>

ГУЦАЛО Сергій Євгенович

Провідний науковий співробітник.

Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник.

Фах: історик, арабіст.

Народився в м. Київ у 1963 р. Закінчив Московський державний інститут міжнародних відносин (східне відділення) у 1986 р., аспірантуру Інституту соціально-економічних проблем зарубіжних країн АН УРСР (без відриву від виробництва) у 1991 р.

У 1991 р. захистив дисертацію на тему «Ліга арабських держав і проблеми близькосхідного врегулювання (1978 – 1989 рр.)» за спеціальністю 07.00.04 – Історія міжнародних відносин.

Підвищував кваліфікацію у 1992 р. в Києві на курсі «Мир, оборона і політика безпеки» Американської асоціації розвитку науки і корпорації РЕНД.

Після закінчення аспірантури працював:

1991 – 1994 рр. – науковий співробітник Інституту соціально-економічних проблем зарубіжних країн.

1994 – 1997 рр. – другий, перший секретар Посольства України в Єгипті;

1997 – 1998 рр. – перший секретар, радник відділу Близького і Середнього Сходу та Північної Африки МЗС України;

1998 – 1999 рр. – головний консультант Управління зовнішньої політики Адміністрації Президента України;

1999 – 2000 рр. – старший науковий співробітник Інституту світової економіки і міжнародних відносин (ІСЕМВ) НАН України;

2000 – 2001 рр. – перший секретар Посольства України в Сирії;

2001 – 2014 рр. – старший науковий співробітник, в.о. провідного наукового співробітника ІСЕМВ НАН України;

З 2014 р. – провідний науковий співробітник Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України».

Сфера наукових інтересів: історія арабських країн, історія міжнародних відносин на Близькому Сході та в Північній Африці.

Автор понад 70 наукових і науково-методичних праць, у тому числі колективної монографії, учасник понад 30 наукових заходів.

Розділи в колективних монографіях

Мусульманский гуманизм и арабский национализм (С. 168-178), Ведущие международные финансовые организации и развивающиеся страны (С. 178-186), Арабский мир в контексте глобальных процессов современности (С. 186-196) // Цивилизационная структура современного мира в 3-х томах, 4-х книгах. – Т.3: Цивилизации Востока в условиях глобализации. – Кн. 1.: Мусульманско-афразийская и индийско-южноазиатская цивилизации. – К.: «Наукова думка», 2008. – 543 с.

Брошури

Проблема Мосула в контексте становления независимой Турецкой Республики в 20-е годы ХХ века // Турция в ХХ веке / Институт востоковедения Российской академии наук. – М., 2004. – С. 87-107.

Методичні розробки

Методична розробка до початкового курсу арабської мови для студентів гуманітарних факультетів. – К.: ВПЦ «Київський університет імені Тараса Шевченка», 1993. – 180 с. (у співавторстві з В.С. Плачиндою).

Статті

До питання про активізацію близькосхідного напряму зовнішньої політики КНР // Науковий вісник Дипломатичної академії при МЗС України. – Вип. 24. – К., 2017. – С. 46 – 53.

Субсахарська Африка і арабський світ: перспективи та динаміка відносин // Глобальні трансформаційні процеси в країнах світової периферії (регіон Субсахарської Африки): виклики та можливості для України: матеріали міжнар. наук. конф. – Вид. укр. та англ. мов.: доповн. та уточ. / від. наук. ред. О.І. Лукаш; НАН України, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К., 2017. – 240 с. – С. 47-58.

Київська Русь-Україна і країни Північного Кавказу і арабського світу: від перших контактів до розвитку взаємин в умовах незалежності // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Україна та етнокультурне розмаїття Північного Кавказу», м. Біла Церква, 20 жовтня 2016 р. – Біла Церква, 2016. – С. 54-60.

