ЄРЕМЕНКО Володимир Григорович

Головний науковий співробітник.
Доктор економічних наук (1976).

Єременко Володимир Григорович – народився 25 квітня 1937 року в м.Києві. Після закінчення Київського держуніверситету (1959 р.) працював у науково-дослідних установах та вищих навчальних закладах у Києві, Москві, Санкт-Петербурзі.

У 1963 році захистив кандидатську дисертацію «Науково-технічний прогрес і становище робітничого класу в США».

У 1976 році захистив докторську дисертацію «Науково-технічна революція в сільському господарстві США. Техніко-економічні і соціально-економічні прояви» (захист відбувся в Інституті світової економіки і міжнародних відносин АН СРСР у Москві).

В подальшому займався проблемами аграрної і соціальної економіки, світовою економікою і міжнародними відносинами, методологічними проблемами економічної науки.

В.Г.Єременко є засновником нових наукових напрямків і шкіл. З його ім’ям пов’язане започаткування і впровадження в СРСР концепції «агробізнесу» (висновки цієї теоретичної концепції лягли в основу практичного перегляду державної аграрної політики у 80-ті роки).

На початку 90-х років доклав чимало зусиль для впровадження в Україні такого напряму як «соціальна економіка». Надрукував ряд статей з антикризової політики в наукових виданнях та ЗМІ, писав доповідні записки до керівних органів країни, пропагував необхідність переходу до «соціально-орієнтованої, державно-регульованої, ринкової економіки». Його праця «Соціальна економіка» (1996 р.) неодноразово перевидавалася у 2003 та 2009 роках (друге, третє та четверте перевидання). Разом з «Історією економічної науки» (два перевидання – 2002  та 2008 рр.) відзначена Дипломом і Премією ім. Туган-Барановського НАН України.

З подання Єременка В.Г. «Соціальну економіку» було введено до переліку спеціальностей ВАК, з яких присуджують наукові ступені, а МОН України зробила цю дисципліну нормативною для ВНЗ.

Єременко В.Г. протягом кількох ротацій працював експертом ВАК СРСР та України. Викладав курси і спецкурси з економічних дисциплін, зокрема в Інститутах підвищення кваліфікації при Московському, Санкт-Петербурзькому і Київському університетах. Створив і очолив першу в Україні кафедру соціальної економіки і політики (МАУП, 1997 р.). Завідувач кафедрою економіки освіти в Інституті керівних кадрів освіти АПН України. Під науковим керівництвом Єременко В.Г. захищені численні кандидатські та докторські дисертації.

Коло наукових інтересів: науково-технічна революція, агробізнес, соціальна економіка.

Єременко В.Г. є автором понад 300 наукових праць, серед яких 7 монографій.

Наукові публікації (вибірково)

Монографії:

«Техніка для людини, техніка – проти людини», Київ, 1968 р. (відзначена Республіканською премією на конкурсі кращих наукових видань),

«Науково-технічна революція і капіталізм в американському землеробстві», Київ, 1972 р.

Перейти до початку