ЯЛІ Максим Харлампійович

Старший науковий співробітник.
Кандидат політичних наук (2007).

Ялі Максим Харлампійович – народився у місті Маріуполь. У 2001 р. закінчив факультет іноземних мов Маріупольського гуманітарного інституту ДонНУ  та здобув кваліфікацію філолога, викладача англійської мови i літератури, новогрецької мови. У 2003 р. закінчив Дипломатичну академiю України при МЗС України та здобув кваліфікацію магістра зовнішньої політики.

Захистив кандидатську дисертацію (2007 р.) «Формування нового світового порядку в умовах глобалізації», спеціальність 23.00.04 «Полiтичнi проблеми мiжнародних систем та глобального розвитку».

Розпочав науково-педагогічну діяльність у Маріупольському гуманітарному інституті ДонНУ асистентом кафедри англійської філології (2001-2002 рр.). У період 2006-2007 рр. працював викладачем на кафедрі міжнародних відносин в Міжрегіональній академії управління персоналом. З 2007 по 2014 рр. працював в Інституті світової економіки і міжнародних відносин НАН України (молодший науковий співробітник, старший науковий співробітник) у відділі глобальних систем сучасної цивілізації та трансатлантичних відносин. З 2008 по 2012 рр. працював в Інституті обдарованої дитини НАПН України (за сумісництвом) у відділі філософсько-методологічних проблем інноваційного розвитку людини (старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник). З січня 2014 р. працює в Інституті всесвітньої історії НАН України старшим науковим співробітником відділу теоретичних проблем всесвітньо-історичного процесу.

Сфера наукових інтересів: теорія міжнародних відносин, геополітика, глобалізація, інформаційне суспільство, зовнішня політика США, Росії, України, ЄС, Китаю.

Ялі М.Х. є автором понад 60 наукових праць  (статей, розділів в монографіях та наукових збірниках тощо) учасник міжнародних наукових конференцій та форумів.

Наукові публікації (вибірково)

Монографії:

США і світ ХХІ століття: монографія / Пахомов Ю.М., Коваль І.М., Шергін С.О. та інші. – К.: Центр вільної преси, 2013. – 620 с. (автор підрозділу).

Идентичности и ценности в эпоху глобализации / Под ред. Пахомова Ю. Н., Павленко Ю.В. – К.: Наукова думка, 2013. – 601 с. (автор підрозділу).

Зовнішня політика України – 2011: стратегічні оцінки, прогнози та пріоритети / за ред. Г.М. Перепелиці. – К.: ВД «Стилос», 2012. – 384 с. (співавтор підрозділу).

Еліта: витоки, сутність, перспектива / В.Г. Кремень, В.В. Ільїн, С.В. Пролєєв [та інш.]; за ред.В.Г. Кремня. – К.: Т-во «Знання» України, 2011. – 527 с. (автор 1 розділу).

Основні публікації:

Цивілізаційна парадигма в дослідженні системи міжнародних відносин // Дослідження світової політики: Зб. Наукових праць. Вип. 31.- К.: ІСЕМВ НАН України, 2005. – С.227-240.

Неусвідомлена революція, або вплив інформаційних технологій на суспільні відносини в умовах глобалізації. // Політика і час. - 2006. - №5. – С. 34-40.

Глобалізація: поняття, сутність та рушійні сили // Інституційне облаштування глобальної економіки: цивілізаційний вимір: Матер. Міжвід. наук.-теорет. конф. – К.: ІСЕВМ НАНУ. – 2007. – С.107-131.

Характерні риси та закономірності еволюції міжнародних порядків // Дослідження світової політики: Зб. Наук. праць. Вип. 44. – К.: ІСЕВМ НАНУ. – 2008. – С.183-193.

Структурні особливості інформаційного суспільства. «клас інтелектуалів» vs «нижчий клас» // Еліта: витоки, сутність, перспектива / В.Г. Кремень, В.В. Ільїн, С.В. Пролєєв [та інш.]; за ред.. В.Г. Кремня. – К.: Т-во «Знання» України, 2011. – 527 с. – с. 492-506.

Генна інженерія та еліти майбутнього // Еліта: витоки, сутність, перспектива / В.Г. Кремень, В.В. Ільїн, С.В. Пролєєв [та інш.]; за ред. В.Г. Кремня. – К.: Т-во «Знання» України, 2011. – 527 с. – с.506-525.

Перспективи глобального лідерства США // Зовнішні справи. -2011.-№5-6. - C.12-16.

Китай після кризи: новий полюс чи центр сили? // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць. №103. Ч. 1. – К: КНУ ім. Т. Шевченка ІМВ, 2011 – С.126-133.

Синергетичний підхід у сучасних дослідженнях міжнародних відносин // Проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. Вип. 4. – К.: КиМУ - 2012 – с.112-123.

Розвиток американо - китайських відносин в умовах світової економічної кризи / Проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. Вип. 6. – К.: КиМУ - 2012 – с. 244 – 256.

Зовнішня політика «енергетичної наддержави» напередодні світової економічної кризи 2008-2009 рр. // Вісник Одеського національного університету – Серія соціологія і політичні науки. – 2012. –Т.17 Вип.1 – С.95-102.

Вплив світової економічної кризи 2008-2009 років на роль США в міжнародній системі / М.Х. Ялі // США і світ ХХІ століття: монографія / Пахомов Ю.М., Коваль І.М., Шергін С.О. та інші. – К.: Центр вільної преси, 2013. – с.456 – 471.

Стажування, стипендії та підвищення кваліфікації:

1990,1995,1997,1998.  Культурні та навчальні програми, стажування в університетах Греції (м.Салоніки, о.Тінос, м.Янніна, м.Афіни).

2003. Міністерство закордонних справ України (департамент політичного аналізу)

2009.Міжнародна літня школа «Ukraine in Global Nuclear Non-Proliferation and Arms Control: Political and Technical Dimensions» (Одеський національного університет ім. Мечнікова та Swedish Radiation Safety Authority) м. Одеса

2012-2014 стипендіат Президії Національної академії наук України

Електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальніше в цій категорії:

Перейти до початку