Провідний науковий співробітник. Кандидат технічних наук.
Deputy Director for Scientific Work     
Доктор політичних наук, професор.
Director of the Institute, Doctor of Historical Sciences (1995), Professor (1997), Honoured Science and Technology Worker of Ukraine (2012).
В.о. провідного наукового співробітника. Кандидат політичних наук, старший науковий співробітник.
Старший науковий співробітник. Кандидат політичних наук (2007).
Провідний науковий співробітник. Доктор історичних наук (2000), доктор філософії (1995), професор (2012).
Головний науковий співробітник. Доктор історичних наук (1989).
Старший науковий співробітник. Кандидат філологічних наук (1976).
Провідний науковий співробітник. Кандидат філософських наук (1985), доцент (1991).
Scientific Secretary of the Institute           
Старший науковий співробітник. Кандидат політичних наук (2010).
ЦАПКО Олег Михайлович, 1968 р.н. Провідний науковий співробітник. Кандидат історичних наук, доцент Фах: фахівець з політичної історії України та країн Центральноазійського регіону. Сфера наукових інтересів: історія сучасних країн центральноазійського регіону, трансформаційні процеси в сучасній КНР, конфесійні відносини в сучасній Україні, історія міжнародних та міжнародно-правових відносин.
Сльозко Олена Олександрівна,1963 р.н. Провідний науковий співробітник.  Кандидат економічних наук, старший науковий співробітник. Фах: економіст-міжнародник, фахівець з проблем ринкових відносин пострадянських країн, міжнародних валютно-фінансових відносин, ТНК. Сфера наукових інтересів: дослідження історичних умов формування та регулювання ринків пострадянських країн, зокрема, середньоазійського регіону. Шовковий  шлях: можливості сьогодення.
Васильєв Олександр Аркадійович, 1942 р.н. Головний науковий співробітник. Доктор технічних наук. Фах: фахівець з питань світової енергетики, екології, економізації зовнішньої політики, міжнародного науково-технічного співробітництва. Сфера наукових інтересів: проблеми науково-технічного прогресу, модернізації, енергетики, екології, політико-економічні проблеми країн пострадянського простору на сучасному етапі.
Стельмах Вікторія Олександрівна, 1982 р.н. Молодший науковий співробітник.  Кандидат політичних наук.  Фах: політолог-міжнародник, фахівець з країн Вишеградської групи. Сфера наукових інтересів: новітня історія країн Центрально-Східної Європи, міжнародні відносини, молодіжна політика Європейського союзу, суспільно-політичні розвиток країн Вишеградської групи, проблеми демократії і участі молоді у функціонуванні громадянського суспільства.
Рудяков Павло Миколайович, 1956 р. н. Провідний науковий співробітник.  Доктор філологічних наук, професор. Фах: славіст, фахівець з історії та культури Балканських країн. Сфера наукових інтересів: історія південних слов’ян, компаративістика.
Зеленько Галина Іванівна. Провідний науковий співробітник.  Доктор політичних наук, професор.  Фах: політолог, фахівець з питань політичних інститутів та процесів, розвитку країн Вишеградської групи. Сфера наукових інтересів: процеси політичної модернізації та політичної інституціоналізації в Україні і країнах ЦСЄ.
Добровольська Ангеліна Борисівна, 1965 р.н. Старший науковий співробітник. Кандидат економічних наук, старший науковий співробітник. Фах: економіст-міжнародник, фахівець з проблем світового господарства і міжнародних економічних відносин. Сфера наукових інтересів: новітня історія країн пострадянського простору, міжнародні відносини, зокрема, вплив постіндустріальних і глобалізаційних тенденцій на економічні та соціальні складові національного розвитку, на ціннісні орієнтири суспільства, а також – геополітичних чинників на характер соціосистемних перетворень транзитивних країн.
Фощан Ярослав Ігорович, 1975 р.н. Кандидат історичних наук. Науковий співробітник. Фах: історик, українознавець. Сфера наукових інтересів: культурне і духовне життя українського народу; історія України та Білорусі XVII – XVIII ст.; новітня історія країн Балканського півострову.
Фомін Сергій Сергійович, 1944 р.н. Провідний науковий співробітник.  Кандидат економічних наук, старший науковий співробітник. Фах: економіст, фахівець з питань міжнародної економічної інтеграції. Сфера наукових інтересів: міжнародна економічна інтеграція, роль держави в соціально-економічному розвитку, історичний досвід виникнення та розвитку різних типів політичних і соціально-економічних систем.
Deputy Director for Scientific and Organizational Work and General Issues
Бульвінський Андрій Григорович, 1972 р.н. Завідувач відділу, провідний науковий співробітник. Кандидат історичних наук, доцент. Фах: історик, фахівець з історії України та української дипломатії. Сфера наукових інтересів: історія України XVII ст., історія української дипломатії, українсько-російські відносини. Спеціалізується на вивчені військових та дипломатичних аспектів історії Української козацької держави, гуманітарних проблем українсько-російських відносин на сучасному етапі.
Матюшко Вікторія Вікторівна, 1991 р.н. Молодший науковий співробітник. Магістр економіки. Фах: економіст-міжнародник. Сфера наукових інтересів: глобалістика, геоекономіки, міжнародний туризм, процес функціонуваннясвітового туристичного ринку в умовах глобальної кризи.
Литвиненко Віктор Миколайович, 1978 р.н. Старший науковий співробітник. Кандидат економічних наук. Фах: економіст-міжнародник, фахівець з проблем світового господарства і міжнародних економічних відносин. Сфера наукових інтересів: проблеми розвитку малого і середнього бізнесу, історія розвитку міжнародного підприємництва, проблематика міжнародної конкурентоспроможності і неоіндустріалізації, інноваційний розвиток, антикризовий менеджмент, глобалізаційні процеси і глобалістика.
Перга Тетяна Юріївна, 1968 р.н. Старший науковий співробітник. Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник. Фах: історик, міжнародник. Сфера наукових інтересів: міжнародні відносини в екологічній сфері: глобальний та регіональний контекст, сталий розвиток, глобальні проблеми сучасності, екологічна безпека, соціальна та екологічна політика США та ЄС, транскордонне екологічне співробітництво, Східне партнерство, Вишеградська група, національна політика у сфері захисту довкілля, участь України в міжнародному екологічному співробітництві.
  •  Start 
  •  Prev 
  •  1  2  3 
  •  Next 
  •  End 
Page 1 of 3
Перейти до початку