СОЛОШЕНКО Вікторія Віталіївна

Учений секретар Інституту           

Кандидат історичних наук (2005). Доцент (2012).

CОЛОШЕНКО Вікторія Віталіївна – народилася у м. Києві. Історик, викладач історії. Закінчила з відзнакою історичний факультет (1998) та аспірантуру (з відривом від виробництва) Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2001). Захистила кандидатську дисертацію (2005) "Українсько-німецькі відносини у 90-х роках ХХ століття" за спеціальністю "Всесвітня історія" 07.00.02.

Солошенко В.В. працювала методистом кафедри іноземної філології, викладачем, старшим викладачем, (з 2005) доцентом кафедри історії Київського славістичного університету, заступником директора Інституту славістики та міжнародних відносин Київського славістичного університету (2007-2008), завідувачем кафедри (2008 -2012).

Наукову роботу поєднує з викладацькою, є співавтором колективних монографій Інституту європейських досліджень Національної Академії наук України, Київського славістичного університету.

Сфера наукових інтересів – новітня історія, міжнародні відносини, політика Європейського союзу, історія Німеччини, германістика. Спеціалізується у сфері вивчення українсько-німецьких відносин. Має понад 45 наукових праць як у вітчизняних, так і зарубіжних наукових виданнях (Федеративна Республіка Німеччина, Російська Федерація.)

Опубліковані  наукові  праці  та  монографії (вибірково):

Еволюція політики Євросоюзу щодо України. Розділ монографії Україна в Європі: контекст міжнародних відносин ( співавт. Копійка В.В., Шинкарен-ко Т.П.) / За ред. д. іст. н., проф. Кудряченка А.І. – К.: Фенікс, 2011. – С. 585-602.

Віче (ювілейне видання до 70-річчя першого ректора Київського славістичного університету проф. Алексєєва Ю.М. (у співавторстві). /За ред. проф. Гусєва В.І. – К.: 2011.

Культурно-цивілізаційний простір Європи і Україна: особливості становлення та сучасні тенденції розвитку. / За ред. д. іст. н., проф. Кудряченка А.І. – К., ІЄД НАНУ, 2010( Розділ 3.7. );

Україна в Європі: пошуки спільного майбутнього. / За ред. д. іст. н., проф. Кудряченка А.І. – К., ІЄД НАНУ. – К.: Фенікс, 2009 (Розділ 3.4.);

Статті:

З історії розвитку архівної справи у Федеративній Республіці Німеччина (на прикладі діяльності Федерального архіву м. Кобленц). //Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційно-документальні комунікації в глобалізованому суспільстві».  21-22 березня 2013, Національний авіаційний університет. – С. 87-89. Тези доповіді. 

Федеративна Республіка Німеччина та Європа в епоху глобалізації. // Міжнародна науково-практична конференція "Реструктуризація глобального простору: історичні імперативи та виклики". – Київ,  Дипломатична академія України при  МЗС України, 18 квітня 2013 року. – С. 124-127. Тези  доповіді.

Єврорегіони Німеччини як локомотиви регіоналізму в європі. - С. 154-163. // Сучасна українська політика. - Спецвипуск: Інтеграційні процеси в сучасному світі: регіональні виміри. К.: Вид-во "Центр соціальних комунікацій", 2012 - 392 с.  

"Сприяюча держава" та громадянське суспільство як основні складові діючої демократії в Німеччині. –  С. 209-224. "Історичний досвід  становлення  інститутів громадянського суспільства в країнах Європи: збірник наукових праць". /За загальною редакцією д.і.н, проф. Кудряченка А.І.  // Державна установа  "Інститут всесвітньої історії НАН України". – К.: Фоліант, 2012. – 466 с. 

Гендерна політика об’єднаної Німеччини: сучасний стан проблеми // "Віче" (грудень) 2012.

Мультикультуралізм  у  Німеччині – сучасний стан проблеми. // Слов’янські культури в європейському гуманітарному  просторі / Матеріали Міжнародної наукової конференції, присвяченої XX річниці незалежності   України. (Карлові Вари, Чехія  20-22 жовтня 2011р.). / за загал. ред.  Алексєєва Ю.М. – К.: ТОВ "УВПК" "Екс Об", 2012. – C. 139-148.

Співробітництво Федеративної Республіки Німеччини з країнами Вишеградської четвірки (на прикладі відносин із Чехією та Словаччиною) // Університет. – 2011. – № 5. – С. 41-54.

Науково-технічне та інноваційне співробітництво України з країнами Європи. // Слов’янський вісник: збірник наукових праць. Серія "Історичні та політичні науки" – Рівне, РІС КСУ, 2011. – Випуск 11. – С. 118-121.

Політична енциклопедія. Редкол: Ю.  Левенець (голова), Ю.Шаповал (заст. голови) та ін.. – К.: Парламентське видавництво, 2011. – 808 с. / В. Солошенко  (у співавторстві з В. Константиновим) Мирного співіснування політика. – С.448-449; Нейтралітет – С. 495.

Науково-технічне та інноваційне співробітництво України з країнами Європи //Слов’янський вісник: збірник наукових праць. Серія "Історичні та політичні науки" – Рівне, РІС КСУ, 2011. – Випуск 11. – С. 118-121.

Євроінтеграційний курс України: на прикладі відносин України й об’єднаної Німеччини //Університет. – 2010. – № 6. – С.57-72.

Українсько – німецькі відносини в кінці ХХ – на початку ХХІ ст.: історіографічний  та джерелознавчий аналіз проблеми // Вісник КСУ. Серія: Історія.– 2008.– №38.­– С. 218- 226.

Знання мови – корисна інвестиція в майбутнє // Університет. – 2006. – № 4. – С.65-71.

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Перейти до початку