Директор Інституту. Доктор історичних наук (1995), професор (1997), заслужений діяч науки та техніки України (2012).
Зернецька Ольга Василівна, 1949 р.н. Завідувач відділу глобальних і цивілізаційних процесів. Головний науковий співробітник. Доктор політичних наук, професор. Фах: політолог-міжнародник, фахівець з питань глобального розвитку, глобальної комунікації. Сфера наукових інтересів – глобальна комунікація і міжнародні відносини; політична комунікація і нові медіа; історія і теорії глобальної комунікації.
Швед В’ячеслав Олександрович, 1950 р.н. Завідувач відділу історії країн Азії та Африки. Кандидат історичних наук, доцент. Фах: історик, арабіст, сходознавець. Сфера наукових інтересів: цивілізаційні аспекти сучасних трансформацій в арабо-ісламському світі, геополітичні аспекти міжнародних відносин на Близькому і Середньому Сході, політичний іслам у контексті сучасних арабських революцій. 
Толстов Сергій Валеріанович, 1955 р.н. Завідувач відділу трансатлантичних досліджень. Кандидат історичних наук, доцент. Фах: Історик, політолог, фахівець з питань міжнародних відносин і зовнішньої політики. Сфера наукових інтересів стосується взаємодії країн євроатлантичного співтовариства, еволюції міжнародної системи та проблематики міжнародної безпеки.
Старший науковий співробітник. Кандидат філологічних наук (1976).
Бульвінський Андрій Григорович, 1972 р.н. Завідувач відділу, провідний науковий співробітник. Кандидат історичних наук, доцент. Фах: історик, фахівець з історії України та української дипломатії. Сфера наукових інтересів: історія України XVII ст., історія української дипломатії, українсько-російські відносини. Спеціалізується на вивчені військових та дипломатичних аспектів історії Української козацької держави, гуманітарних проблем українсько-російських відносин на сучасному етапі.
Аулін Олександр Анатолійович, 1967 р.н. Старший науковий співробітник. Кандидат філософських наук. Президент громадської організації «Український центр ісламознавства». Фах: ісламознавець. Сфера наукових інтересів: суспільно-політичні процеси в країнах ісламського світу.
Бессонова Марина Миколаївна, 1972 р.н. Старший науковий співробітник. Кандидат історичних наук, доцент. Фах: історик, американіст. Сфера наукових інтересів: зовнішня політика США другої половини ХХ – початку ХХІ століття, взаємовідносини США та Канади, антиамериканізм у сучасних міжнародних відносинах, історія Xолодної війни.
Заступник директора з науково-організаційної роботи та загальних питань
Бондарець Марина Вадимівна, 1956 р.н. Провідний науковий співробітник. Кандидат економічних наук. Фах: економіст-міжнародник, фахівець з проблем світового господарства і міжнародних економічних відносин. Сфера наукових інтересів: глобалістика і геоекономіка, дослідження соціально-економічних процесів сталого розвитку в умовах глобалізації та системної кризи.
Годлюк Альона Миколаївна, 1984 р.н. Науковий співробітник. Кандидат політичних наук. Фах: історик, політолог-міжнародник, американіст. Сфера наукових інтересів – новітня історія, міжнародні відносини, політика Європейського союзу, історія Сполучених Штатів Америки, Спеціалізується у сфері вивчення українсько-американських відносин.
Заступник директора з наукової роботи   
Васильєв Олександр Аркадійович, 1942 р.н. Головний науковий співробітник. Доктор технічних наук. Фах: фахівець з питань світової енергетики, екології, економізації зовнішньої політики, міжнародного науково-технічного співробітництва. Сфера наукових інтересів: проблеми науково-технічного прогресу, модернізації, енергетики, екології, політико-економічні проблеми країн пострадянського простору на сучасному етапі.
Вєтринський Ігор Михайлович, 1985 р.н. Науковий співробітник. Кандидат політичних наук. Фах: політолог-міжнародник, фахівець зполітичних проблем міжнародних систем та глобального розвитку. Сфера наукових інтересів: політична глобалістика, історія геополітики, сучасні геополітичні трансформації, геоекономіка, імперіологія.
