>

ЧОРНОГОР Ярослав Олексійович

Старший науковий співробітник.

Кандидат історичних наук.

Фах: історик, політолог, германіст.

Народився в с. Хрестителево Чорнобаївського району Черкаської області в 1979 р. У 2001 р. закінчив історичний та економічний факультети Київського національного університету імені Тараса Шевченка, у 2004 р. закінчив аспірантуру історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка (з відривом від виробництва). У жовтні 2005 р. захистив кандидатську дисертацію «Утворення партії «Зелених» та її роль у суспільно-політичному житті ФРН (1977-1993 рр.)».

У березні 2003 р. пройшов стажування в Московському державному університеті ім. М.В.Ломоносова в рамках Євразійського співробітництва між університетами; у березні 2004 р. – стажування в Університеті м. Констанц (ФРН) у рамках двосторонньої угоди між університетами; у 2005-2006 рр. – курси німецької мови в Гьоте-Інституті (м. Київ); у липні-серпні 2006 р. – Міжнародна літня школа при Університеті м. Кіль (ФРН); 24-28 лютого 2015 р. – тренінг «Реформування сектору безпеки. Словацький досвід» – Фонд «Open Ukraine» (Україна) та Центр Європейських та Північно-Атлантичних справ (CENAA, Словаччина).

Був стипендіатом Міжнародного Благодійного Фонду творчої молоді України «Смолоскип» (1997-2001 рр.), Університету м. Констанц (ФРН), (2004), Університету Христіана-Альбрехта м. Кіль (ФРН) (2006), стипендіатом Національної академії наук України (2009-2012 рр.), стипендіатом Президента України (2012-2014 рр.).

У 2012 – 2013 рр. – участь як експерта в міжнародних проектах Фонду Фрідріха Еберта (ФРН). У 2013 – 2014 рр. – координатор освітньої програми Консорціуму із удосконалення менеджмент-освіти в Україні (Consortium for Enhancement of Ukrainian Management Education – CEUME).

У 2004 – 2009 рр. працював в Інституті світової економіки та міжнародних відносин НАН України – молодшим науковим співробітником, науковим співробітником.

У 2009 р. переведений до Інституту європейських досліджень НАН України на посаду старшого наукового співробітника. З 2014 р. – старший науковий співробітник відділу трансатлантичних досліджень Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України».

У 2007 – 2010 рр. старший викладач, доцент кафедри політології Національного університету «Києво-Могилянська академія».

2011 – 2013 рр. – доцент кафедри менеджменту Інституту підготовки кадрів Державної служби зайнятості України.

2012 р. – доцент кафедри регіональних систем та європейської інтеграції Дипломатичної академії України при МЗС України.

2013 – 2014 рр. – доцент кафедри гуманітарної освіти і соціології Київського економічного інституту менеджменту.

Сфера наукових інтересів: діяльність ЄС та євроінтеграція України, зовнішня політика та громадсько-політичне життя Німеччини, відносини України з країнами басейну Балтії та Вишеградської групи.

Автор понад 40 наукових публікацій, у тому числі розділів у 4 колективних монографіях, учасник понад 60 наукових заходів.

Розділи в колективних монографіях

NATO – Ukraine Relations: Trends and Opportunities // Panorama of Global Security Environment 2015-2016. – Bratislava: STRATPOL, 2016. – 554 p. – P. 181-191 (у співавт. з С. Толстовим).

Основні ідеї Римського клубу: зміна ціннісних орієнтирів в умовах глобалізації // Сучасні європейські культурно-історичні цінності в контексті викликів глобалізації: моногр. / Керівник авт. колективу і наук. редактор А.І. Кудряченко, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: Фенікс, 2014. – 444 с. – С. 224-241.

Миротворча діяльність України: здобутки та перспективи // Україна в Європі: контекст міжнародних відносин / За ред. А.І. Кудряченка. – К.: Фенікс, 2011. – 632 с. – С. 603-615.

Україна та країни Балтії: розвиток партнерства // Україна в Європі: пошуки спільного майбутнього: монографія. – К.: Фенікс, 2009. – 544 с. – С. 261-271.

