ВОВК Віра Миколаївна

Старший науковий співробітник.
Кандидат філологічних наук (1976).

Вовк Віра Миколаївна у 1971 р. закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет романо-германської філології. У 1971-1975 рр. навчалась в аспірантурі Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У 1976 р. захистила кандидатську дисертацію та отримала ступінь кандидата філологічних наук.

Сфера наукових інтересів: реалізм у системі міжнародних відносин, роль США у  Євроатлантичній спільноті, питання взаємозв’язку геополітики і національних інтересів держав, безпекова політика у постбіполярному світі.

Вовк В.М. є автором понад 80 наукових публікацій.

Наукові публікації (вибірково)

Колективні монографії:

«США і світ ХХІ століття» 2013р., розділ: Державна гегемонія США і виклики ХХІ століття;  «Культурно-цивілізаційний простір Європи і Україна: особливості становлення та сучасні тенденції розвитку» 2010р., розділ: Україна в сучасному світі: вимоги зовнішньополітичної раціональності.( у співав.); «Європейська перспектива» 2009р., розділ: Національна держава та політичні стратегії Франції.;

«The Political Analysis of Postcommunism»,Texas A&M University Press, ch.1, Political Discourse in Mass Communications, parag.1 (in coauth.).

Збірники:

Громадянське суспільство в Україні за доби глобалізації: ціннісно-нормативне та інституційне забезпечення його розбудови» 2007 р., розділ: Національні інтереси і міжнародний порядок. Горизонти реалізму.; «Філософські діалоги» 2009р. вип.3,

За лаштунками основного закону. (Ідентичність і конституційний процес).(У співавт.); «Зовнішня політика США і Росії після президентських виборів 2008р.» 2009р., розділ: Регіональні виміри глобальних стратегій (Україна, Росія, США).

Актуальні проблеми міжнародних відносин вип..107,ч. І, 2012р. «США та Росія: перспективи політики «перезавантаження»; вип.102, ч. І,2011р. «Національний інтерес і проблема інформаційної безпеки»; Дослідження світової політики, вип..3(60), 2012р.,

«Стратегія національної безпеки і переформатований реалізм»; ДСП вип.4(57),2011,

«Глобалізаційні процеси та національний інтерес у трансатлантичному просторі».;  ДСП вип.2 (63), 2013р. «Стратегія національної безпеки як чинник міжнародної політики».

Друкувалась в журналах «Політична думка», «Критика», «Сучасність».

Участь у конференціях і круглих столах:

Міжнародна  наукова конференція «Міжнародна інформаційна безпека: сучасні конценції і практика. ІМВ КНУ,18 березня 2011 року (доповідь «Національний інтерес та проблема інформаційної безпеки»).

Міжнародна наукова конференція «Перспективи відносин Украни з США, РФ, ЄС і НАТО в посткризовому світі». ІМВ КНУ, 4 березня 2011року (Доповідь «Сучасні виклики та національні інтереси України на євроатлантичному просторі»).

Наукова конференція: «Світові трансформаційні процеси: тенденції, напрямки, перспективи», 22 листопада, 2012. (Доповідь «Стратегія національної безпеки як чинник міжнародної політики»).

Міжвідомча наукова конференція «Американістика у вітчизняній політичній науці: концептуальні та прикладні аспекти» 10 лютого 2012, ІСМВ НАНУ, ІМВ КНУ (Доповідь «США-Росія: перспективи політики перезавантаження»).

Наукова  конференція «Позиціонування України в відносинах з ЄС, Росією, Митним союзом і НАТО)»(сучасний контекст, тенденції, перспективи). ІМВ КНУ, 10 квітня2013 року. (Доповідь «Україна на перехресті геополітичних інтересів. Стратегія відновлення реалістичного порядку»).

Наукова  конференція: «Інформаційна аналітика і комунікативні технології в структурі сучасних міжнародних відносин», ІМВ КНУ, 8 жовтня, 2012.

Круглий  стіл: «Політична легітимація і насильство»,  13 листопада, 2012,  Інститут філософії ім.Г.С.Сковороди НАНУ. 

Стажування, стипендії та підвищення кваліфікації:

1996 р.: Гаріманівський Інститут Колумбійського університету ( м.Нью-Йорк, США).

2001-2002 рр.: Інститут Славістичних, Східно-Європейських та Євразійських досліджень при Каліфорнійському університеті (м.Берклі, США)

2005-2006 рр.: Інститут Джорджа Кеннона (м. Вашингтон, США).

Перейти до початку