Субсахарська Африка та Арабський світ: перспективи та динаміка взаємовідносин // Глобальні трансформаційні процеси в країнах світової периферії (регіон Субсахарської Африки): виклики та можливості для України: Матеріали міжнарод. наук. конф. / НАН України, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» / від. наук. ред. О.І. Лукаш. – К., 2016. – С. 32-41. [Електронний ресурс]. – Режим доступу – https://ivinas.gov.ua/ru/publikatsii/novye-izdaniya-instituta

Вплив другої хвилі арабських революцій на безпеку і дестабілізацію соціально-економічних процесів в арабському світі // Історичний розвиток глобальної периферії як чинник трансформації сучасної світосистеми: збірник наукових праць / НАН України, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», Інститут Конфуція Київського національного лінгвістичного університету; відп. наук. ред. О.І. Лукаш. – К., 2016. – 271 с. – С. 217-241.

Політичний зейдизм і проблема врегулювання єменської кризи // Цивілізаційні чинники світобудови: джерела походження, потенціал взаємодії та виміри конструктивізму (країни Азії та Африки): Збірник наукових праць / НАН України, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України»; редкол.: В.О. Швед, О.І. Лукаш, Н.Д. Городня та ін. – К., 2015. – 230 с. – С. 136-143.

Проблема Мосула в міжнародних відносинах після Першої світової війни // Перша світова війна: історичні долі держав і народів (до 100-річчя від початку Першої світової війни: збірник наукових праць / За загальною редакцією д.і.н., проф. Кудряченка А.І. // Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2015. ‒ 352 с. – С. 105-112.

Арабська філософія золотої доби класичного ісламу – одне з джерел поміркованого ісламу // Аль-Калям. Збірка наукових праць Українського центру ісламознавчих досліджень. Бібліотека ісламознавства. – Вінниця: ТОВ «Нилан-ЛТД», 2015. – Вип. № 4. – С.12-18.

Арабська філософія «золотої класичної доби» – одне з джерел поміркованого ісламу // Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції «Міфи і реалії сприйняття Ісламу в Європі», м. Київ, 19 листопада 2014 р. / Інститут філософії імені Г.С. Сковороди НАН України – К., 2014. – С. 40-48.

До питання про участь політичного ісламу в політичному житті країн Арабського Сходу на початку ХХІ ст. // «Третій світ» у контексті цивілізаційних вимірів розвитку і глобальних викликів ХХІ століття: Матеріали міжн. наук. конф. / ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України»; Відп. ред. В.К. Гура. – К., 2014. – С. 67-72.

Ліга арабських держав – між інтеграцією і сомалізацією // «Гілея. Науковий вісник». (Збірник наукових праць). – К., 2014. – Вип. 88 (№9). – С. 379-386.

Цивілізаційні цінності арабського суспільства і світоглядна культура особистості в арабських країнах (історична традиція, змістовний генезис, політичний контекст) // Глобальна периферія в ХХІ столітті: засади, закономірності та умови цивілізаційного ренесансу: Збірник наукових статей / ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: LAT&K, 2014. – С. 141-152.

Доцентрові тенденції в середовищі арабських країн у вимірі соціокультурних чинників // Дослідження світової політики: Збірник наукових праць. Вип. 1 (62) / Гол. ред. Ю.М. Пахомов. – К.: ІСЕМВ НАН України, 2012. – C. 53-68.

Иерусалим: исторические корни и современность // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн» (до 105-ї річниці з дня народження д.і.н., проф. В.Я. Тарасенка та 20-річчя встановлення дипломатичних відносин між Україною та Державою Ізраїль) / Київський університет ім. Тараса Шевченка, Дипломатична академія при МЗС України : Зб. наук. статей / голова ред. колегії Б.М. Гончар. – Київ: вид-во «ЛОГОС», 2013. – С. 124-127.

Доцентрові тенденції в середовищі арабських країн у вимірі соціокультурних чинників // «Антологія творчих досягнень». – К.: ІСЕМВ НАН України, 2012. – Вип. 6. – С. 150-153.