Статті в енциклопедіях, енциклопедичних словниках, довідниках

Естонія (С. 49-70 у співавторстві з А.Г. Бульвінським), Латвія (С. 106-126), Литва (С. 127-146) // Країни світу і Україна. Енциклопедія: В 5 т. / Редкол.: А.І. Кудряченко (голова) та ін.; науковий редактор 1-го тому А.Г. Бульвінський. – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2017. – Т.1: Північна Європа. Західна Європа. Південна Європа. – 564 с.

Абердін, Джордж Гамільтон-Гордон // Велика українська енциклопедія, т. 1 / Упорядник д. і. н., проф. Киридон А.М. – К.: Державна наукова установа «Енциклопедичне видавництво», 2016. – 592 с. – С. 50-51.

Вазиристанська угода 2006 р. (C. 277 у співавторстві з М.В. Корюкаловим), Війна за незалежність Греції 1821-1829 рр. (C. 384-385 у співавторстві з М.С. Каменецьким), Війни за незалежність Італії 1859-1860 (Італійська революція 1859-1860 рр.) (C. 390-391) // Українська дипломатична енциклопедія: у 5-ти т. / редкол.: Д. В. Табачник (голова) та ін.; худож.-оформлювач О.М. Іванова. – Харків: Фоліо, 2013. – Т. 1. – 526 с.

Європейське Енергетичне Співтовариство // Українська дипломатична енциклопедія: у 5-ти т. / редкол.: Д.В. Табачник (голова) та ін.; худож.-оформлювач О.М. Іванова. – Харків: Фоліо, 2013. – Т. 2. – 494 с. – C. 236.

Придністровська Молдавська Республіка // Енциклопедія історії України. – Том 8. – К.: Наукова думка, 2011. – 520 с. – С. 499-501 (у співавторстві з А.І. Кудряченком).

Розділи в підручниках, навчальних посібниках

Співробітництво України з Північноатлантичним Альянсом // Світові інтеграційні процеси в умовах трансформації міжнародних систем: навч. посібник (рекомендований МОН України). – К.: Дипломатична академія України при МЗС України, 2013. – 628 с. – С. 547-561.

Брошури

Ukraine-Slovakia // Ukrainian prism. Perspectives of Bilateral Relations of Ukraine with Neighboring Countries. – Study. FES Kyiv. – November 2012. – Friedrich Ebert Foundation. – 68 p. – P. 56-62.

Статті

Вишеградська група: багатостороннє співробітництво та узгодження інтересів // Стратегічне партнерство в зовнішній політиці США, ЄС та країн Латиноамериканського регіону: збірник наукових праць. – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2016. – 145 с. – С. 55-63.

Наслідки придністровського конфлікту: регіональний контекст // Актуальні проблеми всесвітньої історії: конфлікти як складова розвитку міжнародних відносин: збірник наукових праць / ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – K.: «Фенікс», 2014. – С. 305-309.

Місцеве самоврядування в ФРН: взаємодія влади і громади // Актуальні проблеми всесвітньої історії: аксіологічні та культурно-історичні засади державотворення: збірник наукових праць / ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – K.: «Фенікс», 2013. – 416 с. – С. 198-205.

Місце і роль українських козаків у війні 1812 р. // Вітчизняна війна 1812 р. в контексті поступу всесвітньої історії: збірник наукових праць / ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». –К.: «Фенікс», 2013. – С. 196-206.

Конвент як форма взаємодії з владою по реалізації євроінтеграційного курсу // Віче. – № 20. – жовтень 2013. – С. 30-32.

Громадські ініціативи захисту довкілля у ФРН: відповідь на глобальні проблеми // Історичний досвід становлення інститутів громадянського суспільства в країнах Європи: збірник наукових праць. – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2012. – 466 с. – С. 225-236.

Комунікативний аспект європейської інтеграції та його значення для України // Сучасна українська політика. Спецвипуск: Інтеграційні процеси в сучасному світі: регіональні виміри. – К., 2012. – 392 с. – С. 256-264.

Перспективи утвердження європейської ідентичності України // Україна між Росією та Європейським Союзом: пошук ідентичності. – К.: Київський університет ім. Б. Грінченка, 2011. – 148 с. – С. 138-141.

Формування європейської ідентичності та місце України в ній // Трибуна. – 2011. – № 1-2, 3-4. – С. 16-17.

