Відділ трансатлантичних досліджень

Відділ заснований 2014 року.

Історія відділу пов’язана з іменами таких видатних науковців, як доктори історичних наук, професори Євген Євменович Камінський, Борис Михайлович Гончар, доктори політичних наук, професори Борис Іванович Канцелярук та інші відомі фахівці в галузі трансатлантичних досліджень.

Напрями наукових досліджень відділу:

- історія країн євроатлантичного регіону;

- історія міжнародних відносин;

- історія, соціально-економічні та культурні взаємини України з країнами Європи та Америки, аналіз і прогнозування розвитку цих взаємин;

- система міжнародних відносин в контексті планетарних викликів;

- міжнародна безпека, врегулювання міжнародних конфліктів, вплив геополітичних процесів, міжетнічних та міжконфесійних відносин на міжнародну безпеку в добу глобалізації та регіоналізації.

Відділ займається дослідженням історії та проблем міжнародних відносин країн Європи та Америки, глобальних і регіональних аспектів функціонування міжнародних систем. Співробітники відділу вивчають тенденції міжнародних відносин з акцентом на питаннях теорії, практичного досвіду та особливостей взаємодії міжнародних акторів сучасного світу.

Тематика НДР на 2017 – 2018 рр.:

«Зовнішньополітичні стратегії провідних держав євроатлантичного простору в контексті національних інтересів України».

Толстов Сергій Валеріанович, 1955 р.н. Завідувач відділу трансатлантичних досліджень. Кандидат історичних наук, доцент. Фах: Історик, політолог, фахівець з питань міжнародних відносин і зовнішньої політики. Сфера наукових інтересів стосується взаємодії країн євроатлантичного співтовариства, еволюції міжнародної системи та проблематики міжнародної безпеки.
Бессонова Марина Миколаївна, 1972 р.н. Старший науковий співробітник. Кандидат історичних наук, доцент. Фах: історик, американіст. Сфера наукових інтересів: зовнішня політика США другої половини ХХ – початку ХХІ століття, взаємовідносини США та Канади, антиамериканізм у сучасних міжнародних відносинах, історія Xолодної війни.
Годлюк Альона Миколаївна, 1984 р.н. Науковий співробітник. Кандидат політичних наук. Фах: історик, політолог-міжнародник, американіст. Сфера наукових інтересів – новітня історія, міжнародні відносини, політика Європейського союзу, історія Сполучених Штатів Америки, Спеціалізується у сфері вивчення українсько-американських відносин.
Лакішик Дмитро Михайлович, 1975 р.н. Старший науковий співробітник. Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник. Фах: історик, політолог-міжнародник, американіст. Сфера наукових інтересів: дослідження глобальних та регіональних вимірів зовнішньої політики США та ЄС; сучасні тренди американської глобальної та регіональної геополітики; проблематика трансатлантичних відносин; еволюція безпекової стратегії США; особливості розвитку американсько-українських відносин.
Мітрофанова Оксана Олександрівна, 1975 р. н. Старший науковий співробітник. Кандидат політичних наук, старший науковий співробітник. Фах: історик, політолог-міжнародник, фахівець з історії Франції. Сфера наукових інтересів: зовнішня, військова, безпекова політика незалежної України та Франції, дослідження стратегічного партнерства, стратегічне партнерство зі США провідних європейських акторів, ЄС, НАТО, інформаційні війни.
Пугачова Дар`я Володимирівна, 1987 р.н. Молодший науковий співробітник. Фах: історик, політолог-міжнародник. Сфера наукових інтересів – новітня історія, міжнародні відносини, зовнішня політика країн Скандинавії, проблеми безпеки в постбіполярний період.
Фесенко Микола Васильович, 1976 р.н. Старший науковий співробітник. Кандидат політичних наук, старший науковий співробітник. Фах: політолог-міжнародник, фахівець з політичних проблем міжнародних систем та глобального розвитку. Сфера наукових інтересів – проблеми трансформації міжнародної системи та формування нового міжнародного порядку, консолідація суб’єктів світ-системи у подоланні кризи світоуправління, проблеми сталого розвитку, проблеми та перспективи глобального управління, зовнішня політика США.
Чорногор Ярослав Олексійович, 1979 р. н. Старший науковий співробітник. Кандидат історичних наук. Фах: історик, політолог, германіст. Сфера наукових інтересів: актуальні питання в діяльності ЄС та євроінтеграція України, зовнішня політика та внутрішні аспекти громадсько-політичного життя окремих європейських країн, двохсторонні відносини України з країнами басейну Балтійського моря та країнами Вишеградської групи.
Перейти до початку