Деякі аспекти відсутності політичної єдності Сомалі // Ісламознавчі студії. Іслам в Україні. – К., 2012. – С. 104-108. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://issuu.com/islam4all/docs/almanax_0_2013

Перспективи інтеграції Арабського світу в контексті зміцнення процесів його цивілізаційної еволюції / Збірник наукових праць / Відп. ред. Ю.М. Пахомов. – К.: ІСЕМВ НАН України, 2012. – Вип. 1 (58). – С. 104-110.

Традиційна роль армійської верхівки в процесі еволюції ісламського суспільства в арабських країнах: минуле і сьогодення // Дослідження світової політики: Збірник наукових праць. Вип. 54/ Відп. ред. В.К. Гура. – К.: ІСЕМВ НАН України, 2012. – C. 78-84.

Перспективи інтеграції Арабського світу в контексті зміцнення процесів його цивілізаційної еволюції // Збірник наукових праць. / Відп. ред. Ю.М. Пахомов. – К.: ІСЕМВ НАН України, 2011. – Вип. 2 (55). – C. 44-49.

Ліга арабських держав – вісьова структура міжарабської інтеграції // Дослідження світової політики: Збірник наукових праць. Вип. 1 (54) / Гол. ред. Ю.М. Пахомов. – К.: ІСЕМВ НАН України, 2011. – С. 110-128.

Деякі аспекти відсутності політичної єдності Сомалі: причини і наслідки // Матеріали Міжвідомчої науково-теоретичної конференції 21 вересня 2011 р. – К.: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, 2011. – С. 98-111.

До питання про особливості політичної та економічної інтеграції Арабського світу // Антологія творчих досягнень. – К.: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України. – 2010. – С. 89-96.

Значення політичної та економічної інтеграції як фактора консолідації і мобілізації Арабського світу // Дослідження світової політики: Збірник наукових праць / Відп. ред. В.К. Гура. – К.: ІСЕМВ НАН України, 2010. – Вип. 50 – С. 99-115.

Ліга арабських держав – вісьова структура міжарабської інтеграції // Дослідження світової політики: Збірник наукових праць. Вип. 52 / Відп. ред. В.К. Гура. – К.: ІСЕМВ НАН України, 2009. – С. 65-71.

До питання про особливості політичної та економічної інтеграції Арабського світу в умовах глобальної економічної кризи // Антологія творчих досягнень. – К.: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України. – 2009. – С. 48-54.

Проблема Єрусалима: політична ретроспектива, конфесійно-етнічний вимір, складові міжнародного врегулювання // Дослідження світової політики: Збірник наукових праць. Вип. 51 / Відп. ред. В.К. Гура. – К.: ІСЕМВ НАН України, 2009. – С.101-114.

Витоки, закономірності та визначальні ознаки арабоцентризму: інституційне оформлення інтеграційних тенденцій в Арабському світі у другій половині ХХ ст. // Дослідження світової політики: Збірник наукових праць. Вип. 46 / Відп. ред. В.К. Гура. – К.: ІСЕМВ НАН України, 2009. – C. 89-99.

Реалії стратегій економічного і соціального розвитку арабських країн в умовах викликів сучасності (на прикладі Саудівської Аравії) // Антологія творчих досягнень. – К.: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, 2008. – С. 56-69.

Історичні та ідеологічні передумови, задачі інтеграційних процесів на Арабському Сході в умовах біполярного світу // Дослідження світової політики: Збірник наукових праць. Вип. 38 / Відп. ред. В.К. Гура. – К.: ІСЕМВ НАН України, 2007. – С. 44-58.

Регіональний аспект співробітництва в умовах глобалізації на прикладі арабських країн // Матеріали міжвідомчої науково-теоретичної конференції. – К.: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, 2007. – С. 67-79.

Проблеми соціально-економічного розвитку Єгипту в сучасних історичних умовах // Актуальні проблеми міжнародних відносин. Вип. 62, Ч. 2. – К: КНУ ім. Т. Шевченка, Інститут міжнародних відносин, 2007. – С. 123-131.

