Провідний науковий співробітник. Кандидат технічних наук.
Deputy Director for Scientific Work     
Доктор політичних наук, професор.
Director of the Institute, Doctor of Historical Sciences (1995), Professor (1997), Honoured Science and Technology Worker of Ukraine (2012).
ЦАПКО Олег Михайлович, 1968 р.н. Провідний науковий співробітник. Кандидат історичних наук, доцент Фах: фахівець з політичної історії України та країн Центральноазійського регіону. Сфера наукових інтересів: історія сучасних країн центральноазійського регіону, трансформаційні процеси в сучасній КНР, конфесійні відносини в сучасній Україні, історія міжнародних та міжнародно-правових відносин.
Сльозко Олена Олександрівна,1963 р.н. Провідний науковий співробітник.  Кандидат економічних наук, старший науковий співробітник. Фах: економіст-міжнародник, фахівець з проблем ринкових відносин пострадянських країн, міжнародних валютно-фінансових відносин, ТНК. Сфера наукових інтересів: дослідження історичних умов формування та регулювання ринків пострадянських країн, зокрема, середньоазійського регіону. Шовковий  шлях: можливості сьогодення.
Матюшко Вікторія Вікторівна, 1991 р.н. Молодший науковий співробітник. Магістр економіки. Фах: економіст-міжнародник. Сфера наукових інтересів: глобалістика, геоекономіки, міжнародний туризм, процес функціонуваннясвітового туристичного ринку в умовах глобальної кризи.
Литвиненко Віктор Миколайович, 1978 р.н. Старший науковий співробітник. Кандидат економічних наук. Фах: економіст-міжнародник, фахівець з проблем світового господарства і міжнародних економічних відносин. Сфера наукових інтересів: проблеми розвитку малого і середнього бізнесу, історія розвитку міжнародного підприємництва, проблематика міжнародної конкурентоспроможності і неоіндустріалізації, інноваційний розвиток, антикризовий менеджмент, глобалізаційні процеси і глобалістика.
Перга Тетяна Юріївна, 1968 р.н. Старший науковий співробітник. Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник. Фах: історик, міжнародник. Сфера наукових інтересів: міжнародні відносини в екологічній сфері: глобальний та регіональний контекст, сталий розвиток, глобальні проблеми сучасності, екологічна безпека, соціальна та екологічна політика США та ЄС, транскордонне екологічне співробітництво, Східне партнерство, Вишеградська група, національна політика у сфері захисту довкілля, участь України в міжнародному екологічному співробітництві.
Бондарець Марина Вадимівна, 1956 р.н. Провідний науковий співробітник. Кандидат економічних наук. Фах: економіст-міжнародник, фахівець з проблем світового господарства і міжнародних економічних відносин. Сфера наукових інтересів: глобалістика і геоекономіка, дослідження соціально-економічних процесів сталого розвитку в умовах глобалізації та системної кризи.
Вєтринський Ігор Михайлович, 1985 р.н. Науковий співробітник. Кандидат політичних наук. Фах: політолог-міжнародник, фахівець зполітичних проблем міжнародних систем та глобального розвитку. Сфера наукових інтересів: політична глобалістика, історія геополітики, сучасні геополітичні трансформації, геоекономіка, імперіологія.
Вітер Ірина Ігорівна, 1960 р.н. Провідний науковий співробітник. Кандидат економічних наук. Старший науковий співробітник, доцент. Фах: економіст-міжнародник, фахівець з проблем світового господарства і міжнародних економічних відносин. Сфера наукових інтересів: глобалістика, глобалізація, глобальна модернізація, європейська економічна інтеграція, міжнародний туризм, глобалізація освіти, глобальні трансформації транзитивних країн, глобальна конкурентоспроможність, європейські перспективи України.
Жангожа Рустем Наільули, 1946 р. Головний науковий співробітник. Доктор філософських наук. Доктор політичних наук. Фах: політолог, фахівець з політичних проблем міжнародних систем та глобального розвитку. Сфера наукових інтересів: проблеми сучасної цивілізації (культурологія, політологія).
Зернецька Ольга Василівна, 1949 р.н. Завідувач відділу глобальних і цивілізаційних процесів. Головний науковий співробітник. Доктор політичних наук, професор. Фах: політолог-міжнародник, фахівець з питань глобального розвитку, глобальної комунікації. Сфера наукових інтересів – глобальна комунікація і міжнародні відносини; політична комунікація і нові медіа; історія і теорії глобальної комунікації.
Хижняк Ігор Антонович, 1948 р.н. Головний науковий співробітник. Доктор історичних наук, професор. Доктор політичних наук, професор політології. Дійсний член американської академії соціальних і політичних наук. Фах: всесвітня історія, історія міжнародних відносин, політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку. Сфера наукових інтересів: проблеми всесвітньої історії, культура Заходу, політичні проблеми міжнародних систем і глобальний розвиток, історія міжнародних відносин, проблеми становлення української державності, соціологія культури, новітня історія, політика та культура США, країнознавство.
