Директор Інституту. Доктор історичних наук (1995), професор (1997), заслужений діяч науки та техніки України (2012).
Старший науковий співробітник. Кандидат філологічних наук (1976).
Головний науковий співробітник. Доктор економічних наук (1976).
Заступник директора з наукової роботи   
Старший науковий співробітник. Кандидат політичних наук (2010).
Головний науковий співробітник. Доктор історичних наук (1989).
В.о. провідного наукового співробітника. Кандидат політичних наук, старший науковий співробітник.
Провідний науковий співробітник. Кандидат технічних наук.
Учений секретар Інституту           
Провідний науковий співробітник. Доктор історичних наук (2000), доктор філософії (1995), професор (2012).
Провідний науковий співробітник. Кандидат філософських наук (1985), доцент (1991).
Доктор політичних наук, професор.
Старший науковий співробітник. Кандидат політичних наук (2007).
Бульвінський Андрій Григорович, 1972 р.н. Завідувач відділу, провідний науковий співробітник. Кандидат історичних наук, доцент. Фах: історик, фахівець з історії України та української дипломатії. Сфера наукових інтересів: історія України XVII ст., історія української дипломатії, українсько-російські відносини. Спеціалізується на вивчені військових та дипломатичних аспектів історії Української козацької держави, гуманітарних проблем українсько-російських відносин на сучасному етапі.
Заступник директора з науково-організаційної роботи та загальних питань
Васильєв Олександр Аркадійович, 1942 р.н. Головний науковий співробітник. Доктор технічних наук. Фах: фахівець з питань світової енергетики, екології, економізації зовнішньої політики, міжнародного науково-технічного співробітництва. Сфера наукових інтересів: проблеми науково-технічного прогресу, модернізації, енергетики, екології, політико-економічні проблеми країн пострадянського простору на сучасному етапі.
Добровольська Ангеліна Борисівна, 1965 р.н. Старший науковий співробітник. Кандидат економічних наук, старший науковий співробітник. Фах: економіст-міжнародник, фахівець з проблем світового господарства і міжнародних економічних відносин. Сфера наукових інтересів: новітня історія країн пострадянського простору, міжнародні відносини, зокрема, вплив постіндустріальних і глобалізаційних тенденцій на економічні та соціальні складові національного розвитку, на ціннісні орієнтири суспільства, а також – геополітичних чинників на характер соціосистемних перетворень транзитивних країн.
Зеленько Галина Іванівна. Провідний науковий співробітник.  Доктор політичних наук, професор.  Фах: політолог, фахівець з питань політичних інститутів та процесів, розвитку країн Вишеградської групи. Сфера наукових інтересів: процеси політичної модернізації та політичної інституціоналізації в Україні і країнах ЦСЄ.
Рудяков Павло Миколайович, 1956 р. н. Провідний науковий співробітник.  Доктор філологічних наук, професор. Фах: славіст, фахівець з історії та культури Балканських країн. Сфера наукових інтересів: історія південних слов’ян, компаративістика.
Стельмах Вікторія Олександрівна, 1982 р.н. Молодший науковий співробітник.  Кандидат політичних наук.  Фах: політолог-міжнародник, фахівець з країн Вишеградської групи. Сфера наукових інтересів: новітня історія країн Центрально-Східної Європи, міжнародні відносини, молодіжна політика Європейського союзу, суспільно-політичні розвиток країн Вишеградської групи, проблеми демократії і участі молоді у функціонуванні громадянського суспільства.
Фощан Ярослав Ігорович, 1975 р.н. Кандидат історичних наук. Науковий співробітник. Фах: історик, українознавець. Сфера наукових інтересів: культурне і духовне життя українського народу; історія України та Білорусі XVII – XVIII ст.; новітня історія країн Балканського півострову.
Фомін Сергій Сергійович, 1944 р.н. Провідний науковий співробітник.  Кандидат економічних наук, старший науковий співробітник. Фах: економіст, фахівець з питань міжнародної економічної інтеграції. Сфера наукових інтересів: міжнародна економічна інтеграція, роль держави в соціально-економічному розвитку, історичний досвід виникнення та розвитку різних типів політичних і соціально-економічних систем.
ЦАПКО Олег Михайлович, 1968 р.н. Провідний науковий співробітник. Кандидат історичних наук, доцент Фах: фахівець з політичної історії України та країн Центральноазійського регіону. Сфера наукових інтересів: історія сучасних країн центральноазійського регіону, трансформаційні процеси в сучасній КНР, конфесійні відносини в сучасній Україні, історія міжнародних та міжнародно-правових відносин.
Зернецька Ольга Василівна, 1949 р.н. Завідувач відділу глобальних і цивілізаційних процесів. Головний науковий співробітник. Доктор політичних наук, професор. Фах: політолог-міжнародник, фахівець з питань глобального розвитку, глобальної комунікації. Сфера наукових інтересів – глобальна комунікація і міжнародні відносини; політична комунікація і нові медіа; історія і теорії глобальної комунікації.
Бондарець Марина Вадимівна, 1956 р.н. Провідний науковий співробітник. Кандидат економічних наук. Фах: економіст-міжнародник, фахівець з проблем світового господарства і міжнародних економічних відносин. Сфера наукових інтересів: глобалістика і геоекономіка, дослідження соціально-економічних процесів сталого розвитку в умовах глобалізації та системної кризи.
Вєтринський Ігор Михайлович, 1985 р.н. Науковий співробітник. Кандидат політичних наук. Фах: політолог-міжнародник, фахівець зполітичних проблем міжнародних систем та глобального розвитку. Сфера наукових інтересів: політична глобалістика, історія геополітики, сучасні геополітичні трансформації, геоекономіка, імперіологія.
Сторінка 1 із 2
Перейти до початку