ДЕМЕНКО Олександр Федорович

Старший науковий співробітник.

Кандидат політичних наук, доцент.

Фах: політологія, міжнародні відносини, зовнішня політика України, національна безпека.

Народився 30 липня 1970 р. в селі Подільки Липоводолинського району Сумської області. Закінчив Ризьке вище військово-політичне училище у 1991 р., Київський військовий гуманітарний інститут у 1997 р. із золотою медаллю, ад’юнктуру Національної академії оборони України у 2005 р. У 2005 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Євроатлантична інтеграція України (політологічний аналіз)» за спеціальністю: 23.00.02 – політичні інститути та процеси в Інституті держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. У січні 2011 р. отримав вчене звання доцента кафедри міжнародних відносин.

Після закінчення військового училища з 1991 р. по 1995 р. проходив службу на посадах заступника командира роти та батальйону з виховної роботи.

З 1997 р. по 1999 р. проходив службу в Київському військовому ліцеї ім. І. Богуна. З 1999 р. по 2002 р. проходив службу в управлінні виховної роботи командування Військ Протиповітряної оборони Збройних Сил України.

З 2005 р. по 2014 р. проходив службу на посадах старшого викладача, доцента, заступника начальника кафедри, професора, начальника кафедри міжнародних відносин Національного університету оборони України ім. І. Черняховського.

З 2014 р. по 2015 р. – начальник наукового центру запобігання та протидії корупції Національного університету оборони України ім. І. Черняховського.

У листопаді 2015 р. звільнився з лав Збройних Сил України.

З 2015 р. по 2016 р. працював на посаді доцента кафедри політології та національної безпеки Київського національного економічного університету ім. В. Гетьмана. З 2016 р. по 2018 р. перебував на посаді заступника директора Навчально-наукового інституту гуманітарних наук Університету Державної фіскальної служби.

З 2018 р. – старший науковий співробітник відділу історії нових незалежних держава ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України».

 

Сфера наукових інтересів: міжнародні відносини, зовнішня політика України, європейська та євроатлантична інтеграція України, національна безпека, історія та сучасність країн Центральної Азії.

Автор понад 50-ти наукових публікацій, серед яких 1 колективна монографія, співавтор 3-х підручників, які отримали гриф Міністерства освіти і науки України, учасник близько 30 наукових, у тому числі міжнародних, заходів.

 

Монографії у співавторстві

Європейська інтеграція України: Політико-правові проблеми. – К.: ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2005. – 332 с. (у співавторстві з Горбатенком В.П., Луць Л.А. та ін.).

 

Підручники, навчальні посібники у співавторстві

Європейський Союз. Підручник. – К.: Національна академія оборони України, 2008. – 397 с. Гриф МОН (лист 14/18-Г-364 від 04.07.2006 р.). (у співавторстві з Абрамовим В.І., Демчуком П.О. та ін.).

Міжнародні відносини та євроатлантична інтеграція. Підручник. За заг. ред. Пошедіна О.І. – К.: Національна академія оборони України, 2010. – 337 с. Гриф МОН (лист 1/11-2496 від 29.03.2010 р.) (у співавторстві з Демчуком П.О., Зеленим В.І. та ін.).

Міжнародні відносини і зовнішня політика України. Підручник. – К.: Національний університет оборони України, 2013. – 374 с. Гриф МОН (лист 1/11-10105 від 02.11.2011 р.) (у співавторстві з Демчуком П.О., Казенком П.В. та ін.).

Міжнародні міжурядові організації. Навчальний посібник. – К.: Національна академія оборони України, 2008. – 280 с. (у співавторстві з Абрамовим В.І., Казенком П.В. та ін.).

Міжнародні відносини і євроатлантична інтеграція України. Навчальний посібник. – К.: Національна академія оборони України, 2008. – 104 с. (у співавторстві з Демчуком П.О., Калениченком Р.А. та ін.).

Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії. Навчальний посібник. Під заг. ред. Пошедіна О.І. – К.: Національний університет оборони України, 2010. – 136 с. (у співавторстві з Зубовим О.Я., Калениченком Р.А. та ін.).

Інформаційний довідник з міжнародних відносин та зовнішньої політики України. Навчальний посібник. Під заг. ред. Пошедіна О.І. – К.: Національний університет оборони України, 2011. – 378 с. (у співавторстві з Демчуком П.О., Зеленим В.І. та ін.).

Євроатлантичне співробітництво та європейська інтеграція України. Навчальний посібник. Під заг. ред. Деменка О.Ф. – К.: Національний університет оборони України, 2011. – 466 с. (у співавторстві з Демчуком П.О., Казенком П.В. та ін.).

Євроатлантичне співробітництво та міжнародні організації. Навчальний посібник. Під заг. ред. Пошедіна О.І. – К.: Національний університет оборони України, 2011. – 296 с. (у співавторстві з Демчуком П.О., Казенком П.В. та ін.).

