Бульвінський Андрій Григорович, 1972 р.н. Завідувач відділу, провідний науковий співробітник. Кандидат історичних наук, доцент. Фах: історик, фахівець з історії України та української дипломатії. Сфера наукових інтересів: історія України XVII ст., історія української дипломатії, українсько-російські відносини. Спеціалізується на вивчені військових та дипломатичних аспектів історії Української козацької держави, гуманітарних проблем українсько-російських відносин на сучасному етапі.
Заступник директора з науково-організаційної роботи та загальних питань
Васильєв Олександр Аркадійович, 1942 р.н. Головний науковий співробітник. Доктор технічних наук. Фах: фахівець з питань світової енергетики, екології, економізації зовнішньої політики, міжнародного науково-технічного співробітництва. Сфера наукових інтересів: проблеми науково-технічного прогресу, модернізації, енергетики, екології, політико-економічні проблеми країн пострадянського простору на сучасному етапі.
Добровольська Ангеліна Борисівна, 1965 р.н. Старший науковий співробітник. Кандидат економічних наук, старший науковий співробітник. Фах: економіст-міжнародник, фахівець з проблем світового господарства і міжнародних економічних відносин. Сфера наукових інтересів: новітня історія країн пострадянського простору, міжнародні відносини, зокрема, вплив постіндустріальних і глобалізаційних тенденцій на економічні та соціальні складові національного розвитку, на ціннісні орієнтири суспільства, а також – геополітичних чинників на характер соціосистемних перетворень транзитивних країн.
Зеленько Галина Іванівна. Провідний науковий співробітник.  Доктор політичних наук, професор.  Фах: політолог, фахівець з питань політичних інститутів та процесів, розвитку країн Вишеградської групи. Сфера наукових інтересів: процеси політичної модернізації та політичної інституціоналізації в Україні і країнах ЦСЄ.
Рудяков Павло Миколайович, 1956 р. н. Провідний науковий співробітник.  Доктор філологічних наук, професор. Фах: славіст, фахівець з історії та культури Балканських країн. Сфера наукових інтересів: історія південних слов’ян, компаративістика.
Стельмах Вікторія Олександрівна, 1982 р.н. Молодший науковий співробітник.  Кандидат політичних наук.  Фах: політолог-міжнародник, фахівець з країн Вишеградської групи. Сфера наукових інтересів: новітня історія країн Центрально-Східної Європи, міжнародні відносини, молодіжна політика Європейського союзу, суспільно-політичні розвиток країн Вишеградської групи, проблеми демократії і участі молоді у функціонуванні громадянського суспільства.
Фощан Ярослав Ігорович, 1975 р.н. Кандидат історичних наук. Науковий співробітник. Фах: історик, українознавець. Сфера наукових інтересів: культурне і духовне життя українського народу; історія України та Білорусі XVII – XVIII ст.; новітня історія країн Балканського півострову.
Фомін Сергій Сергійович, 1944 р.н. Провідний науковий співробітник.  Кандидат економічних наук, старший науковий співробітник. Фах: економіст, фахівець з питань міжнародної економічної інтеграції. Сфера наукових інтересів: міжнародна економічна інтеграція, роль держави в соціально-економічному розвитку, історичний досвід виникнення та розвитку різних типів політичних і соціально-економічних систем.
ЦАПКО Олег Михайлович, 1968 р.н. Провідний науковий співробітник. Кандидат історичних наук, доцент Фах: фахівець з політичної історії України та країн Центральноазійського регіону. Сфера наукових інтересів: історія сучасних країн центральноазійського регіону, трансформаційні процеси в сучасній КНР, конфесійні відносини в сучасній Україні, історія міжнародних та міжнародно-правових відносин.
Перейти до початку