Білоконь Олександр Сергійович, 1982 р. н. Молодший науковий співробітник. Фах: історик, cинолог. Сфера наукових інтересів: історія українсько-китайських відносин, історія культури, науки Китаю, роль Китаю в історії міжнародних відносин, міжнародні відносини та зовнішня політика Китаю, стародавня історія Китаю, Україна в міжнародних процесах і світовій політиці.
Лакішик Дмитро Михайлович, 1975 р.н. Старший науковий співробітник. Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник. Фах: історик, політолог-міжнародник, американіст. Сфера наукових інтересів: дослідження глобальних та регіональних вимірів зовнішньої політики США та ЄС; сучасні тренди американської глобальної та регіональної геополітики; проблематика трансатлантичних відносин; еволюція безпекової стратегії США; особливості розвитку американсько-українських відносин.
Старший науковий співробітник. Кандидат політичних наук (2010).
Вітер Ірина Ігорівна, 1960 р.н. Провідний науковий співробітник. Кандидат економічних наук. Старший науковий співробітник, доцент. Фах: економіст-міжнародник, фахівець з проблем світового господарства і міжнародних економічних відносин. Сфера наукових інтересів: глобалістика, глобалізація, глобальна модернізація, європейська економічна інтеграція, міжнародний туризм, глобалізація освіти, глобальні трансформації транзитивних країн, глобальна конкурентоспроможність, європейські перспективи України.
Городня Наталія Данилівна, 1967 р. н. Старший науковий співробітник. Доктор історичних наук, доцент. Фах: історик, сходознавець, американіст. Сфера наукових інтересів: міжнародні відносини і зовнішня політика США, особливо східноазійська політика США, регіональні процеси у «великій Східній Азії», Україна в міжнародних процесах і світовій політиці.
Мітрофанова Оксана Олександрівна, 1975 р. н. Старший науковий співробітник. Кандидат політичних наук, старший науковий співробітник. Фах: історик, політолог-міжнародник, фахівець з історії Франції. Сфера наукових інтересів: зовнішня, військова, безпекова політика незалежної України та Франції, дослідження стратегічного партнерства, стратегічне партнерство зі США провідних європейських акторів, ЄС, НАТО, інформаційні війни.
Головний науковий співробітник. Доктор історичних наук (1989).
Добровольська Ангеліна Борисівна, 1965 р.н. Старший науковий співробітник. Кандидат економічних наук, старший науковий співробітник. Фах: економіст-міжнародник, фахівець з проблем світового господарства і міжнародних економічних відносин. Сфера наукових інтересів: новітня історія країн пострадянського простору, міжнародні відносини, зокрема, вплив постіндустріальних і глобалізаційних тенденцій на економічні та соціальні складові національного розвитку, на ціннісні орієнтири суспільства, а також – геополітичних чинників на характер соціосистемних перетворень транзитивних країн.
Жангожа Рустем Наільули, 1946 р. Головний науковий співробітник. Доктор філософських наук. Доктор політичних наук. Фах: політолог, фахівець з політичних проблем міжнародних систем та глобального розвитку. Сфера наукових інтересів: проблеми сучасної цивілізації (культурологія, політологія).
Гуцало Сергій Євгенович, 1963 р.н. Провідний науковий співробітник. Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник. Фах: історик, арабіст. Сфера наукових інтересів: міжарабська інтеграція. Конфлікти в історії і сьогоденні міжарабських відносин. Вплив армії на розвиток соціальних і політичних процесів в арабських країнах. Проблема Єрусалима в міжнародних відносинах. Наукові проблеми над якими працює: місце Ліги арабських держав в змаганнях за лідерство в Арабському світі. Армійська верхівка в соціальній структурі арабського суспільства. Кризові ситуації в Арабському світі: проблема Ємену. Арабський світ після Арабської весни. 
Пугачова Дар`я Володимирівна, 1987 р.н. Молодший науковий співробітник. Фах: історик, політолог-міжнародник. Сфера наукових інтересів – новітня історія, міжнародні відносини, зовнішня політика країн Скандинавії, проблеми безпеки в постбіполярний період.
В.о. провідного наукового співробітника. Кандидат політичних наук, старший науковий співробітник.
Сторінка 1 із 2
Перейти до початку