Основи національної безпеки України. Навчальний посібник. – К.: ПАЛИВОДА А.В., 2017. – 140 с. (у співавторстві з Смолянюком В.Ф. та Прибутьком П.С.).

Основи зовнішньої політики України. Навчальний посібник. – К.: НУОУ ім. Івана Черняховського, 2018. – 240 с. (у співавторстві з Антоненком С. І., Клименком В. С. та ін.).

 

Статті

Основні етапи євразійської інтеграції: від зони вільної торгівлі до митного та економічного союзу // Досвід та перспективи трансформації пострадянського простору в контексті інтеграційних та глобалізаційних процесів : збірник наукових праць / за заг. Ред.. А.Г. Бульвінського. – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2019. – С. 87-98.

Стан та перспективи розвитку зовнішньої політики України в умовах протидії російській агресії // Вісник Національного університету оборони України. Зб-к наук. праць. –  К.: НУОУ, 2018. – Вип. 1 (49). – С. 170-176.

Україна у сучасному середовищі міжнародної безпеки // Інтернет-портал «Відкриті очі» // Режим доступу : http://www.vidkryti-ochi.org.ua/2017/10/blog-post_30.html. 30 жовтня 2017 року.

Напрями трансформації відносин України та провідних центрів сили в сучасному середовищі безпеки // Збірник наукових праць «Військова освіта» Національного університету України імені Івана Черняховського. – 2016. – № 1 (33). – С. 72-80.

Пріоритети зовнішньої політики України на сучасному етапі // Вісник Національного університету оборони України. – 2014. – № 4 (41). – С. 362-367.

Європейська інтеграція України: проблеми та перспективи реалізації інституційного та адміністративного потенціалу // Вісник Національного університету оборони України. – 2013. – № 5 (36). – С. 354-357. (у співавторстві з Лобановим А.А.).

Європейська протиракетна оборона: значення для України // Політичний менеджмент. – 2012. – № 1/2 (52-53). – С. 199-204.

Стабілізуючий вплив європейської інтеграції на державний розвиток України // Проблеми міжнародних відносин : [зб. наук. праць / наук. ред. Канцелярук Б. та ін.]. – К. : КиМУ, 2012. – Вип. 4. – С. 247-258. (у співавторстві з Калениченком Р.А.).

Позаблоковий статус України: реалії та перспективи // Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. – 2010. – Вип. 20. – С. 310-315.

Європейський Союз після Лісабонської угоди // Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. – 2010. – Вип. 19. – С. 396-403.

Програма оптимізації соціально-психологічного клімату колективу підрозділу охорони, який виконує свої службові обов’язки у складних умовах // Вісник Київського міжнародного університету. Серія: Психологічні науки. – 2009. – Випуск 13. – С. 72-85. (у співавторстві з Калениченком Р.А. та Розумним О.Д.).

Інтеграційні процеси як феномен сучасних міжнародних відносин // Європейські перспективи. − 2008. − № 4. − С. 26-32. (у співавторстві з Калениченком Р.А.).

Роль засобів масової інформації в інформуванні громадськості з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України // Вісник Національної академії оборони України. – 2008. – № 4 (8). –  С. 154-156.

Миротворча діяльність України як важливий фактор реалізації національних інтересів у сфері безпеки // Вісник Національної академії оборони України. – 2008. – № 2 (6). –  С. 140-143.

Чи допоможе Україні нейтральний статус гарантувати власну безпеку у ХХІ столітті // Вісник Національної академії оборони України. – 2008. – № 1 (5). – С. 127-130.

У колах Альянсу // Атлантична панорама. – 2008. – № 1 (14). – С. 14-19.

Місце України в НАТО. Матеріали опитування експертів // К.: Центр «Демократичні ініціативи», 2006. – С. 58-60.

Військові аспекти євроатлантичної інтеграції України // Людина і політика. – 2004. – № 4. – С. 122-132.

Євроатлантична інтеграція: реалії та перспективи // Політичний менеджмент. – 2004. – № 4. – С. 95-107.

Процеси інтеграції сучасного світу // Політологічний вісник. Зб-к наук. праць. – К.: ТОВ «ХХІ СТОЛІТТЯ: ДІАЛОГ КУЛЬТУР», 2004. – Вип. 16. – С. 184-193.

Інтеграція – феномен міжнародних відносин ХХІ ст. // Наукові записки Інституту політичних та етнонаціональних досліджень. Серія: Політологія і етнологія. – 2004. – Вип. 25.– С. 201-214.

Українська геополітика ХХІ ст.: євразійство чи євроінтеграція... // Людина і політика. – 2004. – № 1. – С. 73-82.

Інтеграційні процеси в епоху холодної війни // Політологічний вісник. Зб-к наук. праць: № 15. – К.: Знання України, 2003. – С. 344-354.

Інтеграція країн Заходу: історія та сучасність // Наукові записки Інституту політичних та етнонаціональних досліджень. Серія: Політологія і етнологія. – 2003. – Вип. 24.– С. 293-304.

 

Володіє англійською та російською мовами.

Електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.ukr.net

Перейти до початку