Україна і Ліга Арабських Держав: історія взаємин, сучасний стан відносин, перспективи взаємовигідного співробітництва // Проблеми балканістики, сходознавства та міжнародних відносин / Інститут історії НАН України. – К., 2007. – С. 46-53.

До питання про стійкість соціокультурного ядра суспільств арабських мусульманських країн в умовах глобалізації // Круглий стіл: Соціо-культурне середовище країн Азії і Африки в глобалізаційних потоках сучасності: між відторгненням і залученням. – К.: ІСЕМВ НАН України, 2006. – С. 11-26.

Інтеграційні процеси в Арабському світі: від витоків до перспектив подальшого розвитку // Дослідження світової політики: Збірник наукових праць. Вип. 33 / Відп. ред. В.К. Гура. – К.: ІСЕМВ НАН України, 2005. – С. 44-58.

Про перспективи розвитку ситуації навколо Іраку // Україна в системі міжнародних відносин в умовах глобалізації: Матеріали міжнародної наукової конференції 9 лютого 2005 р. – К.: Видавництво Європейського університету, 2005. – С. 97-106.

Армійська верхівка в процесі розвитку суспільства в арабських країнах // Збірник наукових праць. Вип. 45 / Відп. ред. В.К. Гура. – К.: ІСЕМВ НАН України, 2005. – С. 59-64.

Інтеграційні процеси в Арабському світі: генезис феномену, сучасний стан, перспективи подальшого розвитку // Антологія творчих досягнень. – К.: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, 2005. – С. 86-94.

Процеси інтеграції в Північній Африці // Дослідження світової політики: Збірник наукових праць. Вип. 30 / Відп. ред. В.К. Гура. – К.: ІСЕМВ НАН України, 2005. – С. 24-38.

Шляхами зближення цивілізацій і культур // Науковий світ. – 2005. – № 1. – С. 43-54.

Загальні фактори впливу на політичні системи арабських країн: між авторитаризмом і демократією // Круглий стіл: Глобальні пріоритети розвитку в регіональних і національних інтерпретаціях / ІСЕМВ НАН України. – К., 2004. – С. 47-50.

Проблема Мосула в контексте становления независимой Турецкой Республики // Турция в ХХ веке. – М: Институт востоковедения РАН, 2004. – С. 68-74.

До питання про українсько-єгипетські культурні зв’язки // Політика і час. – 2004. – № 10. – С. 3-11.

У східному варіанті. Парламентаризм в Єгипті // Політика і час. – 2004. – № 3. – С. 20-26.

Глобалізація, країни, що розвиваються, і проблеми реформування теорії та практики діяльності провідних міжнародних фінансових організацій // Дослідження світової політики: Збірник наукових праць. Вип. 25 / Відп. ред. В.К. Гура. – К.: ІСЕМВ НАН України, 2003. – С. 90-110.

Світоглядна культура особистості в арабських країнах // Дослідження світової політики: Збірник наукових праць. Вип. 28 / Відп. ред. В.К. Гура – К.: ІСЕМВ НАН України, 2003. – С. 75-81.

Україна і Арабський Схід: історія взаємовідносин // Дивослово. Щомісячний науково-методичний журнал Міносвіти і науки України. – 2003. – № 11. – С. 34-40.

З історії парламентської демократії в Єгипті // Дослідження світової політики: Збірник наукових праць. – Вип. 22 / Відп. ред. В.К. Гура. – К.: ІСЕМВ НАН України, 2003. – С. 48-53.

Традиційна роль армійської верхівки в процесі еволюції ісламського суспільства в арабських країнах // Дослідження світової політики: Збірник наукових праць. – Вип. 23 / Відп. ред. В.К. Гура. – К.: ІСЕМВ НАН України, 2003. – С. 67-72.

Проблеми розвитку арабських країн в сучасних історичних умовах (на прикладі Саудівської Аравії, Єгипту, Марокко) // Дослідження світової політики: Збірник наукових праць. – Вип. 25 / Відп. ред. В.К.Гура. – К.: ІСЕМВ НАН України, 2003. – С. 120 – 136.

