошує до участі у Всеукраїнській науковій конференції «Конфронтація та співробітництво в міжнародних відносинах: теорія і практика», яка відбудеться 31 березня 2021 року (в формі заочної участі).

Державна установа «Інститут всесвітньої історії Національної Академії наук України» запрошує до участі у міжнародному круглому столі «Роль Японії у сучасному світі», який відбудеться 19 листопада 2020 року.

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «ІНСТИТУТ ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ» Запрошує Вас до участі у Всеукраїнській науковій конференції: «Становлення держави Австралія: здобутки та подолання проблем» яка відбудеться 29 жовтня 2020 року.

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! Запрошуємо Вас до участі у міжнародній науковій конференції: «Засади зовнішньої політики пострадянських країн у 1991-2005 рр.: цивілізаційні, геополітичні та соціально-економічні аспекти», яка відбудеться 1 липня 2020 року.

НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Вельмишановні колеги! Запрошуємо до участі у Міжнародному науковому круглому столі "Україна Індія: видатні постаті української індології (присвячується пам’яті П.Г.Ріттера)", який відбудеться 23 травня 2019 року.

Уважаемые коллеги! Приглашаем Вас принять участие в международной научной конференции «Эволюция ценностей в условиях глобализации», которая состоится 16 апреля 2019 года.

Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі міжнародної наукової конференції «Китай в «нову епоху»: до 70-річчя утворення КНР», яка відбудеться 21 березня 2019 року.

Уважаемые коллеги! Приглашаем Вас принять участие во Всеукраинской научной конференции «Холодная война» и проблемы европейской безопасности: история и современность», которая состоится 21 марта 2019 года.

Вельмишановні колеги! Запрошуємо вас до участі у Міжнародній науковій конференції «Сучасний стан та історичні витоки інтеграційних процесів в Азійсько-Африканському просторі: можливості для України», яка відбудеться 4 жовтня 2018 р.

Уважаемые коллеги! Приглашаем Вас принять участие в работе международного круглого стола «5 лет реализации глобальной инициативы Китая «Один пояс, один путь»: международный опыт, перспективы для Украины», которая состоится 7 июня 2018 года.

Уважаемые коллеги! Приглашаем Вас принять участие в работе международного круглого стола «5 лет реализации глобальной инициативы Китая «Один пояс, один путь»: международный опыт, перспективы для Украины», которая состоится 7 июня 2018 года.

Вельмишановні колеги! Запрошуємо Вас до участі в Міжнародній науковій конференції «Теоретико-методологічні засади дослідження історичної пам’яті», яка відбудеться 31 травня 2018 року.

Уважаемые коллеги! Приглашаем к участию в конференции молодых ученых «Актуальные проблемы истории и философии в исследованиях молодых ученых», которая состоится 17 мая 2018 года.

Конференция молодых ученых «Актуальные проблемы истории и философии в исследованиях молодых ученых» призвана популяризировать историческую и философскую науку и привлечь к обсуждению актуальных проблем истории и философии молодых ученых.

Уважаемые коллеги! Приглашаем Вас принять участие во Всеукраинской научной конференции «Тенденции международных отношений и проблемы европейской безопасности», которая состоится 29 марта 2018 года.

7 декабря 2017 года в помещении Государственного учреждения «Институт всемирной истории НАН Украины» состоялась международная научная конференция «Трансформационные процессы на постсоветском пространстве: цивилизационные основы, исторические этапы и перспективы».

Уважаемые коллеги! Приглашаем Вас принять участие в международной научной конференции «Европейские культурно-исторические ценности: ретроспектива и перспектива», которая состоится 19 октября 2017 года.

Уважаемые коллеги! Приглашаем к участию в круглом столе «Украина - Индия: 25 лет дипломатических отношений», который состоится 22 июня 2017

Уважаемые коллеги! Приглашаем Вас принять участие в работе международной научно-практической конференции «Преодоление последствий тоталитаризма как путь формирования стабильности в Балто-Черноморском регионе», которая состоится 11 мая 2017 года.

Уважаемые коллеги! Приглашаем Вас принять участие в работе Международной научной конференции «Украина-Китай - 25 лет сотрудничества: результаты и перспективы. Один пояс - один путь».

 “一带一路”·中乌建交25周年:成就与前景

Конференция состоится 27 апреля 2017 года (2017年4月27 日)

Уважаемые коллеги! Приглашаем к участию в заседании круглого стола, который состоится 23 марта 2017 года и приурочен к 60-летию подписания Римского договора о Европейском Сообществе.

Уважаемые коллеги! Государственное учреждение "Институт всемирной истории Национальной академии наук Украины" приглашает Вас принять участие во Всеукраинской научной конференции «Внешнеполитические стратегии государств евроатлантического сообщества: история и современность», которая состоится 11 апреля 2017 года.