Аулін Олександр Анатолійович, 1967 р.н. Старший науковий співробітник. Кандидат філософських наук. Президент громадської організації «Український центр ісламознавства». Фах: ісламознавець. Сфера наукових інтересів: суспільно-політичні процеси в країнах ісламського світу.
Шергін Сергій Олександрович, 1947 р.н. Головний науковий співробітник. Доктор політичних наук, професор. Заслужений працівник освіти України. Фах: політолог-міжнародник, сходознавець. Сфера наукових інтересів: теорія й політологія міжнародних відносин, проблеми інтеграції та безпеки в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. 
Пророченко Наталія Олександрівна, 1970 р.н. Старший науковий співробітник. Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник, доцент. Фах: історик, ісламознавець. Сфера наукових інтересів: суспільно-політичні процеси в країнах Близького та Середнього Сходу, соціокультурна специфіка та особливості суспільної трансформації арабо-мусульманських соціумів у контексті глобалізаційних процесів сучасності, політичний іслам і його місце в сучасному світі.
Олійник Олег Миколайович, 1967 р.н. Кандидат економічних наук. Старший науковий співробітник. Фах: історик, синолог, економіст-міжнародник. Сфера наукових інтересів: всесвітня історія, світова економіка та міжнародні відносини. Займається дослідженням історичного, політичного та економічного розвитку Китаю за наступними напрямами: Китай в «Азіатське століття»: геополітичний вимір, глобальна економічна стратегія, регіональні пріоритети; порівняльний аналіз параметрів зовнішньополітичної діяльності США і КНР в пост-біполярну добу: принципи, цілі, досягнення; зовнішньоекономічна і валютно-кредитна політика Китаю в контексті трансформації світової фінансової системи та перспективи економічно-фінансового співробітництва України і Китаю.
Мхитарян Наталія Ігорівна, 1963 р.н. Старший науковий співробітник. Кандидат політичних наук, старший науковий співробітник. Фах: політолог, тюрколог, фахівець з політичних проблем міжнародних систем та глобального розвитку. Сфера наукових інтересів: міжнародна політологія – процеси внутрішньо- та зовнішньополітичних відносин Турецької Республіки, країн Центральної Азії, відносини цих країн з Україною.
Лукаш Ольга Іванівна, 1952 р.н. Провідний науковий співробітник. Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник. Фах: історик, індолог, сходознавець. Сфера наукових інтересів: сучасний розвиток Індії, її міжнародні відносини, регіональна політика країни, її специфіка у Південній Азії; історія міжнародних відносин Індії з провідними країнами світу, особливо з Китаєм, США, країнами ПСА; історія українсько-індійських відносин; розвиток індології в Україні.
Клименко Олена Анатоліївна, 1965 р.н. Старший науковий співробітник. Кандидат політичних наук, старший науковий співробітник, доцент. Фах: політолог, сходознавець, фахівець з політичних проблем міжнародних систем та глобального розвитку. Сфера наукових інтересів: ціннісно-цивілізаційний потенціал країн Східної Азії: складові, чинники життєздатності; потенціал для відтворення в умовах взаємозалежного світу; релігійна ідентичність як впливовий фактор формування соціально-культурної матриці країн регіону Східної Азії (цивілізаційний контекст).
Гуцало Сергій Євгенович, 1963 р.н. Провідний науковий співробітник. Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник. Фах: історик, арабіст. Сфера наукових інтересів: міжарабська інтеграція. Конфлікти в історії і сьогоденні міжарабських відносин. Вплив армії на розвиток соціальних і політичних процесів в арабських країнах. Проблема Єрусалима в міжнародних відносинах. Наукові проблеми над якими працює: місце Ліги арабських держав в змаганнях за лідерство в Арабському світі. Армійська верхівка в соціальній структурі арабського суспільства. Кризові ситуації в Арабському світі: проблема Ємену. Арабський світ після Арабської весни. 
Городня Наталія Данилівна, 1967 р. н. Старший науковий співробітник. Доктор історичних наук, доцент. Фах: історик, сходознавець, американіст. Сфера наукових інтересів: міжнародні відносини і зовнішня політика США, особливо східноазійська політика США, регіональні процеси у «великій Східній Азії», Україна в міжнародних процесах і світовій політиці.
Білоконь Олександр Сергійович, 1982 р. н. Молодший науковий співробітник. Фах: історик, cинолог. Сфера наукових інтересів: історія українсько-китайських відносин, історія культури, науки Китаю, роль Китаю в історії міжнародних відносин, міжнародні відносини та зовнішня політика Китаю, стародавня історія Китаю, Україна в міжнародних процесах і світовій політиці.
Швед В’ячеслав Олександрович, 1950 р.н. Завідувач відділу історії країн Азії та Африки. Кандидат історичних наук, доцент. Фах: історик, арабіст, сходознавець. Сфера наукових інтересів: цивілізаційні аспекти сучасних трансформацій в арабо-ісламському світі, геополітичні аспекти міжнародних відносин на Близькому і Середньому Сході, політичний іслам у контексті сучасних арабських революцій. 
  •  Start 
  •  Prev 
  •  1  2  3 
  •  Next 
  •  End 
Page 1 of 3
Перейти до початку