Місцеве самоврядування Швеції: фундамент «держави загального добробуту» // Європейські перспективи. – 2010. – № 2. – С. 11-16 (у співавторстві з О.В. Дяченко).

Зародження ідей об’єднання Європи. // Віче. – 2010. – № 22. – С. 13-15 (у співавторстві з М.М. Гнатюком).

Монархічна форма правління та особливості зовнішньої політики скандинавських країн (на прикладі Данії, Швеції та Норвегії) // Дослідження світової політики. Вип. 48. – К.: ІСЕМВ НАН України, 2009. – С. 230-241.

Інноваційний розвиток країн ЄС в умовах глобалізації // Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. – Вип. 18. – К.: Видавництво «Український центр політичного менеджменту», 2009. – С. 344-352.

Енергетична безпека сучасної Європи // Віче. – Жовтень 2009. – № 20. – С. 14-16 (у співавторстві з О.С. Врадієм).

Російсько-український газовий конфлікт в січні 2009 р. в контексті енергетичної безпеки сучасної Європи // Дослідження світової політики. Вип. 49. – К.: ІСЕМВ НАН України, 2009. – С. 251-262.

Розвиток інформаційного суспільства у Скандинавських країнах // Віче. – Грудень 2009. – № 24. – С. 20-22 (у співавторстві з Т.С. Михайлюком).

Ставлення західнонімецьких «Зелених» до об’єднання Німеччини // Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. Спецвипуск. Європейські перспективи. – К.: Видавництво «Український центр політичного менеджменту», 2009. – С. 73-79.

Скандинавські монархії через призму міжнародних відносин: традиції та сучасність // Ціннісні та системні альтернативи сучасного світу. – К.: ІСЕМВ НАН України, 2008. – С. 78-84.

Международная нелегальная миграция: вызовы современности // Україна-Казахстан: в сучасних міжнародних відносинах і глобальних інноваційних процесах. Збірник наукових праць. – К.: ІСЕМВ НАН України, 2007. – С. 18-24.

«Третя» сила у західних політичних системах: особливості зовнішньополітичних пріоритетів // Вплив соціальної структури суспільства на формування зовнішньої політики держави. – К.: ІСЕМВ НАН України, 2006. – С. 108-115.

Об`єднання протестного потенціалу: створення партії «Союз 90/Зелені» ФРН (1990-1993 рр.) // Український історичний збірник. – Випуск 7. – Київ, 2004. – С. 388-396.

Партія «Зелених» ФРН на шляху до консолідації: внутрішньопартійні конфлікти та боротьба течій за вплив (1980 – 1993 рр.) // Наука. Релігія. Суспільство. – № 2. – Донецьк, 2004. – С. 126-132 (у співавторстві з О.Ф. Івановим).

Утворення Партії зелених у ФРН (кін. 1970-х – 1980-і роки) // Вісник Київського національного університету. Історія. Випуск 74-76. – Київ, 2004. – С. 40-43.

Нові соціальні рухи і зародження Партії зелених у ФРН (1970-і роки) // Вісник Київського національного університету. Історія. Випуск 68-70. – Київ, 2003. – С. 69-72.

Публікації, адресовані органам влади

Visegrad Group (V4) (P. 58-61), Hungary (P. 107-109) // Ukrainian Prism: Foreign Policy 2016. Analytical study / Foreign Policy Council «Ukrainian Prism», Friedrich Ebert Foundation, Office in Ukraine. – Kyiv, 2017. – 202 p.

Poland (P. 31-34), Visegrad Group (P. 57-60) // Ukrainian Prism: Foreign Policy 2015. Analytical study / Foreign Policy Council «Ukrainian Prism», Representation of Friedrich Ebert Foundation in Ukraine. – Kyiv, 2016. – 167 p.

Напрями взаємодії ОГС з владою щодо реалізації євроінтеграційного курсу і практика залучення громадського сектора до прийняття публічно-правових рішень в країнах ЦСЄ // Формування взаємовідносин «особа-суспільство-держава» в країнах Центрально-Східної Європи: досвід для України. Аналітична доповідь. – K.: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2014. – 56 с. – С. 35-38.

Володіє німецькою, російською мовами вільно.

Електронна адреса:

Перейти до початку