Україна і Арабський Схід: від перших контактів до розвитку взаємин в умовах Незалежності. – Вип. 12. // Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і знахідки.: Міжвід. зб. наук. праць / Інститут історії України НАНУ. – К., 2003. – С. 54-60.

Матеріали про історію українсько-арабських відносин до VI-ї річниці Незалежності України (арабською мовою) // Аль-Аграм. – Каїр, 1997. – серпень.

Матеріали про історію українсько-арабських відносин до V-ї річниці Незалежності України (арабською мовою) // Аль-Аграм. – Каїр, 1996. – серпень.

Матеріали про історію українсько-арабських відносин до ІV- річниці Незалежності України (арабською мовою) // Аль-Аграм. – Каїр, 1995. – серпень.

Матеріали про історію українсько-арабських відносин до ІІI-ї річниці Незалежності України (арабською мовою) // Аль-Аграм. – Каїр, 1994. – серпень.

Украина и Ближний Восток в контексте истории и будущего // Национальные интересы России, Украины и Беларуси в Африке и на Ближнем Востоке: материалы научной конференции. – Москва, Киев: Институт Африки РАН, Украинский институт международных отношений при Киевском национальном университете им. Т.Шевченко, 1994. – С. 184 -188.

Матеріали про історію українсько-арабських відносин до ІІ-ї річниці Незалежності України (арабською мовою) // Аль-Аграм. – Каїр, 1993. – серпень.

Нафтова ріка в Україну? Про що свідчать тверезі розрахунки // Політика і час. – 1993. – № 6. – С. 9-14.

Проблема Єрусалима в діяльності Ліги арабських держав (ЛАД) // Вісник міжнародних відносин. Інститут міжнародних відносин Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. – 1993. – № 1. – С. 102-112.

Еритрейський прецедент // Політика і час. – 1993. – № 7. – С. 39-42.

О роли генерального секретаря Лиги арабских государств в межарабских взаимоотношениях // Проблемы урегулирования региональных конфликтов, КГУ, 1990 // Депонировано в Институте научной информации по общественным наукам, Москва, № 43 850 от 05.02.1991.

Наукові семінари Інституту сходознавства ім. А.Ю. Кримського. Повідомлення Переклад Тауфіка Кезми опису подорожі Патріарха Макарія Антіохійського // Східний Світ. – 1993. – № 2. – С.177-179, 190.

Ліга арабських держав і повстання палестинців на окупованих Ізраїлем територіях // Український історичний журнал. – 1990. – № 6. – С. 88-97.

Лига арабских государств и проблема мирного урегулирования западносахарского конфликта (1969 – 1989) // Материалы выездной сессии Научного Совета АН СССР по проблемам развития стран Африки, Киев, 24 – 27.05.1989. – М.: Институт Африки АН СССР, 1990. – С. 186-191.

Лига арабских государств и проблема мирного урегулирования западносахарского конфликта (1969 – 1989) // V Всесоюзная конференция африканистов «Новое мышление и Африка», Москва, 14 – 16 ноября 1989 г. / Институт Африки АН СССР: Тезисы докладов и научных сообщений. Международные отношения стран Африки. Вып. III. – М., 1989. – С. 58-60.

Лига арабских государств и проблема мирного урегулирования ирано-иракского конфликта (1980 – 1988) // V Всесоюзная школа молодых востоковедов / Институт востоковедения АН СССР: Тезисы. – Том III. – М.: Наука, 1989. –– С. 89-92.

Про Гуцала С.Є. надруковано матеріали в таких виданнях:

Сходознавство і візантологія в Україні в іменах: бібліографічний словник / бібліографічний словник / упоряд.: Е.Г. Циганкова, Ю.М. Кочубей; ред. кол.: Матвєєва Л.В. (голов. ред.). – К.: Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України, 2011. – С. 78.

Володіє арабською, англійською, французькою, російською мовами.

Електронна адреса:

Перейти до початку