Підготовка наукових кадрів

ПРОЕКТ   ПРАВИЛ   ПРИЙОМУ   ДО   АСПІРАНТУРИ ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ

«ІНСТИТУТ  ВСЕСВІТНЬОЇ  ІСТОРІЇ  НАН  УКРАЇНИ» У 2019 р.

за спеціальністю 032 «Історія та археологія»

(спеціалізація – всесвітня історія)

Правила прийому будуть остаточно затверджені та опубліковані на сайті ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» після державної реєстрації Умов прийому на 2019 р. МОН України.

Проект правил прийому: project-pravyla-pryjomu-2019-IVI.doc

 

Перейти до початку