Уважаемые коллеги! Государственное учреждение "Институт всемирной истории Национальной академии наук Украины" приглашает Вас принять участие в конференции «Трансформация стратегической стабильности и проблемы ядерной безопасности в начале XXI века», которая состоится 10 ноября 2016 года.

Уважаемые коллеги! Приглашаем Вас принять участие в заседании круглого стола «Проблемы и приоритеты внешней политики Украины в контексте современных международно-политических процессов», который состоится 13 октября 2016 года в Киеве. 

Уважаемые коллеги! Приглашаем вас к участию в конференции «Исторические и стратегические императивы модернизации ведущих и транзитивных стран», которая состоится 20 октября 2016.

Всеукраинская ассоциация индологов НАН Украины, ГУ «Институт всемирной истории НАН Украины», Посольство Республики Индия в Украине приглашают Вас принять участие в работе круглого стола на тему: «Б.Р. Амбедкара И КОНСТИТУЦИЯ РЕСПУБЛИКИ ИНДИЯ» (к 125-летию со дня рождения). Программа - прилагается.

Уважаемые коллеги! Приглашаем вас к участию в международной научной конференции «Глобальные трансформационные процессы в странах мировой периферии (регион субсахарской Африки): вызовы и возможности для Украины», которая состоится 16 июня 2016 года.

Уважаемые коллеги! Приглашаем Вас принять участие в круглом столе «Европейские ценности: духовное, нравственное и историческое наследие народов Европы (ко Дню Европы в Украине)», который состоится 19 мая 2016 года.

Уважаемые коллеги! Приглашаем вас к участию в международной научной конференции «Стратегическое партнерство во внешней политике США, ЕС и стран латиноамериканского региона», которая состоится 19 апреля 2016 года.

Уважаемые коллеги! Приглашаем вас принять участие в Международной научной конференции «Страны постсоветского пространства: вызовы модернизации», которая состоится 9 июня 2016 года.

Уважаемые коллеги! Приглашаем Вас принять участие в заседании круглого стола «Чернобыльская катастрофа в восприятии стран и народов мира», который состоится 3 марта 2016 года.

Уважаемые коллеги! Приглашаем Вас принять участие в заседании круглого стола «Историческая наука и общество: прошлое, настоящее, будущее (к 2500-летию со дня рождения Геродота)», который состоится 15 декабря 2015 года.

Приглашаем Вас к участию в Международной научной конференции «Государства постсоветского пространства в условиях формирования многополюсного мира: исторические уроки и перспективы», которая состоится 19 ноября 2015 года.

Приглашаем Вас принять участие в международной научно-практической конференции «Модернизация и безопасность развития в условиях глобализации», которая состоится 3 ноября 2015 года.

Приглашаем вас к участию в заседании круглого стола «Проблемы мира и безопасности в деятельности международных организаций: к 40-летию Хельсинкского заключительного акта», который состоится 29 сентября 2015 года.

Приглашаем Вас к участию в Международный научной конференции «Цивилизационные факторы мироздания: источники происхождения, потенциал взаимодействия и измерения конструктивизма», которая состоится 11 июня 2015 года.

Приглашаем к участию в круглом столе "Современные трансформационные процессы в исламском мире: вызовы, проблемы, перспективы", который состоится 23 апреля 2015 года.

Приглашаем Вас к участию в Международной научной конференции «Cтратегии партнерства и сотрудничества в контексте актуальных проблем всемирной истории и международных отношений», которая состоится 31 марта 2015 года.
 

Приглашаем Вас к участию в работе «круглого стола» на тему: «Творческое наследие Рерихов и его историческое значение для  развития человечества»

Приглашаем Вас к участию в Международной научной конференции «Эволюция мирового развития: глобальные вызовы и глобальная дипломатия», которая состоится 18 декабря 2014 года.

Приглашаем Вас к участию в Международной научной конференции «Первая мировая война: исторические судьбы государств и народов», которая состоится 21 мая 2014 года.

Приглашаем к участию в Межведомственной научной конференции «США в трансформациях современного мира: геополитическое измерение», которая состоится 14 апреля 2014 года.

Приглашаем Вас к участию в Международной научной конференции «Третья волна» демократизации на территории Евразии: опыт новейшей истории и вызовы современности», которая состоится 20 марта 2014 года.

Приглашаем Вас к участию во Всеукраинской научной конференции «Общественно-политическая модернизация в странах мира и ее демократический потенциал», которая состоится 13 ноября 2013 года.

Приглашаем Вас принять участие в Международной научной конференции «Отечественная война 1812 года в контексте развития всемирной истории», которая состоится 17 октября 2012 года.

Приглашаем Вас принять участие в Международной научно-практической конференции "Исторический опыт становления институтов гражданского общества в странах Европы", которая состоится 16 мая 2012 года.

Перейти до початку